Home > Veckorapport v.38: Trendbrott eller bara en chimär…

Veckorapport v.38: Trendbrott eller bara en chimär…

Vi såg en god möjlighet för en vidare likviditetsdriven uppgång till i första hand årets toppnivå runt 1130 punkter, men noterade att hållbarheten i en sådan uppgång var en fråga som vi med stor sannolikhet skulle få skäl att återkomma till.

Sverige
Sverige

Efter föregående veckas kraftfulla stimulanspaket från den amerikanska centralbanken och dagens besked från den japanska motsvarigheten om utökade tillgångsköp är frågan synnerligen aktuell och något som ger upphov till vitt spridda åsikter bland analytiker.

Samtidigt som ekonomisk statistik visar på en inbromsning i världskonjunkturen finns det en förväntan om att omsättningen för de svenska börsbolagen ska öka med runt tre procent innevarande  år och med över fyra procent 2013 och vinstökningen prognosticeras bli runt åtta respektive tolv procent för samma period. Om prognoserna stämmer hamnar värderingen för den svenska börsen på lite över tretton årsvinster 2012 och strax under tolv årsvinster 2013.

Asien
Asien

Detta är en attraktiv värdering, men den bygger inte på faktiska siffror utan på förväntningar, vilket bidrar till en tydlig oro att de negativa effekterna av konjunktursvagheten underskattas. Bilden kommer dock att bli betydligare klarare om bara några veckor då rapportsäsongen börjar och marknaden får skaka hand med verkligheten.

Mot en rapportperiod med eventuellt negativa överraskningar står dock de samordnade insatserna av tre av världens mäktigaste centralbanker och till denna celebra skara kan mycket väl även Kina komma att sälla sig.

Det är tveklöst så att degigantiska belopp som kommer i omlopp sipprar ned genom det finansiella systemet och söker efter en attraktiv avkastning när räntemarknaden inte utgör något lockande alternativ. Med en beräknad direktavkastning runt 4,5% för 2013, som kan jämföras med räntan på statsobligationer som uppgår till maximalt en tredjedel av denna nivå utgör börsen ett lockande alternativ.

Kina
Kina

Den osäkerhet som finns på börsen syns utomordentligt tydligt i diagrammet över den svenska börsen längst ned på första sidan. Marknaden uppvisar sedan slutet av 2010 tre tydligt lägre toppar samtidigt som den även uppvisar tre tydligt högre bottnar och beteendet illustrerar mycket väl den rådande stämningen på börsen, dvs. en börs som med påfallande volatilitet inte rör sig i en tydlig riktning utan sidledes under krokiga och ojämna former.

Nu har emellertid något hänt. Den sista likviditetsstyrda uppgången har gett efterfrågesidan ett tydligt övertag och den nedgående trenden utmanas av investerarkollektivet. Om vi studerar börsen i ett längre perspektiv, dvs. sedan ”all time high” i mars 2000 (diagrammet högst upp till höger) framträder bilden ännu tydligare, vilket gör det pågående skeendet utomordentligt intressant. Det hittillsvarande brottet av den nedåtgående trenden från 2010 är dock inte tillräckligt signifikant för att man ska kunna dra en tydlig slutsats.

Om vi håller oss strikt till marknadens beteendemönster och studerar den underliggande dynamiken på börsen indikerar detta dock att det kan vara en långsiktigt positiv trendförändring på gång, vilket innebär en möjlighet att toppnivåerna från 2010 kan testas och eventuellt passeras.

Kortsiktigt är det tveklöst så att börsen konsoliderar den senaste veckans explosiva uppgång och det är hur marknaden hanterar denna rekylfas som kommer indikera om det finns någon kraft bakom uppgången eller om vi ser ett tillfälligt lyckorus som brutalt kommer möta verkligheten när vinsterna för det tredje kapitalet rapporteras. Börsutvecklingen följer minsta motståndets lag och vi sätter oddsen på uppsidan, men med en tydlig beredskap att ändra uppfattning om det visar att köparna har skönmålat verkligheten.

Sverige (OMXS30) på kortare sikt
Sverige (OMXS30) på kortare sikt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.