Home > Veckorapport v.37: Likviditetsdriven börsuppgång

Veckorapport v.37: Likviditetsdriven börsuppgång

Inför mötet framkom det tydliga uppgifter om vad Mario Draghi skulle presenterna med måttliga marknadsreaktioner som följd. När ECB sedan levererade enligt förhandstipsen reagerade börserna oväntat positivt fastän ECB:s besked var enligt plan. Uppenbarligen hade placerarkollektivet inte vågat lita på det medvetna läckaget till media utan först när beskeden kom från Draghi i egen person släppte nervositeten och börsen rea- gerade med en uppgång på runt tre procent under två dagar.

Olja
Olja

Det ECB lanserade vid ovanstående möte var sålunda ett nytt program för köp av statsobligationer i krisländer som kalllas för OMT (Outright Monetary Transactions). Det viktiga med programmet är att det möjliggör mycket stora köp av statsobligationer med 1-3 års löptid i de länder som väljer att ingå villkorade avtal om obligationsköp med EU:s stödfonder EFSF/ESM.

Detta nya program ersätter det gamla programmet (SMP) och är även betydligt mer omfattande än detta. Vi vill inte fastna i teknikaliteter, men följande punkter i det nya programmet är klart väsentliga.

För att ECB ska kunna köpa obligationer måste det aktuella landet ingå ett avtal med EU:s stödfonder EFSF/ESM och fullt ut acceptera villkoren avseende t.ex. budgetdisciplin och nödvändiga reformer och om landet i fråga bryter mot avtalet har ECB rätt att avsluta köpen.

Obligationsköpen kommer bara ske på sekundärmarknaden då ett annat förfarande hade varit ett alltför flagrant brott mot förbudet att ECB inte får ägna sig åt finansiering via sedelpressarna. ECB behöver inte offentligt redogöra för sina köp för att på så vis undvika marknadsspekulationer eller för att tvingas precisera vad de anser att t.ex. räntenivån i Spanien bör ligga. Därtill kommer ECB att avstå från så kallad prioriterad status vid dessa obligationsköp för att inte hämma övriga aktörers eventuella köpintresse. Avslutningsvis ska även köpen vara steriliserade, d.v.s. motsvarande belopp ska dras in genom kortsiktiga marknadsoperationer för att inte riskera att ovanstående köp ska leda till ökad inflation.

Koppar
Koppar

Den absoluta förutsättningen för att ECB:s åtgärder skulle kunna genomföras var dock att EU:s nya permanenta stödfond ESM finns på plats. Orsaken är att ECB bara får köpa obligationer i ett land som har tecknat ett stödavtal med ESM.

Den tyska författningsdomstolen tog idag ställning till om ESM bryter mot den tyska konstitutionen och som väntat kom beskedet att man anser att ESM är förenligt med tysk författning. Som väntat kompletterande domstolen också utslaget med villkoret att maximalt 190 miljarder euro får tas i anspråk utan att det tyska parlamentet ger sitt godkännande, vilket betyder att ESM inte kan växa från sin nuvarande storlek eller ta upp lån utan att det tyska parlamentet ger sitt godkännande.

Börsens reaktion har varit försiktigt positiv efter utslaget, men ett negativt utslag hade varit en politisk sensation då domstolen var utsatt för mycket hårt politiskt tryck och knappast velat riskera att bli utpekad som syndabock för en ny våg av finansiellt kaos i Europa.

Nu när både ECB och författningsdomstolen levererat enligt plan så har förväntningarna tydligt ökat på att även den amerikanske centralbankschefen i morgon kväll ska leva upp till marknadens förhoppningar och även han lansera en ny och rejäl omgång obligationsköp, så kallad QE.

Aluminium
Aluminium

Tidigare quantitative easing har medfört att Fed lagt ut runt 2 300 miljarder dollar på köp av amerikanska obligationer och förväntningarna ligger nu på att Ben Bernanke ska öka denna summa med 700 miljarder dollar i lagom fördelning mellan köp av statsskuldväxlar och bostadsobligationer. Man kan fråga sig hur stora effekterna av nya obligationsköp egentligen blir då räntenivån redan befinner sig på historiskt låga nivåer. Bernanke hävdar dock att de tidigare två programmen har haft en klart god effekt på både tillväxten och sysselsättningen, men risken är uppenbar att den positiva effekten tydligt avtar för varje nytt program.

Att ECB genom sitt agerande fått ned räntenivåerna i krisländerna gör definitivt det fortsatta arbetet lättare, men nu måste politikerna med stor kraft och möda verkligen få med sig sina invånare i det krävande och oglamorösa arbetet att pressa ned underskotten och reformera inte minst stelbenta och ineffektiva arbetsmarknader. Kommer ECB verkligen våga att avbryta köpen av statsobligationer om ett land inte skulle leva upp till villkoren även om detta medför turbulens på börserna?

Den senaste tidens ekonomiska statistik visar tydligt på en inbromsning i världskonjunkturen samtidigt som det finns en klar förväntan om en tydlig vinstökning i dagens vinstprognoser för 2013 och det rymmer onekligen ett visst mått av besvärlighet att få ihop den ekvationen.

Den nuvarande positivismen på börsen bygger således inte på hopp om en snart bättre konjunktur och en attraktiv värdering utan istället på att det förväntade flödet av kapital till marknaderna måste ta vägen någonstans i nuvarande lågränteklimat och då är börsen trots allt ett inte oävet alternativ.

Kortsiktigt är börskurserna definitivt sträckta på uppsidan, men det är också uppenbart att oron för ett börsras har minskat och att riskaptiten i motsvarande grad har ökat. Om börsen nu kan visa att den senaste tidens uppgång inte bara är en tillfällighet, utan istället kan skapa tilltro genom att bibehålla uppnådda kursnivåer med en minskad volatilitet som följd, ser vi efterhand möjlighet för en vidare likviditetsdriven uppgång till i första hand årets toppnivå runt 1130 punkter, dvs. med ytterligare 4-5%. Hur hållbar en sådan eventuell uppgång blir med ovan nämnda förutsättningar är dock en fråga som vi med stor sannolikhet kommer få skäl att återkomma till.

Sverige (OMXS30)
Sverige (OMXS30)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.