Home > Veckorapport v.19 – Fortsatt motstridiga signaler…

Veckorapport v.19 – Fortsatt motstridiga signaler…

Vi andades en försiktig optimism i föregående utgåva och frågade oss om det var möjligt med ett trendbrott av den korsiktigt negativa börstrenden eller om vi bara hade sett en test uppåt inför vidare nedgång.

Vår bedömning var att vågskålen efter en stark rapportperiod hade lite högre sannolikhet att tippa över mot det positiva hållet, men förnyad oro för den spanska ekonomin i slutet av föregående vecka och helgens val i Grekland punkterade denna optimism.

Efter betydande underskott i bytesbalansen under de senaste 50 åren har Spanien dragit på sig en av Europas största skuldbördor som nu uppgår till runt 1000 miljarder Euro eller till ca. 100 % av landets BNP. De senaste tjugo året har situationen eskalerat framförallt beroende på en försämrad konkurrenskraft och tillståndet i det spanska banksystemet har därför blivit allt mer akut.

De allra största spanska bankerna bör ha tillräckligt med kapital och vinstgenerering för att kunna hantera stora påfrestningar, men många mindre banker är så hårt utsatta att hela det spanska banksystemet kan få problem med sin finansiering.

Av den totala lånstocken kan så mycket som runt 10 % vara problemlån och med en negativ ekonomisk tillväxt, Europas högsta arbetslöshet, en svag fastighetsmarknad, en börs som är nere och tangerar bottennivån efter finanskrisen samt en ekonomisk försvagning i Latinamerika – som är en stor marknad för spanska banker – är det inte anmärkningsvärt att den spanska banksektorn lär behöva internationellt stöd. IMF och de europeiska stödfonderna förväntas behöva låna ut runt 150 miljarder Euro för att stabilisera situationen.

Valutgången i det franska valet var så pass väntad att denna knappast påverkade marknaden negativt och med en betydande statsskuld, om än inte i Spaniens dignitet, så kommer räntemarknadens piska snabbt att vina om Francois Hollande skulle få för sig att föra en populistisk och alltför expansionistisk finanspolitik.

Det grekiska valet fick däremot nästan sämsta tänkbara utfall då de två reformvänliga partierna Ny Demokrati och Pasok inte fick mandat att bilda regering på egen hand. Efter att ha misslyckats med att bilda en koalitionsregering ligger nu bollen hos vänsteralliansen Syriza som har som mål att förstatliga bankerna, dra tillbaka arbetsmarknadsreformerna och säga upp villkoren i det internationella stödpaketet. För att lyckas med detta behöver dock Syriza få stöda av Ny Demokrati eller Pasok i kombination med kommunistpartiet vilket är klart osannolikt, varför det lär bli ett nyval i Grekland redan under juni månad.

Det är inte svårt att hitta negativa faktorer för börsutvecklingen, men det är viktigt att vara medveten om att den pågående recessionen är ganska snävt begränsad till södra Europa och att både USA och Asien visar upp en påtagligt mycket ljusare ekonomisk bild. Det är inte heller så att marknaden varit ovetande om situationen i Spanien och riskerna i Grekland, varför den nu inträffade utvecklingen till stor del redan diskonterats av börsen.

Under det innevarande kvartalet är det rimligt att räkna med att vinsterna på den svenska börsen faller med strax under 10 %. Under kommande kvartal bör vinsterna plana ut (jämfört med samma period i fjol). Sedan borde resultaten börja stiga framförallt mot slutet av året för att under 2013 kunna fortsätta uppåt med upp mot 15 %.

Det rullande P/E- talet på årsbasis (antalet årvinster som bolagen är värderade till) har sjunkit till ca 11,8 eftersom börskurserna har dragit sig nedåt medan vinstprognoserna justerats uppåt. På en rent värderingsmässig grund är det sålunda lätt att räkna hem en börsuppgång motsvarande den förväntande vinsttillväxten om 10-15% förutsatt att den europeiska skuldskrisen inte förvärras.

Läget är motstridigt och det finns skäl att vara försiktig samtidigt som vi tycker det är överdrivet att låta pessimismen svämma över. Som placerare bör man därför låta läget utkristalliseras, ha tillgång till likviditet med beredskap att agera på både köp- och säljsidan. Vi föredrar att kunna uttrycka en klar och tydlig åsikt och kommer att göra detta så snart som den nuvarande dimman över börsen börjar skingras.

Price is what you pay, value is what you get.
Charlie Munger (www.investerarcitat.se)

Sverige
Sverige
Spanien
Spanien
Olja
Olja
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto