Home > Veckorapport v.4 ”Ökad nervositet inför boksluten…”

Veckorapport v.4 ”Ökad nervositet inför boksluten…”

Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten under rapportperioden och vi hoppas att torsdagens rapport från Nokia (minus 10,4 %) inte sätter tonen för den svenska rapportperioden som börjar på allvar nu på tisdag (28/1) med Getinge, SKF och Swedbank. När en aktiekurs, som i Nokias fall, har stigit med 115 % på lite mer än ett kvartal finns det naturligtvis utrymme för fallhöjd när marginalen i det viktigaste affärsområdet blir svagare än väntat.

Sverige
Sverige

Även om reaktionen på Nokia var ovanligt kraftig så visar placerarnas agerande den närmast lottobetonade miljö som rapportsäsongen utgör. För två veckor sedan noterade Nokia den högsta nivån sedan sommaren 2011 medan torsdagens nedgång i ett nafs eliminerade de senaste tre månadernas uppgång. Getinge tillhörde de stora rapportförlorarna i höstas och även SKF åkte på en sinkadus då uppdriva förväntningar inte motsvarade de verkliga siffrorna.

Vi dristar oss dock inte till att spekulera om utfallet i rapporterna, men däremot föredrar vi om börskurserna pekar nedåt inför publiceringen av siffrorna då det detta minskar risken av alltför drastiska rörelser om resultatbesvikelserna blir ett faktum. Torsdagens börsrekyl kan sålunda ses som en trimning av en lite väl optimistisk kurssättning inför den kommande veckans rapportflod.

USA
USA

Vi blir inte förvånade om vinstuppgången för de konjunkturkänsliga bolagen kan överraska positivt under 2014 och då kan det efterhand finnas betydligt mer att hämta på uppsidan i denna sektor, men rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade så att peka med hela handen och att yttra sig tvärsäkert om de kommande veckornas börsutveckling i Sverige är snudd på tjänstefel. I USA har dock rapportsäsongen kommit en bra bit längre på väg och bara under torsdagen publicerar 21 storbolag sina siffror. Hittills följer resultattrenden den historiska utvecklingen dvs. att runt två tredjedelar av bolagen överraskar positivt, men marknaden har inte låtit sig imponeras då detta var ett minimikrav för att försvara rådande höga värderingar.

Om vi ser på den amerikanska ekonomin i sin helhet så finns det skäl att vara optimistisk inför 2014. Tillväxten bör hamna på över 3 % i år och sannolikt uppemot 4 % för 2015. Risken att demokrater och republikaner ska låta ego och prestige hämma konjunkturuppgången har också minskat betydligt då budgetöverenskommelsen i december visade att de så tidigare polariserade lägren faktiskt kan samarbeta.

Guld
Guld

De måste emellertid upp till bevis igen då skuldtaket snart måste höjas. Formellt ska detta ske i början av februari, men tidpunkten lär i verkligheten istället hamna under första hälften av våren. Vi svenskar förfasade oss över den amerikanska konsumtionshysterin före finanskrisen och hushållens benägenhet att belåna värdeuppgången på sina hus för att lösgöra disponibelt kapital. I USA steg hushållens skuldsättning i förhållande till disponibel inkomst till som högst 135 % och har nu sju år senare sanerats ned till runt 110 %. Detta innebär att det finns tydlig köpkraft hos de amerikanska konsumenterna utan att skuldsättningen behöver bli alarmerande. I Sverige har vi gått en helt annan väg och har en skuldsättning högt över den amerikanska 2007, men vad detta kan leda till får avhandlas i ett annat forum.

Hong Kong
Hong Kong

Den i ögonblicket pågående börsoron (om man kan kalla runt en procents nedgång för börsoro) har inte så mycket att göra med amerikansk ekonomi utan är istället avhängigt svagare konjunktursignaler än väntat från Kina där preliminära inköpschefsindex visade en nedgång som var större väntat. Det finns skäl att anta att tillväxten i Kina både 2014 och 2015 blir lägre än 2013 och att det kan förekomma en ryckighet i siffrorna. Den svårbedömda faktorn är hur det påbörjade reformarbetet fortskrider och detta kommer vara signifikant för tillväxten de närmaste åren. De ekonomiska reformerna som spänner över allt från finansmarknaderna till familjepolitik och miljö kommer var essentiella för den ekonomiska utvecklingen. Vi tror inte på en hårdlandning, men däremot en något reducerad tillväxt jämför med den historiska trenden och att vi börsmässigt inte ska förvänta oss någon större draghjälp fån Kina.

Om vi studerar börserna så är Asien en fortsatt tråkig region med en kursutveckling som i de flesta fall rör sid sidledes eller har en viss negativ lutning. Diagram nummer fyra över Hong Kong visar just detta och då är Hong Kong en av de mer positiva marknaderna i regionen. Diagram två visar istället börsutvecklingen i USA och att denna är uppåtriktad råder det ingen tvekan om. Det finns dock behov av en korrigering och vi blir inte alls förvånade om det kommer lite mer på nedsidan även om vi inte vill dra för långtgående slutsatser av en enskild nedgångsdag. Vi höjer dock beredskapen för att rekylen kan bli kännbar även om det inte är vårt huvudscenario. De europeiska börserna som helhet är inte alls lika uppdrivna som i USA även om Tyskland med lätthet skulle kunna få vidkännas några procent på nedsidan.

Beteendemönstret visar inte på lika tydligt köpintresse i Sverige som i början av året och vi väljer att bli något försiktigare. Detta innebär inte att vi blivit negativa, men vi konstaterar att den uppgång som började i mitten av december fortfarande har en trendlutning som är överdrivet brant och att rapportbesvikelser därför lätt kan leda till en sättning. Marknaden tål emellertid en ganska rejäl nedgång utan den grundläggande positiva trenden bryts. Vi väljer att behålla vår existerande målkurs om 1400 punkter (nu 1340)på index (OMXS30) men intar mental beredskap att det kan komma ett hack i kurvan innan denna nivå uppnås.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto