Home > Veckorapport v.18 – Börsen testar av utbudsnivåerna

Veckorapport v.18 – Börsen testar av utbudsnivåerna

Föregående vecka började onekligen mycket tufft då den svenska börsen på måndagen fick uppleva årets värsta nedgångsdag på närmare 5 %. Visserligen var de preliminära inköpschefsindexen för EMU-regionen sämre än väntat med en markant inbromsning i framförallt Tyskland där index för industrin sjönk från 48,4 till 46,3.

Reaktionen bar dock tydliga tecken av överdrift och var svår att förklara utifrån både ett fundamentalt och tekniskt perspektiv. Kursrörelsen blir dock mer förstålig om man väger in den stora osäkerhet som fortfarande råder om den europeiska skuldkrisens utveckling och det faktum att placerarkollektivet har fått så många törnar och smällar av marknaden att benägenheten att sälja först och fråga sedan har blivit ett utbrett beteende.

Redan dagen efter ovanstående fall visade börsen styrka som sedan fortsatte hela veckan tack vare starka delårsrapporter från de indextunga sektorerna bank och verkstad. Uppgången understöddes av USA där tendensen med övervägande positiva rapportöverraskningar höll i sig. Till dags datum har 75 % av rapporterna överträffat förväntningarna medan 15 % har underskridit dem. Utfallet är bättre än genomsnittskvartalet där 62 % av bolagen sedan 1994 slagit förväntningarna medan 20 % missat dem.

Förutom starka kvartalsrapporter publicerades även anständiga amerikanska hussiffror och ränteutvecklingen i Sydeuropas krisländer hade en positiv effekt. I Sverige presenterade också Konjunkturinstitutet en oväntat stark konjunkturbarometer som indikerade en fortsatt återhämtning för den svenska ekonomin.

I slutet av veckan hade sålunda måndagens hela nedgång återhämtats och med stöd av gårdagens överraskande starka amerikanska ISM siffra från tillverkningsindustrin som steg från 53,4 till 54,8 gjorde börsen ett tappert försök att passera den svårforcerade utbudsnivån som återfinns strax ovanför 1060 punkter (OMXS30).

Efter att börsen toppade i mitten på februari så gick marknaden sidledes mellan ca. 1060 och 1110 punkter innan den föll under den lägre nivån i början av april. Många placerare som hoppat på börståget först när uppgången var ett obestridligt faktum hamnade sålunda snabbt på minus. Samtidigt har ett antal handlare lyckats med bottenfiske på låga kursnivåer och när börsen strax efter öppning idag (onsdag) nådde ända upp till 1070 punkter möttes köparna sålunda av ett utbudstryck både från de som ville kliva av tidigare förluster och de som vill realisera kortsiktiga vinster.

Efter den positiva rapportsäsongen är det inga problem att värderingsmässigt motivera en uppgång på börsen om plus 10 %. På den positiva sidan kan även läggas en viss återhämtning av metallpriserna medan oljan har en dragning åt andra hållet.

På börserna utför Europa är också tonläget tydligt mer positivt. Den kinesiska marknaden förefaller efter lång tids kräftgång att verkligen hålla på att bottna ur. Både Indien och Ryssland ser köpvärda ut tillsammans med tigerekonomierna i Sydostasien samtidigt som de amerikanska börserna har svängt upp till nivåer mycket nära årshögsta.

Spanien fortsätter dock att tynga sentimentet i Europa och landet befinner sig i recession efter en negativ tillväxt under två kvartal även om den BNP-siffra som nyligen publicerades var något bättre än vad marknaden befarat. Pressen nedåt på inte minst den svenska obligationsräntan visar också att riskaptiten är låg när placerare är villiga att låsa in sitt kapital till en ränta på 1,7 % under tio års tid.

Läget är inte lättolkat vare sig fundamentalt eller tekniskt och bedömningarna kan bli påtagligt divergerande utifrån samma faktaunderlag beroende på vilka faktorer som man väljer att fokusera på. Håller vi få att på att få ett trendbrott av den korsiktigt negativa börstrenden eller har vi bara sett en test uppåt inför vidare nedgång.

Vår bedömning är att det fortsatt finns skäl för en försiktig positivism och vi ser det som fullt möjligt, om dock inte alls självklart, att marknaden efterhand kommer lyckas forcera det envisa utbudet med en möjlig uppgång till årets tidigare toppnivåer.

A speculator is a man who observes the future, and acts before it occurs.” (www.investerarcitat.se)
Bernard M Baruch

Sverige: Läget är svårbedömt, men vi tror att marknaden sannolikt kommer att söka sig vidare uppåt under volatila former.
Sverige: Läget är svårbedömt, men vi tror att marknaden sannolikt kommer att söka sig vidare uppåt under volatila former.
USA: Den breda amerikanska marknaden har ånyo sökt sig upp mot årshögsta och efter en paus kan uppgången fortsätta.
USA: Den breda amerikanska marknaden har ånyo sökt sig upp mot årshögsta och efter en paus kan uppgången fortsätta.
Kina: Efter tre års nedgång ser Kina nu ut att på allvar bilda en bottenfas även om en uppgångfas ännu inte är sannolik.
Kina: Efter tre års nedgång ser Kina nu ut att på allvar bilda en bottenfas även om en uppgångfas ännu inte är sannolik.

 

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.