Home > Veckorapport v.11: ”Flockbeteendet driver börsen uppåt”

Veckorapport v.11: ”Flockbeteendet driver börsen uppåt”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Vi börjar med att konstatera att den svenska börsen forsätter att slaviskt följa sin korta matematiska trend (20 dagar). Gårdagens initiala nedställ innebar att index eliminerade sin tidigare överköpta tendens och anpassade sig till den underliggande trenden (den röda linjen i det första diagrammet). Det underliggande köpintresset och riskaptiten är så starkt att denna marginella nedgång lockade fram köparna på bred front och idag (torsdag) så utmanades för tredje gången 1220 punkter (OMXS30). Det är Ericsson i symbios med banksektorn som driver index uppåt medan de flesta av de stora verkstadsbolagen fortfarande rör sig sidledes, dvs. de pendlar i intervall med ständiga försök att bryta upp till årshögsta nivåer.

Europa som helhet har uppvisat ett liknande mönster (se diagram två), men dagens bredd i uppgången där nästan alla länder från Polen till Italien i samklang med Tyskland och Storbritannien rörde sig uppåt innebar nytt årshögsta.

Europa
Europa (Öppna i TP Trader)

Att Europa på bred front rör sig kursmässigt uppåt tillsammans med att de svenska verkstadsbolagen befinner sig i kraftsamlingsfaser gör att vi ser vidare uppgång som sannolik och vi är fortsatt bekväma med vårt kursmål på 1250 punkter. Vänligen observera att utdelningssäsongen på allvar börjar i morgon (fredag) med Nordea som går ex. kupong och att det börsindex som vi refererar till påverkas kursmässigt negativt när aktiekurserna går ned i samband med att utdelningarna frånskiljs.

Följande text kommer från den bok ”Aktiemarknadens Psykologi” som artikelförfattaren publicerade för 15 år sedan i Sverige, USA och Kina.

”Människor har slutit sig samman i grupper sedan urminnestider. Ursprungligen var det nödvändigt för den enskilde individens överlevnad att tillhöra en grupp, flock eller stam. Att jaga i grupp var på intet vis ofarligt, men jägare som samarbetade hade mycket större möjlighet att nedlägga stora djur och säkerställa stammens överlevnad. Att bli utstött ur sin egen grupp och inte bli upptagen i någon annan gemenskap var ofta detsamma som en dödsdom och människors önskan att tillhöra en grupp likasinnade individer är sålunda lika gammal som hennes tillvaro på vår planet.

USA
USA (Öppna i TP Trader)

Det är självfallet signifikanta finansiella fakta som åstadkommer större upp- och nedgångar på aktiemarknaderna. Men om man endast tar hänsyn till sådana fakta och bortser från de psykologiska mekanismerna, blir det mycket svårt att nå en djupare förståelse för marknadernas upp- och nedgångar. När börjar en betydande rörelse och från vilken nivå? Hur snabbt rör den sig och hur högt är för högt och hur lågt är för lågt?

Som placerare är det lätt att känna sig ambivalent. Å ena sida är det kanske mer rationellt att köpa när alla andra vill sälja, men å den andra är det svårt att gå emot flockpsykologin och den optimism som råder. Hur disciplinerad, rutinerad och professionell en investerare än är rycks han lätt med av marknadsstämningen och rusar åt samma håll som alla andra.

Japan
Japan

Fungerande och bestående finansiella marknader är ett relativt nytt påfund i vår historia. Visserligen förekom terminshandel redan under Tulpanhysterins galna dagar i Holland på sextonhundratalet, men naturligtvis existerar flockpsykologin rent fysiskt även på dagens elektroniska marknader. Det räcker att observera beteendet i ett större tradingrum när det inträffar en signifikant ekonomisk händelse som t.ex. en oväntad åtgärd från en ledande centralbank. Då kan man verkligen märka hur sinnesstämningen ändras och studera hur olika individers skilda meningar smälter samman och hela gruppen anammar en likartad uppfattning.

En person kan känna intensiv glädje när priset rör sig åt rätt håll och förväntansfullt avvakta nästa rörelse på marknaden. Han kan också känna sig arg, deprimerad och nervös när utvecklingen inte blir som han tänkt sig och ängsligt bevaka vad marknaden skall göra mot honom närmast. Ju mer emotionell han eller hon blir – upprymd och entusiastisk eller stressad och pressad – desto lättare är det för honom eller henne att tappa sin självständighet och göra som alla andra, dvs. följa ledaren för flocken.

Det kan vara en enskild individ på marknaden som har denna ledarfunktion, men det är mycket sällsynt att enskilda personer fungerar som flockledare under längre tid. En position som bygger på hög svansföring och stark mediaexponering är nämligen lätt att förlora och att återkomma med förnyad trovärdighet låter sig sällan göras. Nej, den verkliga ledaren på marknaden är priset självt. Till skillnad från andra grupper kan flockbeteendet på de finansiella marknaderna enkelt avläsas genom studium av de enkla variablerna pris- och volymutveckling som visar flockens kraft och styrka. Hundratusentals placerare följer ständigt hur priset på börsen (index) eller en enskild aktie beter sig. En prisutveckling som rör sig tydligt i en riktning fyller funktionen som flockledare. I en starkt positiv marknad är en prisuppgång den ”flagga” som majoriteten av investerarna flockas kring och betygar sin vördnad och lojalitet, dvs. hausseflocken har kommandet.”

Den nuvarande envisa börsuppgången gör att många som har varit pessimister med kapitalet i räntebärande tillgångar bli alltmer benägna att allokera om pengar till börsen istället och flockbeteendet på börsen tenderar därmed att bli mer utpräglat och viktigt att studera……

Läs mer om flockbeteendet på de finansiella marknaderna nedan

Del 1: Flockbeteendet på de finansiella marknaderna
Del 2: Behavioural finance och Tulpanhysterin
Del 3: Tulpanhysterin
Del 4: Eufori, hysteri och kraschlandning!
Del 5: En vetenskaplig studie
Del 6: Ekonomisk teori kontra marknadens psykologi
Del 7: Flockens psykologi – en kort analys
Del 8: Flockbeteende på dagens marknader

Aktiemarknadens psykologi – En ”klassiker”

Aktiemarknadens psykologi – En ”klassiker”
Aktiemarknadens psykologi

Boken Aktiemarknadens psykologi är en riktig klassiker som väckte stort intresse inte bara i Sverige. Hösten 2000 utkom en amerikansk upplaga på ansedda Wiley. 2002 gavs den även ut i Kina och 2004 i Sydkorea.

Boken, skriven av C-G Gyllenram, presenterar med psykologisk och humoristisk klarsyn ett antal fallbeskrivningar, som klargör den stora roll psykologin spelar för aktiemarknadens beteende. I boken visar författaren också hur kunskap om aktiemarknadens psykologi kan användas för att göra bättre aktieaffärer.

Beställ boken →

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.