Home > Veckorapport v.36: En ängslig börs i väntans tider

Veckorapport v.36: En ängslig börs i väntans tider

Det har emellertid varit relativt begränsat med viktiga kurspåverkande nyheter just den sistlidna veckan, vilket också syns på börsutvecklingen som uppvisar en modest nedgång på mindre än en procent under perioden. Som väntat försökte sig dock börsen på en positiv motrekyl i fredags efter att marknaden lugnat ned sig och fått tid på sig att smälta den amerikanske centralbankchefens tal. Den initiala reaktionen på talet var dock tydligt negativ då Ben Bernanke inte levererade några konkreta löften om finansiella stimulanser, men marknaden valde efterhand att tolka talet som att han var positivt inställd till offensiva åtgärder lite längre fram i tiden.

USA (S&P 500)
USA (S&P 500)

Till skillnad mot den gånga veckan kommer nyheterna innevarande vecka att i stor utsträckning kunna påverka börskurserna och redan på torsdag håller börsen andan inför den Europeiska Centralbankens räntebesked. Spekulationer och rykten är i full sving och det marknaden hoppas på är ett uttalande från Mario Draghi som befäster att ECB kommer att börja stödköpa (framför allt spanska) obligationer på allvar inom kort. Det marknaden inte vill se är ett vagt politiskt uttalande där Draghi slår fast att ECB inväntar formella förfrågningar angående nödlån (från Spanien) innan man kommer att agera. Förenklat uttryckt; om ECB är villiga att börja agera via stödköp på torsdag finns en uppsida motsvarande 2-5 % för aktiemarknaden. Om ECB väljer att avvakta en formell begäran och uttrycker sig vagt, politiskt och intetsägande väntar sannolikt en nedgång motsvarande åtminstone 2 %.

Jobbsiffran från USA för augusti månad presenteras 14.30 på fredag och vi vill inte spekulera i siffran i sig, däremot kan vi dra slutsatser om sannolika följdverkningar för aktiemarknaden beroende på vad siffran blir. För aktiemarknaden är bilden av önskvärda utfall inte helt entydig. En stark siffra (allt över 150.000 nya jobb ) förmedlar bilden av att återhämtningen i amerikansk ekonomi har fått visst fäste och att allt inte är lika illa som många befarar.

Guld
Guld

Det skulle sannolikt leda till en uppgångsfas i aktiemarknaden. Storleken på uppgången skulle vara avhängig av hur stor skillnaden är mellan utfallet och förväntningarna. En lägre siffra än 120.000 nya jobb skulle sannolikt resultera i en nedgång. Det finns dock en brasklapp. En riktigt dålig siffra skulle sannolikt leda till en rejäl utförsäljning under några dagar och ett bra köpläge i samband med denna utförsäljning. En riktigt dålig siffra skulle nämligen leda till att investerarkollektivet (efter den initiala utförsäljningsfasen) skulle inse att sannolikheten för att FED skulle annonsera finansiella lättnader vid sitt direktionsmöte den 12-13 september hade ökat lavinartat.

Risken för en besvikelse från ECB på torsdag i kombination med oro för fredagens statistik från USA gjorde placerarna nervösa under tisdagen och börsen fortsatte att följa minsta motståndets lag som för närvarande är nedåt.

Som vi noterade föregående vecka är inte den svenska börsen i symbios med Tyskland och USA då nedgångarna här har varit på gränsen till obefintliga.

EUR/SEK
EUR/SEK

Den underliggande svenska börstrenden kan fortfarande anses vara uppåtriktad även om tisdagens nedgång satt detta tillstånd under press och skulle både torsdagen och fredagen utmynna i besvikelser lär Tyskland och USA få sig en tydlig knäck nedåt med ett åtföljande trendbrott i Sverige.

Som framgår ovan är det emellertid högst vanskligt att spekulera i de kommande dagarnas riktning på börsen utan det enda som kan sägas med någorlunda stor säkerhet är att rörelserna på börserna kommer vara ovanligt volatila.

I rådande svårprognosticerade situation föredrar vi att ha en god likviditet och därmed ett stort handlingsutrymme att kunna agera. Skulle marknaden röra sig momentant uppåt är det självklart svårt att hinna fånga upp en sådan rörelse, men det är ett pris som förefaller rimligt att betala för att begränsa sin risknivå.

Vi väljer sålunda att ha en försiktig inställning, men en hög beredskap att agera på köpsidan om det inträffar en utförsäljningsvåg, då vi tror att ett sådant scenario erbjuder ett klart attraktivt köptillfälle ur ett åtminstone kortsiktigt perspektiv.

Sverige (OMXS30)
Sverige (OMXS30)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.