Home > Veckorapport v.16: Kan rapportperioden överraska?”

Veckorapport v.16: Kan rapportperioden överraska?”

Vi blev skeptiska till börsen när index (OMXS30) nådde över 1100 punkter under första hälften av februari och ansåg att risknivån i relation till möjlig avkastning inte var attraktiv.

Om börsen skulle fortsätta att hålla samma uppgångstakt i sin positiva trend skulle årsavkastningen bli över 100% och det krävdes ingen avancerad analys för att hävda att detta var klart osannolikt. Marknaden var i tydligt behov av en korrigering och vi konstaterade att denna kunde ske i form av en rekyl, en sidledes rörelse eller som en kombination av dessa två.

Marknaden reagerade på det sistnämnda viset och runt sex veckor senare var indexnivån i det närmaste oförändrad. Tyvärr fick detta oss att släppa lite på garden och börja tro att korrigeringen kunde vara slutförd, vilket visade sig vara fel. I påskveckan gav de raskt stigande obligationsräntorna i Spanien och Italien börserna en tydlig påminnelse om skuldkrisen och den svenska börsen uppvisade några kännbara nedgångsdagar. Jämfört med årshögsta har index nu tappat strax över 8%, vilket är i paritet med Tyskland men dubbla nedgången mot USA.

Risknivån på börsen har anpassat sig till den förnyade oron på den sydeuropeiska räntemarknaden och marknaden har samtidigt justerat ned förväntningarna på konjunkturutvecklingen. Osäkerheten om den kommande riktningen är dock stor och börsen kommer vara mycket lyhörd inför den informationsvåg som börjar denna vecka. H&M släppte positiva försäljningssiffror igår och på onsdag börjar allvaret med rapporter från SCA och Millicom. Fokus ligger dock på verkstadsrapporterna från SKF och Trelleborg på torsdag, som sannolikt kommer ha tydlig inverkan på börssentimentet.

I bokslutsrapporten var SKF:s bedömning att efterfrågan under första kvartalet 2012 skulle vara i det närmaste oförändrad jämfört med sista kvartalet 2011, vilket innebär en något lägre nivå jämfört med inledningen av 2011. Bolaget såg viss svaghet i efterfrågan i Europa, oförändrad situation i Asien och viss förbättring i USA. Börsen lär acceptera att Europa är fortsatt svajigt, men skulle säkert misstycka om utvecklingen i resten av världen kläs i negativa ordalag.

Trelleborg vågade vara mer positiva i sina prognoser och såg en efterfrågenivå som var oförändrad eller högre jämfört med avslutningen av 2011. På fredag är det bara Kinnevik av storbolagen som rapporterar medan verkstadsjätten Ingersoll-Rand i USA kommer ge ytterligare mer kött på benen om verkstadskonjunkturen.

Av de hittillsvarande rapporterna i USA har runt tre fjärdedelar överträffat förväntningarna och i Sverige har vinstprognoserna justerats ned med 6-7% sedan årsskiftet samtidigt som börsvärderingen har sjunkit från ca 13 till 12 årsvinster. Det finns alltså förutsättningar att rapporterna skulle kunna överraska positivt, men rapportfasen har alltid ett visst drag av lotteri över sig och med hänsyn till all ny information blir de flesta prognoser mindre tillförlitliga.

Börsrapporterna är bara en pusselbit i hur utvecklingen kommer gestalta sig och under veckan kommer en kaskad med makro- och konjunktursiffror, som kommer indikera om det finns fog för konjunkturoptimism eller om vi befinner oss i en recession. Idag presenteras tyska ZEW-index som visar förväntningarna hos cirka 320 analytiker och investerare om den framtida tillväxten i Tyskland, vilket i sin tur är en bra indikator för det viktiga IFO-indexet som presenteras på fredag där 7,000 företag tillfrågas om nuläget och den ekonomiska utvecklingen de kommande 6 månaderna.

Riksbankens räntebeslut på onsdag lär inte påverka börsen i någon större utsträckning medan torsdagens siffror från USA om försäljningen av befintliga bostäder och inköpschefsindexet för Philadelphia-regionen har högre signifikans. Som om inte detta inte skulle vara nog så auktionerar Spanien på torsdag ut två- och tioåriga statsobligationer och på söndag äger den första omgången i det franska valet rum och skulle Francois Hollande slutligen vinna lär samarbetet med Tyskland utsättas för nya påfrestningar.

Som framgår ovan är det osedvanligt svårt att göra prognoser över börsutvecklingen för närvarande, men om vi gör ett försök att väga samma alla faktorer är vi försiktigt optimistiska. Vi tror att korrektionen kan vara avklarad, att rapportperioden kan överraska på uppsidan då många bolag har tappat 10% eller mer och den lite blåögda euforin från januari är som bortblåst och har ersatts med mild depression hos investerarkollektivet, vilket medför att psykologin är på plats för en möjlig uppgångsfas, då majoriteten sällan har rätt om börsutvecklingen.

I nuvarande läge vore det dock oförnuftigt att ha en alltför säker uppfattning om den kommande utvecklingen och vår bästa prognos innevarande vecka är en sannolikhet om 60% för uppgång och 40% för en negativ utveckling. Tills kommande vecka bör dock bilden ha klarnat högst betydligt.

Sverige: Vi är försiktigt positiva till börsen, men i rapportperioder blir alla former av prognoser mindre tillförlitliga
Sverige: Vi är försiktigt positiva till börsen, men i rapportperioder blir alla former av prognoser mindre tillförlitliga

 

Tyskland balanserar precis ovanför tidigare botten och det pågår en tydlig dragkamp mellan köpare och säljare.
Tyskland: DAX balanserar precis ovanför tidigare botten och det pågår en tydlig dragkamp mellan köpare och säljare.

 

Efter ca. två månaders konsolidering har oljepriset brutit nedåt och kan söka sig ytterligare några dollar lägre.
Olja: Efter ca. två månaders konsolidering har oljepriset brutit nedåt och kan söka sig ytterligare några dollar lägre.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.