Home > Veckorapport v.17 – Dragkampen på börsen fortsätter

Veckorapport v.17 – Dragkampen på börsen fortsätter

I vårt senaste utskick ansåg vi att det pga. rapportperioden var oförnuftigt att ha en alltför säker uppfattning om den kommande utvecklingen och vår prognos för veckan var att sannolikheten för en positiv börs låg på ca 60% och på ca 40% för en negativ utveckling.

Denna vecka når rapportperioden sin kulmen med ABB, Electrolux, Ericsson och Swedbank under onsdagen. På torsdag är det dags för Astra, Fabege, Husqvarna, JM, Sandvik, Handelsbanken och Volvo. Sista dagen i veckan är det final med Atlas, Autoliv och SSAB. I USA har rapporterna överraskat klart positivt, medan bilden i Sverige har varit mer blandad.

Nyckelrapporter från SKF, Scania och Nordea som sätter trenden för börsens största sektorer har dock visat på tydlig styrka, vilket ökar sannolikheten för bra siffror i den rapportkaskad som nu kommer. En av orsakerna till ovanstående försiktiga optimism har just varit att rapporterna borde ha en god sannolikhet att kunna överraska positivt med hänsyn till de senaste veckornas kurspress. Den pågår dock en mycket tydlig dragkamp på börsen huruvida fokus ska ligga på de positiva företagsresultaten eller om Europas skuldkris ska tynga ned vågskålen.

Det saknas onekligen inte problem i Europa. Portugal kan behöva söka ytterligare stödlån, men framförallt så är det Spanien som är i blickpunkten. De aviserade budgetmålen för 2012 kommer inte att uppnås, arbetslösheten accelererar från den redan rekordhöga nivån om 22% och huspriserna ligger runt 7% lägre jämfört med ett år sedan. Andelen dåliga lån i banksektorn har fortsatt uppåt till över 8% och har nu nått den högsta nivån på 18 år. Medan långräntorna i Tyskland och Sverige har fallit tillbaka markant (se diagram på nästa sida) så är detta en inverterad spegelbild av ränteläget i Spanien.

De senaste emissionerna av både korta och långa räntepapper har dock fungerat tämligen problemfritt. En viss pessimism har också uppstått då konjunktursignalerna från USA har varit av en relativt blandad kompott under våren. Statistiken från arbetsmarknaden har varit svagare än väntat och även husmarknaden har noterat samma tendenser efter att tidigare har uppvisat större stabilitet.

Södra Europa behöver genomföra samma tuffa besparingsprogram som i de baltiska staterna, dvs. de behöver interndevalvera då de inte har möjlighet att trycka egna pengar i egen valuta för att betala sina skulder med. De måste sålunda konsolidera sina budgetar samt reformera sina stelbenta och otidsenliga arbetsmarknader för att stärka sina respektive länders konkurrenskraft. Tyskland behöver å andra sidan göra vad det kan för att stimulera sin inhemska efterfrågan för att påverka europakonjunkturen i en positiv riktning.

Marknadens synsätt är dock något schizofrent när det gäller vad som behöver göras. För att strama åt finanserna i Sydeuropa behöver sålunda skatterna höjas eller utgifterna sänkas. Banksystemet måste också stabiliseras, vilket kan resultera i minskad utlåning för att banta balansräkningarna. Samtidigt som marknaden vill se ökad finansiell konsolidering så är man negativ till de tillväxthämmande konsekvenserna, vilket skapar en besvärlig och komplex balansgång för de berörda länderna

I måndags drabbades börsen av årets största ras på enskild dag pga. oro för den holländska politiska situationen, men framför allt beroende på att de preliminära inköpschefsindexen för EMU-regionen var sämre än väntat. Index för tysk industri sjönk i april till 46,3 från 48,4 i mars. Reaktionen var dock märklig med tanke på att förväntningarna bland tyska analytiker och institutionella investerare så sent som föregående vecka låg kvar på en hög nivå enligt ZEW-index och därtill var IFO-index, som mäter humöret i tyskt näringsliv, också bättre än väntat.

Frågan är nu om gårdagens nedgång var en urskakning av ”de svaga händerna” på börsen eller en indikation på att ännu mer nedgång är att vänta. Situationen fortsätter att vara svårtolkad inte minst med hänsyn till mängden av rapporter som väntas in och viktig ekonomisk statistik från både Europa och USA i slutet av veckan.

Utan att kunna peka med hela handen tycker vi dock att det börjar ”lukta köpläge” på börsen. Årets börsuppgång har reducerats dramatiskt och uppgår nu till måttliga 5,5%, vilket medför att många aktier har pressats ned till kursnivåer som börjar se klart attraktiva ut. Vi utesluter inte fortsatt svaghet, men betraktar snarast detta som ett intressant köptillfälle och blir inte förvånande om börsen kommer börja visa styrka inom kort

There are two times in a man’s life when he should not speculate – when he can’t afford it and when he can.” Mark Twain (www.investerarcitat.se)

OMXS30
Utan att kunna peka med hela handen tycker vi att det börjar ”lukta köpläge” på den svenska börsen...
DAX
Den tyska börsen börjar spjärna emot på nedsidan och ett köpläge behöver inte vara alltför långt borta...

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.