Home > Veckorapport v.33: Har börsen mer att ge på uppsidan?

Veckorapport v.33: Har börsen mer att ge på uppsidan?

Ur en teknisk synpunkt är en vidare uppgång möjlig, men för att vi ska känna oss bekväma med att ställa oss på köpsidan vill vi nu se att den svenska börsen börjar uppvisa ett annorlunda beteendemönster, dvs. att den hittilsvarande uppgångsfasen inte faller pladask utan att volatiliten tydligt minskar, riskaptititen ökar och att börsindex konsolideras, dvs. gör på stället marsch, kommer i balans och uppvisar en tydlig kraftsamlingsfas i närheten av den hittills uppnådda indexnivån runt 1000 punkter. Om detta inträffar ökar sannolikheten betydligt för att börsen kan stiga med ytterligare sex till tio procent under sommaren.

Marknaden har under sommaren uppvisat det önskade beteendet och stigit med 7-8%. Frågan är naturligtvis nu om den har mer att ge på uppsidan eller om de tendenser till trötthet som kan skönjas är inledningen på en ny nedgångsfas. Innan vi försöker besvara denna centrala fråga vill dock som vanligt studera hur vår ekonomiska omvärld ser ut.

Sommarperioden har uppvisat flera svaga punkter i den rådande konjunkturen. Om vi ser på inköpschefsindexen ur en global synvinkel så har dessa tappat under både våren och sommaren även om nedgångarna visade en avtagande tendens under juli.

ISM för tillverkningsindustrin i USA, som brukar anses som den mest essentiella konjunkturindikatorn har sjunkit ned under 50 –nivån, vilket visar att problematiken i Europa på ett tydligt sätt har påverkat den amerikanska industrin och exporten som bara för ett knappt år sedan uppvisade en ökningstakt på tvåsiffriga tal. Även i Europa har de flesta konjunktursignaler visat svaghet under sommarperioden och inköpschefsindexen har nu ramlat under 50-strecket i samtliga av de fyra största euroländerna.

Det är dock viktigt att notera att dagens nivåer ligger högt över de siffror som uppvisades i samband med finanskrisen 2009 samt att nedgångarna visar en avtagande takt och tecken på en stabilisering. Kina kan ibland uppvisa en konflikterande utveckling, beroende på vilken källa informationen kommer ifrån och medan de officiella siffrorna var svaga så steg istället HSBC:s (en av världens största banker) index och dessa siffror brukar ha en högre tillförlitlighet. Båda indexen indikerar dock en stabilisering för den kinesiska ekonomin samtidigt som den fallande inflationen ger utrymme för nya ekonomiska stimulanser från den kinesiska regeringen.

De är just de stora centralbankernas sannolikt fortsatt expansiva penningpolitik som ligger bakom sommarens uppgång då konjunktursiffrorna trots allt har varit skröpligare än marknadens förväntningar. De spanska räntorna rusade upp till rekordnivåer i slutet av föregående månad och till råga på allt så var ränteuppgången betydligt kraftigare för de korta jämfört med för de långa obligationerna, vilket brukar ske då finansmarknaden börjar prisa in en möjlig betalningsinställelse. ECB fick som vanligt rycka ut till räddning och Mario Draghi yttrade de nu klassiska orden att ”ECB kommer att göra vad som än krävs för att bevara euron”.

Det nya initiativet från ECB innebär att de kommer att kunna köpa statspapper med kortare löptider i andrahandsmarknaden efter att ett land har begärt att få ett stödprogram från EU:s krisfonder. Fortfarande är ett antal detaljer oklara, men marknaden har reagerat mycket positivt och sänkt den spanska tvåårsräntan med så mycket som 300 punkter. Detta är självklart inte någon långsiktig lösning på Europas skuldkris, men risken för en eurokollaps har minskat även om tyska Bundesbank är tydligt negativa till alla former av statspappersköp.

Marknaden vill dock se ännu mer politisk vilja och finansiellt understöd från både den amerikanska och europeiska centralbanken och bägge dessa mäktiga institutioner förväntas förtydliga sina planer och åtgärdspaket under perioden slutet på augusti fram till mitten av september.

Efter den senaste tidens börsuppgång har börserna i USA, Tyskland och Sverige uppvisat en påfallande låg volatilitet, som kan tolkas på olika sätt. Visar börserna en trötthet som kommer medföra att kursutvecklingen ”rullar över” nedåt med en ny nedgångsfas som följd eller ser vi en anpassning till den underliggande positiva trenden efter en snabb uppgångsfas och är den låga volatiliteten istället en kraftsamlingsfas för vidare uppgång.

Läget är naturligtvis svårbedömt när börsutvecklingen till så stor del är beroende av politiska utspel, men när vi studerar beteendemönsterna på världens börser förefaller sannolikheten för ytterligare uppgång väga över. Vi tycker dock inte att man ska vara aggressiv på köpsidan i nuvarande läge och får vi en förnyad uppgångsfas tack vare finansiella stimulanser är detta troligtvis ett klart attraktivt läge att realisera vinster och tydligt öka sin likviditet.

Analys börsen

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.