Home > Veckorapport v.39: Trendbrott allt mer sannolikt…

Veckorapport v.39: Trendbrott allt mer sannolikt…

Om vi studerar börsens beteendemönster sedan föregående vecka så har det i det närmaste haft ett exemplariskt uppförande om man är förespråkare för att börsen kan stå inför en möjlig uppgångsfas. Trots att börsen rekylerat under sju dagar så motsvarar nedgången inte ens den uppgång som skedde dagen efter den amerikanska centralbankens besked om massiva finansiella stimulanser. Detta beteende är en tydlig indikation på en positiv dynamik i marknaden, dvs. att efterfrågesidan (köparna) utan större besvär och åthävor har kommandot på den svenska börsen.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Med tanke på den konjunkturnegativa statistiken i kombination med företagsspecifika vinstvarningar inom den svenska och internationella verkstadssektorn kan det vid första anblicken synas märkligt med ovanstående milda marknadsreaktion, men förklaringen är enkel och svaret heter sektorrotation. Fler av de svenska verkstadsbolagen med SSAB och SKF i spetsen har erhållit kännbara rekyler medan den stora och indextunga banksektorn istället har uppvisat en markant styrka som manifesterades idag (tisdag) då samtliga fyra storbanker noterade eller tangerade årshögsta.

De svenska bankerna är motståndskraftiga mot en vikande konjunktur, generar stabila och höga vinster, har en anständig till bra direktavkastning, gynnas av företagsskattesänkningen samt attraherar internationellt kapital. Börsen har nu sålunda tagit viss höjd för rapportbesvikelser kommande månad och diskrepansen mellan olika sektorer är slående.

Det bästa ur en positiv synvinkel är naturligtvis en så bred och jämn uppgång som möjligt, men det viktiga är att köparna nu differentierar mellan olika branscher och inte i blind eufori agerar´ångvält på börsen.

Vår slutsats blir likartad föregående veckas, dvs. det hittillsvarande brottet av den nedåtgående trenden från 2011 är fortfarande inte tillräckligt signifikant för att man ska kunna dra en tydlig slutsats. Om vi fokuserar på marknadens beteendemönster och studerar den underliggande dynamiken på börsen indikerar detta dock allt tydligare att det kan vara en långsiktigt positiv trendförändring på gång, vilket innebär en möjlighet att toppnivåerna från 2010 kan komma att testas och eventuellt passeras.

Guld och basmetaller….

Guld
Guld

Det är sällan som utvecklingen för guldpriset har en tydlig korrelation med riktningen för basmetallerna. Guldpriset påverkas positivt om det finns farhågor för stabliteten i det finansiella systemet samt om det finns oro för stigande inflation.

Basmetallerna (aluminium, koppar, nickel, bly, tenn och zink) har däremot av naturliga skäl en mer eller mindre stark koppling till den underliggande konjunkturen och kan mycket väl falla medan placerarna söker en säker hamn hos guldet. Nu samvarierar dock prisutvecklingen för bägge tillgångsslagen även om detta är en sanning med´en viss modifikation.

Koppar
Koppar

Guldet har bara haft en längre nedåtriktad rekyl och har återupptagit sin mångårigt positiva trend. Samtliga ovanstående basmetaller har däremot fått känna av rejäla nedgångsfaser och stiger från låga nivåer. Orsaken till nuvarande kursmässiga samvariation är att de flesta tillgångsslag stiger när det kommer ett överflöd av likvida medel i systemet och om det är guldet eller basmetallerna som blir den långsiktigt bästa placeringen från nuvarande nivå beror på konjunkturutvecklingen då de underliggande utbuds- och efterfrågefaktorerna så småningom kommer att ta ut sin rätt.

Nickel
Nickel

Betraktar vi utvecklingen i ett mer kortsiktigt perspektiv så ser guldpriset ut att konsolidera och samla kraft för att försöka passera högstanivåerna från i våras och vi blir inte förvånade om ”all time high” runt 1900 dollar kommer att utmanas före årsskiftet.

Basmetallerna har likaratade med definitivt inte identiska kursmönster. Koppar, som har mest stabil prisbild, brottas med de svårforcerade utbudsnivåerna ovanför 8200 dollar och förfaller köpvärd i samband med sin pågående rekylfas. Ur ett strikt tekniskt och spekulativt perspektiv ser dock nickel vassare ut efter ett fall med nästan 70% från”all time high” och en relativt försiktig uppgång jfr. med övriga basmetaller.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto