Home > Veckorapport v.35: Börsen uppvisar negativ dynamik…

Veckorapport v.35: Börsen uppvisar negativ dynamik…

Vår analys var dock lite för positiv då vi såg en möjlighet till något högre börskurser som skulle innebära ett utmärkt tillfälle att markant öka likviditeten. Marknaden gjorde visserligen ett försök att fortsätta vidare uppåt, men kraften bakom uppgången var för svag, vilket resulterade i ett ”falskt” utbrottsförsök uppåt, som sedan nästan omedelbart åtföljdes av en tydlig dynamik på nedsidan.

Kina
Kina

Den rörelse nedåt på börsen som skedde efter det ”falska” utbrottet var av så kallad ”engulfing” karaktär. Detta tekniska uttryck kan snarast översättas med omslutande, vilket innebär att nedgångsdagen den 22/8 var av större dignitet än (omslöt) de tidigare två veckornas sammanlagda uppgång. Efter en period med mycket återhållsamma svängningar bekände sålunda marknaden färg och visade att minsta motståndets lag var på nedsidan.

Marknaden tenderar alltid att röra sig åt det håll där det finns minst motstånd och efter en smärre rekyl uppåt i måndags under mycket låg volym fortsätter nedgången igår i samklang med en betydande volymökning. Det bör dock noteras att den svenska börsen för närvarande inte är i symbios med sina utländska motsvarigheter. Nedgångarna i Tyskland och USA har varit klart modesta på gränsen till obefintliga och det är snarast märkligt att just den svenska börsen pressas så hårt. Den starka svenska kronan är sannolikt jokern i leken då den skapar mycket attraktiva valutavinster för utländska placerare, vilket resulterar i vinsthemtagningar samtidigt som kronkursen försämrar utsikterna för verkstadsindustrin.

Spanien
Spanien

Trots den sista veckans nedgång är (den matematiska) grundtrenden fortfarande uppåt för den svenska börsen och kortsiktigt är marknaden rejält översåld (överdrivet hårt nedpressad).

Det är dock svårt att känna någon större entusiasm över framförallt utseendet på den amerikanska börsen så även om den svenska marknaden mycket väl kan få en uppstuds från nuvarande nivåer finns det skäl att inta en skeptisk inställning till börsutvecklingen.

Sommarens uppgång bygger till stor del på att Europa, USA och Kina ska sjösätta nya stora finansiella stimulansprogram och då marknaden är en effektiv diskonteringsmekanism (anpassar prissättningen efter framtida förväntade händelser) kan den positiva effekten av de möjliga stimulanserna redan vara inbakade i dagens börskurser medan en besvikelse över för små eller uteblivna åtgärder lätt kan medföra fallande börskurser.

USA
USA

Till helgen äger den sedan länge emotsedda centralbankskonferensen rum i USA. Protokollet från det senaste centralbanksmötet var uppmuntrande om man hoppas på förnyade stimulanser, men sedan dess har den amerikanska ekonomin visat en viss styrka med en stabilisering av fastighetsmarknaden och en BNP-tillväxt på över 2%, som gör att situationen mycket väl kan bedömas som för positiv för den typ av kraftfulla insatser som marknaden helst vill se.

Med hänsyn till det stora flödet av viktiga politiska toppmöten de kommande veckorna är det svårt att peka med hela handen avseende börsutvecklingen, men vi anser att oddsen är på nedsidan och att en god likviditet och en försiktig inställning till börsen sannolikt är en vinnande strategi i nuvarande läge.

Sverige
Sverige

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.