Home > Veckorapport v.22: I väntan på politiska lösningar…

Veckorapport v.22: I väntan på politiska lösningar…

Vid vår bedömning för två veckor sedan ansåg vi det osannolikt med ett ras, men att den svenska börsen kunde glida nedåt och göra aktierna ännu billigare.

Slutsatsen var att den tydliga efterfrågenivån runt 950 punkter på index (OMXS30) borde bromsa nedgången och hittills har detta stämt väl, men det är fortfarande säljarna som har övertaget även om kurserna den senaste veckan mest har rört sig sidledes istället för nedåt.

Som tidigare är det Spanien som är i fokus och medan landets räntenivåer närmar sig sju procent så råder det spegelvända förhållandet i Sverige eller vad sägs om en tvåårsränta på 0,79%, en femåring på 1,01% och den tioåriga statsobligationen bara något högre på 1,35%. Spaniens ekonomiska problem har sin bas i den enorma byggnation som skedde i landet mellan 1992 till 2007 med låga euroräntor som understöd. På grund av det mycket expansiva byggandet, som bl.a. innebar att landet hade i särklass störst andel byggarbetare per capita i Europa, så växte ekonomin med runt tre procent per år under ovanstående period.

För fyra år sedan utgjorde byggandet ca. 20% av den spanska ekonomin, men tyvärr medförde denna expansion att svagheterna i den ekonomska situationen inte uppmärksammades. Kostnaden för arbetskraften under en tioårsperiod steg markant mer än i Tyskland och nu finns det i Spanien upp emot 1.000.000 bostäder i bankernas balansräkningar och det är därför inte konstigt att så mycket som 10 procent av den totala lånstocken i spanska banker kan vara problemlån och att den börsnoterade regionala banksammaslutningen, Bankia, har fallit till ”all time low”.

Tyvärr så fortsätter byggandet trots detta, eftersom färdiga fastigheter pga. av regleringar gynnas mer än markinnehav. De sista fem åren har fastighetspriserna fallit med runt 30%, men med det enorma överutbudet framstår det inte som någon större brådska att börja botanisera på den spanska fastighetsmarknaden då det till utbudet kan läggas en växande arbetslöshet, högre räntor och reducerade skattevadrag.

Politikerna i EU-området försöker nu febrilt hitta en lösning som bryter den negativa spiralen mellan banksystemet och landets skuldsits. Om en redan starkt skuldsatt nation måste pumpa in mer kapital i sin banksektor undergrävs landets kreditvärdighet som gör att räntorna stiger, vilket medför att problemen i banksektorn blir ännu svårare att lösa. Förslaget om en paneuropeisk bankakut har dock stött på patrull. I juli ska EU:s permanenta räddningsfond ESM vara på plats med 500 miljarder euro i tillgångar och igår publicerades det uppgifter från EU-kommissionen att ESM-fonden även skulle kunna undsätta banker i nöd.

Bankakutsförslaget är ett av många som nu är uppe till diskussion, men den mista gemensamma nämnaren är att de tyska skattebetalarna måste vara med på tåget. I princip alla förslag kräver att bördan på det tyska folkets axlar ökar och istället för en europeisk bankakut verkar huvudspåret vara någon form av tidsbestämda euroobligationer där mottagarländerna måste ställa säkerheter som t.ex. sin guldreserv i kombination med tydliga amorteringsplaner.

För politikerna är den viktigaste uppgiften att försöka minimera spridningseffekterna från ett eventuellt EU-utträde i Grekland och därför är det högst angeläget att det finns konkreta handlingsplaner på bordet före det grekiska nyvalet den 17 juni. Trots alla negativa konstaterande ovan råder det dock ingen börspanik förutom i Spanien (se diagram högst upp till höger), vilket sannolikt förklaras av att marknaden till stora delar redan har prissatt aktierna utifrån ett negativt scenario i kombination med förväntningar om politiska lösningar.

Som vi noterade i föregående publikation fortsätter dragkampen mellan låga börsvärderingar och den politiska situationen och den sistnämnda faktorn har fortfarande övertaget avseende börsutvecklingen.

Den negativa trend som började i mars är envis och marknaden har för närvarande ett tydligt efterfrågestöd när vi närmar oss det bottenintervall (940 -960 punkter) som byggdes upp efter raset i augusti föregående år samtidigt som säljarna effektivt vid fyra tillfällen den senaste tiden har bromsat uppgångsförsöken när börsindex kommit i närheten av 1000 punkter.

Detta medför att index just nu i huvudsak rör sig sidledes, men det går ännu inte att säga om detta är en paus i nedgången eller en möjlig början på en bottenfas. Med hänsyn till att flertalet svenska storbolagsaktier framstår som lågt värderade och påtagligt nedpressade med nedgångar upp mot 20% sedan februari dristar vi oss till att vara försiktigt positiva utan att för den skull agera aggressivt på köpsidan.

OMXS30
OMXS30

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.