Home > Veckorapport v.34: Trenden pekar fortfarande uppåt…

Veckorapport v.34: Trenden pekar fortfarande uppåt…

Vi tyckte dock inte att man skulle vara aggressiv på köpsidan och fick vi en förnyad uppgångsfas tack vare finansiella stimulanser var detta troligtvis ett klart attraktivt läge att realisera vinster och tydligt öka sin likviditet.

Världsindex
Världsindex

Börstrenderna på de flesta av världens börser pekar fortsatt uppåt, men samtidigt har många placerare en obehagskänsla att skuldkrisen kan blomma upp igen, vilket skapar en ambivalens om man ska vara inne på marknaden eller välja att stå utanför.

Det är lätt att förstå detta obehag. Det europeiska banksystemet är i runda slängar 3 gånger så stort som EU:s totala BNP och flera franska banker har en hävstång motsvarande 100 mot 1. Enligt rapporter från IMF är hävstången för den totala europeiska banksektorn 26 gånger på aggregerad nivå. Samtidigt har ECB stärkt sin ställning som världens i särklass största”junk-bond”-hedgefond. Hävstången för ECB utgör 36 mot 1 och ECB:s balansomslutning motsvarar numera en tredjedel av EU:s totala BNP. Dessutom är centralbankens balansräkning full av exotiska instrument som ordinära marknadsaktörer inte vill veta av och det hål som “drachmageddon” (grekisk bankrutt) skulle efterlämna i balansräkningen är mer än vad ECB skulle mäkta med på egen hand.

USA
USA

I teorin är även ECB bankrutt. De klarar inte en smäll på i dryga slängar 450 miljarder Euro. I praktiken kan ECB få understöd av EU:s stater (där det bara är ett fåtal stater med Tyskland i spetsen som kan komma till viss undsättning) och i slutändan också slå på tryckpressarna och inflatera sig ur krisen.

Krisen har kallats för en skuldkris, men kan lika gärna kallas för en tillväxtkris. Grundproblemet är trots allt politiskt; man har försökt upprätta en homogen ekonomisk entitet av 17 från varandra fristående nationer med separata ekonomisk-politiska agendor.

Det fungerade förvånansvärt länge, innan obalanserna mellan norra och södra Europas produktivitet gjorde sig alltför påminda och södra Europa plötsligt upptäckte att det gamla beprövade devalveringsvapnet inte längre fanns att tillgå.

Kina
Kina

I morgon (onsdag) besöker Eurogruppens ledare Jean-Claude Juncker Grekland för att diskutera landets begäran om en förlängning av sitt besparingsprogram och på torsdag kommer Tysklands Angela Merkel och Frankrikes president Francois Hollande att mötas i Berlin för att senare i veckan träffa Greklands premiärminister Antonis Samaras.

Grekland med bundsförvanter tycker att norra Europa i allmänhet, och det rika Tyskland i synnerhet, gott kan komma till undsättning medan Tyskland å sin sida är obenägna att hålla med. De har under de senaste decennierna nått sin ekonomiska ställning genom hårt arbete, höga skatter, återhållsamma lönehöjningar och besparingar. Grekland & Co har hamnat i sin kris genom att göra samma sak som Tyskland- fast tvärtom. Grekerna har inte producerat lika effektivt, har haft lindriga skatter (som ofta inte ens drivits in), har haft galopperande löneökningar i decennier (framför allt inom offentlig sektor) och har inte sparat utan snarare byggt på sitt skuldberg i ett rasande tempo.

De finansiella marknaderna räknar dock med ett positivt utfall av ovanstående möten samtidigt som man hoppas på ännu mer politisk vilja och finansiellt understöd från de amerikanska, europeiska och kinesiska centralbankerna och dessa mäktiga institutioner förväntas förtydliga sina planer och åtgärdspaket under de närmaste veckorna.

Vi väljer att än så länge glida med börsen uppåt och blir inte alls förvånande om den svenska börsen kan närma sig årshögsta nivåer, dvs. stiga med ytterligare med 3-4%. Vi tycker dock som föregående vecka att en eventuell uppgångsfas tack vare finansiella stimulanser troligtvis är ett klart attraktivt läge att realisera vinster och tydligt öka sin likviditet.

There is one side to the stock market – and is is not the bull side or the bear side, but the right side”.
Jesse Livermore

Analys OMXS30
Sverige OMXS30
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto