Home > Veckorapport v39: ”Dags för ett nytt försök på uppsidan?”

Veckorapport v39: ”Dags för ett nytt försök på uppsidan?”

I föregående publikation varnade vi en aning för att det hos placerarkollektivet kunde finnas risk för vad som på engelska benämns som ”complacency”, vilket ungefär betyder självbelåtenhet på svenska. Risken med denna mentala inställning är att man börjar slarva med sina förberedelser och sin analys då det har varit väl enkelt att tjäna pengar och den rekyl vi har sett de sista dagarna är ur ett psykologiskt och tekniskt perspektiv helt naturlig.


Sverige
Sverige

Däremot är det långt kvar till det masspyskologiska tillstånd som påtagligt ofta utgör slutfasen i längre uppgångsfaser och det vi avser är euforin då kurserna far upp mot molnen i expressfart och framtiden verkar bestå av klarblå himmel med smärre inslag av små fluffiga rosa moln som i början av år 2000.

När det börjar sprida sig allmänt positiva tongångar om börsutvecklingen finns det dock skäl att bli mer skeptisk då den verkliga risken står i omvänd proportion till den upplevda risken. Efter rejäla kursnedgångar då aktiekurserna är hårt nedpressade upplevs ofta marknaden som farlig och riskfylld, men då prissättningen av aktier i dessa lägen ofta är klart attraktiv är den verkliga risken låg men den upplevda risken är hög. Efter årets uppgång på den svenska börsen har optimismen tveklöst ökat i takt med risknivån och det är svårt att hävda att marknaden är billig utan frågan är snarast hur dyr den är. Detta är ett evigt dilemma då dagens aktiekurser är avhängiga de framtida vinsterna och om framtiden är det som alltid svårt att sia.

Italien
Italien

Delårsrapporterna spelar därför en mycket viktig roll som avstämningsmekanism för marknaden då börskurserna vid dessa tillfällen får skaka hand med verkligheten. Rapporterna för tredje kvartalet börjar ramla in i mitten på oktober med SKF först på plan som vanligt. Det dröjer dock till veckan därpå innan den riktigta floden med bl.a. Swedbank, Tele2, Boliden, Stora, Nordea, Eniro, Scania och SHB med flera gör entré. Tidigare var marknaden nöjd med positiva utsikter, men denna gång är kraven högre med önskemål om ”mer verkstad och mindre snack” och för att lugna börsen skulle det vara välgörande om SKF infriade förhoppningen att utvecklingen har överraskat på uppsidan.

Med hänsyn till det politiska maktspelet i Washington där Obama med näbbar och klor försvarar sin sjukvårdsreform medan republikanerna gräver ned sig allt djupare i skyttegravarna i slaget om den amerikanska federala budgeten är den amerikanska börsen ovanligt lugn och stabil.

Polen
Polen

För att undvika det så kallade budgetstupet behövs en överenskommelse senast den första Oktober, vilken behöver följas av en höjning av skuldtaket senast den sjuttonde samma månad om den amerikanska staten ska kunna betala sina räkningar. Det verkar som om investerarna har varit med om denna politiska dans så många gånger att man nu kallt räknar någon form av lösning eller åtminstone ett uppskov. Ovanpå detta kan läggas den ökande oron som infunnit sig då varken det tyska eller amerikanska inköpschefsindexet för industrin orkade upp till förväntningarna när de preliminära septembersiffrorna publicerades i början av veckan, vilket indikerar att konjunkturåterhämtningen inte är överdrivet stabil.

Det vore naturligt att ovanstående fundamenta kom till uttryck genom vikande börskurser, men även om det fanns behov av en rekyl och lite frisk luft för att vädra ut överoptimismen så är börstrenderna på global nivå ovanligt stabila och breda. USA upplever en mild rekylfas. Spanien och Italien tillhör de piggaste börserna i Europa och österut visar både Ryssland och Polen styrka. Tyskland har tvekat lite efter det tyska valet och nödvändigheten av en smärre vänstersväng för att Angeleka Merkel ska kunna sy ihop en regeringsduglig koalition, men något djupare hack i kurskurvan har det inte blivit. Kina går inte snabbt uppåt men tuggar sakta men säkert på. Indien tvekar något av naturliga skäl efter den explosiva tvärvändingen uppåt och även Japan och Hongkong visar styrka även om dessa marknader stött på ett visst motstånd när kurserna nådde upp till juli- respektive majtoppen.

Hongkong
Hongkong

På räntesidan har vi efter den amerikanska centralbankens påtagligt duvaktiga agerande med ett fortasatt flöde av billiga pengar kunnat beskåda en markant rekyl i långräntorna, vilket haft en positiv inverkan på riskaptiten på världsbörserna. Guld och silver fick sig en släng av denna aptit och vände tvärt uppåt men glansen falnade synnerligen snabbt och ädelmetallernas framtida riktning är svårbedömd. De nästan kärvänliga samtalen mellan USA och Iran har mildrat de geopolitiska spänningarna och oljepriset ligger nu fast förankrat i sitt långavariga sidledes kursintervall. Basmetallerna spjärnar emot på nedsidan och framförallt kopparpriset visar stabilitet och även om det inte är dags ännu blir vi inte alls förvånade om kopparn under hösten överraskar på uppsidan.

Nu när börsen har fått vidkännas åtminstone en viss avkylning blir vi ånyo mer positiva. Vi argumenterar inte för stigande kurser på grundval av attraktiv fundamenta, men när vi studerar ett stort antal länders börsutveckling kan vi konstatera att riskaptiten är vid gott mod och de underliggande trenderna klart uppåtriktade. Det är mycket möjligt att den svenska börsen behöver ligga till sig ytterligare ett par dagar, men vi känner oss bekväma med att återgå till vår målnivå på 1300 -1320 punkter jämfört med dagens 1265 punkter. Huruvida det kan finnas skäl att framöver höja denna nivå ytterligare blir till mycket stor del avhängigt utfallet av den kommande rapportperioden.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto