Home > Veckorapport v.39 – Fortsatt hög volatilitet

Veckorapport v.39 – Fortsatt hög volatilitet

Föregående vecka bjöd på fortsatt stora rörelser på samtliga marknader efter förnyad oro om hälsotillståndet på världsekonomin. Under slutet av fredagen syntes ett viss ökad riskaptit, men under morgonen ser vi återigen stora fall i Asien.

Veckans kraftiga fall i ädelmetallerna i likhet med aktiemarknaderna är något vi varit ovan att se den senaste tiden, då den negativa korrelationen varit tydlig när investerare flytt riskfyllda tillgångar som aktier till ädelmetallerna och specifikt guldet som agerat ”Safe Haven”. Under förra veckan fick vi bevittna en total ”risk off” och priserna på råvaror fortsätter ner under måndagsmorgonen.

CME (Chicago Mercantile Exchange) aviserade nya marginalhöjningar under fredagen. En marginalökning på 21 procent för guld och 15 procent för silver påverkade prisbilden negativt.

På måndag kommer viktig europeisk statistik när det tyska IFO-institutet presenterar sina siffror över stämningsläget i ekonomin.

Nu i veckan:

Måndag

  • Tyskland: IFO-index september kl 10.00
  • USA: försäljning nya hem augusti kl 16.00

Tisdag:

  • USA: DOE veckovisa oljelager kl 16.30
  • Tyskland: KPI (prel) september

Torsdag:

  • Tyskland: arbetslöshet september kl 9.55
  • USA: BNP (def) 2 kv kl 14.30
  • USA: antalet nyanmälda arbetslösa, veckosiffra kl 14.30

Sverige (OMXS30)

I föregående veckorapport angav vi 850 som en avgörande nivå på nedsidan. OMXS30 föll genom den kritiska nivån under fredagen och ur ett tekniskt perspektiv effektuerades säljsignal. Således tog vi oss tillbaka in i vårt intervall (850-970) och befinner oss därför i ett lite mer neutralt läge. På ovansidan är det 970 som måste forceras för att köpsignaler ska ges i ett kortare perspektiv.


USA (S&P 500)

S&P 500 befann sig inom en gigantisk triangel som vi nämnde frekvent under våren. Säljsignaler gavs när index föll genom stödlinjen. Efter det kraftiga fallet där index var översålt avtog nedgångstakten och index letade sig uppåt, men utbrott på ovansidan har uteblivit. En etablering ovanför 1220 krävs för att vi ska agera som köpare. På nedsidan bevakas 1100. Fall genom 1100 öppnar väg mot den psykologiska 1000-nivån.

Koppar (HG december)

Basmetallen koppar som är en bra indikator på hälsotillståndet i världsekonomin föll radikalt förra veckan. Fallet kan jämföras med de värsta veckorna hösten 2008. Efter vår kopparanalys 14/9 där vi angav en säljsignal har priset fallit nästan 20 procent. Priset är ännu inte översålt och vi kan vänta oss en fortsatt nedgång där uppgångar bör ses som tillfälliga i en nedgångsfasen. 50 % Fib sammanfaller med $3 och utgör en viktig nivå på nedsidan.

Guld (GC december)

Även guldet föll kraftigt förra veckan trots oron på marknaden då investerare brukar fly till mindre riskfyllda tillgångar såsom tex. guld (ceteris paribus). Dollarförstärkningen är en av krafterna bakom veckans nedgång eftersom de dollarnoterade kontrakten blir dyrare för utländska investerare. Tekniskt sett är trenden fortfarande stigande, vilket ger investerare med långsiktig placeringshorisont möjlighet till att köpa på den senaste rekylen.

Silver (SI december)

Silverpriset tog rygg på storebror guld och noterade en nedgång likt den vi fick bevittna under mitten av maj. Silver som är den mest volatila råvaran utsatte sig för en panikförsäljning orsakad av dollarförstärkning, marginalhöjning och konjunkturoro. Veckans fall genom $32,35 innebar säljsignal och tekniskt sett ser priset ut att söka sig ner mot $26,50, som utgör nästa viktiga anhalt på nedsidan.

Olja (BRN oktober)

Brentoljan hade inte haft lika stora rörelser som metallerna under veckan. Omvärldsfaktorer har pressat oljan medan lagerstatistik dragit åt motsatt håll. Kursstaplarna har format en flaggliknande formation (flaggformationen är bullish) i en långsiktig trend. Förra veckan vände priset ner vid $115 och söker sig mot stödområdet där trendlinjerna sluter samman. Fall genom nivån ger oss nya säljsignaler. På ovansidan bevakas $115.

Vete (ZW december)

Vetepriset föll förra veckan i likhet med de övriga råvarorna. Efter att nacklinjen punkterades i slutet av juni vände kursen vid stödnivån $630. Test av nacklinjen skedde och nu befinner sig kursen återigen vid stödet $630. Får vi ett utbrott på nedsidan ges säljsignal. Stärks priset däremot från dagens nivå är det $800 vi siktar mot och därefter årshögsta.

USD/SEK 

USD/SEK har stigit 4 veckor i följd och noteras vid 6,95, vilket motsvarar en uppgång på 14 procent sedan vi var nere vid 6-nivån i maj. Trenden på lång sikt är fallande och för den långsiktiga investeraren finns bra möjlighet att sälja eller blanka dollarn då den rekylerat upp mot motståndslinjen. I ett kortare perspektiv ges köpsignal vid notering ovanför 7,07 eller rekyl ner mot 6,76.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.