Home > Veckorapport v.3: ”Kommer cykliskt leda börsen uppåt?!”

Veckorapport v.3: ”Kommer cykliskt leda börsen uppåt?!”

Det har skrivits mycket i media om att den svenska börsen under onsdagen passerade ”all time high” från juli 2007, men ur en psyklogisk synvinkel har detta marginell betydelse utan väsentligt var istället att börsen bröt sin nedåtgående trend i slutet av januari 2013. Detta var en styrkedemonstration och en kraftfull indikation att riskaptiten och placerarkollektivets inställning till börsutvecklingen verkligen hade förändrats i positiv riktning.

Sverige
Sverige

Den historiskt intressanta tidpunkten är dessutom inte juli 2007 utan mars 2000 då börsen toppade efter i det närmaste tjugo års oavbruten uppgång. Det som skedde 2007 var att marknaden testade av toppnivån från 2000, passerade denna med någon ynka hundradel och sedan påbörjade en ny långvarig nedgångsfas.

De sista tretton åren har onekligen varit en krävande och mödosam period, men det är inte ovanligt att börsen rör sig i långa cykler om 10-20 år. Börspsykologin fick sitt genombrott just under en sådan period, dvs. 1966 -1980 när den amerikanska börsen rörde sig sidledes och timing blev essentiellt för att tjäna pengar på aktieaffärer och aldrig har det väl pratats så mycket börsspykologi som under det sista besvärliga decenniet…..

Koppar
Koppar

Som vi konstaterade föregående vecka fanns det nästan ett naturlagsbundet behov för en paus/rekyl efter den explosiva kursuppgången före årsskiftet. Efter närmare två veckor med nästan obefintliga kursrörelser uppstod en kortlivad nervositet i tisdags. Denna varade inte ens i tjugofyra timmar utan skakade bara ut det mest nervösa kapitalet och dagen därpå kom årets första riktiga uppgångsdag.

Banksektorn inledde året med att stiga klart mer än marknaden som helhet, men dagens börs (torsdag) visar en helt annan bild. Boliden, Lundin Mining, Sandvik, SKF, Scania och Volvo steg alla mer än en procent och Alfa, Atlas och Trelleborg visade också framfötterna medan börsindex var oförändrat. Under veckan har det kommit en strid ström av uppjusterade riktkurser för råvaruoch verkstadsbolagen medan bankerna blivit allt tröttare. Att råvarubolagen stiger är inte märkligt för just basmetallerna samt guld visar god sannolikhet för fortsatt stigande priser.

Europa
Europa

Det har definitivt inte var något metallprisrally men bly, koppar, nickel och zink ser mer attraktiva ut än de har gjort på flera år och är i färd med att bryta sina negativa trender som varit i kraft sedan början av 2011. Om detta lyckas är uppsidan betydande från dagens starkt nedpressade nivåer.

Det finns en positiv korrelation mellan stigande metallpriser och konjunkturuppgång och medan bank hade ett formidabelt fjolår slutade flera av de största verkstadsbolagen 2013 på minus. Därav följer den självklara slutsatsen att de cykliska bolagen har störst möjlighet att överraska på uppsidan under 2014. Problemet är dock att medan storbankerna har lyckats uppvisa både stigande och stabila vinster så bygger uppgången i verkstad på prognoser om bättre tider. Vi blir inte förvånade om vinstuppgången för de konjunkturkänsliga bolagen kan överraska positivt i år och då finns det betydligt mer att hämta på uppsidan i denna sektor. Under 2013 förekom det dock tre tjuvstarter och sedan föll kurserna för cykliska bolag tillbaka igen.

Ryssland
Ryssland

Rapportperioden i slutet av januari ser därför ut att bli ovanligt viktig och spännande. Mental förberedelse inför de brutala kursrörelser som kan ske på både upp- och nedsidan är starkt tillrådligt i kombination med god beredskap att nyttja de attraktiva köp- och säljlägen som flockens överreaktioner alltid åstadkommer.

Ur ett makroperspektiv finns det fortsatt oro att den amerikanska centralbanken ska misslyckas med sin balansgång att reducera sin stimulanspolitik (obligationsköp) i lagom takt och i full harmoni med den förbättrade amerikanska ekonomin. Uppdraget är svårt och delikat för Janet Yellen och hon kommer att behöva agera som en ballerina i ett minfält för att fullt ut lyckas med denna uppgift och även små felsteg och ofullständig kommunikation kommer att leda till större eller mindre panikrörelser på börserna.

Det som dramatiskt skulle reducera oron för Yellens agerande vore om MarioDraghi och den europeiska centralbanken axlade hennes mantel och påbörjade egna obligationsköp för att garantera tillgången på fortsatt billig centralbankslikviditet, minimera risken att en växande amerikansk ekonomi skapar stigande räntor i Europa och samtidigt åstadkomma en kokurrenskraftig växelkurs. Vi vågar inte bedöma oddsen för ett sådant agerande, men det ligger definitivt inom det möjligas ram och skulle med stor säkerhet skapa förnyad riskaptit och stigande börskurser.

En snabb genomgång av börserna visar fortsatt positiva trender i Europa med medelhavsländerna exklusive Frankrike i täten, Tyskland som draglok och våra grannar Danmark och Norge som uppstickare. Ryssland är bedrövligt tråkigt medan Polen och inte minst Ungern ser allt mer intressanta ut. Asien är splittrat med Kina på väg mot nya bottennivåer medan Indien laddar för uppgång, Japan trendar uppåt och Hong Kong och Sydkorea indikerar bottenkänning och möjlig uppgång. USA ligger kvar i sin synnerligen envist positiva trend och brottas med sin påbörjade rapportsäsong där de hittills publicerade siffrorna gett ett splittrat intryck.

Börserna är inte billiga, men beteendemönstret visar på fortsatt köpintresse i USA och Europa även om det finns behov av ytterligare konsolidering efter årsskiftesuppgången. Vi anser vår målkurs om 1350 punkter som uppnådd då index bara befinner sig en halv procent därifrån, höjer ribban till 1400 punkter och väljer att glida med den rådande trenden börstrenden uppåt med beredskap att revidera vår positiva syn med hänsyn till bokslutsrapporterna.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto