Home > Veckorapport v.4 – Rapportperioden tar pulsen

Veckorapport v.4 – Rapportperioden tar pulsen

Nu drar rapportperioden igång på allvar och tar pulsen på bolagen. Den starka inledningen på innehavande år behöver nu bekräftas av börsbolagen själva.

Aktiemarknaden

De ledande europeiska börserna har varit oerhört starka de senaste veckorna och vissa börser har stigit 5 veckor i följd. Även de amerikanska börserna har inlett börsåret med styrka. Vi får gå tillbaka till 1987 för att hitta en lika stark inledning på ett börsår för S&P 500.

Bolagsrapporterna har börjat strömma in, främst från USA, men det är framför allt i veckan som rapportperioden brakar loss på allvar. Hittills har rapporterna visat på en bra vinstutveckling. Vi förväntar oss att bolagen ska rapportera bra vinster för förra årets sista kvartal. Det är också något som ligger i marknadens förväntningar.

Investor (tisdag 24/1), Nordea (tisdag 24/1), Ericsson (onsdag 25/1), Hennes & Mauritz (onsdag 25/1) och SKF (torsdag 26/1) är några av de större bolagen som rapporterar och den starka inledningen på börsåret behöver nu bekräftas av börsbolagen själva.

Ur ett kvantitativt synsätt kan man nu hävda att flera aktiebörser etablerat sig ovanför sina nedåtgående trendindikatorer definierad i form av 200 dagars glidande medeltal. Den positiva psykologin i kombination med reella ekonomiska styrketecken stärker oss i tron att den svenska börsen har goda möjligheter att nå vårt målområde på 1100 -1140 punkter.

Veckans aktieanalyser:

Inspirationslistan visar svenska aktier på Large Cap och kan sorteras utifrån våra olika indikatorer. Listan kan användas för att hitta intressanta aktier, men måste anpassas till individens tradingstrategi och riskhantering.

OMXS30, S&P 500 och DAX
OMXS30, S&P 500 och DAX

Marknadssentimentet

Förväntningarna om att aktiemarknaden i USA ska ska öka de närmaste 6 månaderna, minskade 1,9 procent till 47,2 procent enligt AAII. Trots fallet har sentimentindikatorn de senaste fyra veckorna noterats ovanför den historiska genomsnittliga nivån vid 39 procent.

Även VIX-index fortsätter visa optimism när index faller i kölvattnet av att handlarna i USA förväntar sig lägre volatilitet de kommande 30 dagarna. ”Fear-index” noteras under 20-nivån, vilket är i nivå med noteringarna i juli 2011. Praktiskt används VIX-index i så kallade contrarian-strategier, vilket innebär att när upplevda extremvärden i indikatorn identifieras tas positioner i motsatt riktning.

Alltså, när investerkollektivet blir allt för optimistiska bör vi dra öronen åt oss, men än är vi inte där.

VIX-index och S&P 500
VIX-index och S&P 500

Råvarumarknaden

De flesta råvarukontrakt utvecklades positivt under veckan i likhet med aktiemarknaden. Mot strömmen gick bla. Brentoljan som föll för andra veckan i följd. Den geopolitiska oron drar priset uppåt, medan risken för minskad efterfrågan efter en lägre global tillväxt påverkar prisbilden neråt.

Den kinesiska statistiken rapporterade i veckan som gick om en lägre BNP tillväxt under det fjärde kvartalet jämfört med de föregående kvartalen, men högre än vad marknaden hade förväntat sig. Den inhemska efterfrågan växer allt snabbare medan industriaktiviteten har dämpats något. Detta ligger i linje med se kinesiska myndigheternas femårsplan.

Kina: Detaljhandelsförsäljning och Industriproduktion
Kina: Detaljhandelsförsäljning och Industriproduktion

Bland råvarorna tillhör bas- och ädelmetallerna de som inlett 2012 anmärkningsvärt. Guld steg med blygsamma 1 procent under veckan, men optimisterna har haft svårt att hålla sig för skratt efter de senaste veckornas prisstegring. Vi tror fortsatt låga realräntor, inflationsrisk och en lägre dollar kommer påverka priset positivt under 2012.

Även koppar har haft några starka veckor bakom sig efter fallande kopparlager, positiva tillväxtsiffror från Kina, i kombination med stigande industriell efterfrågan. Priset är kortsiktigt överköpt, men i ett längre perspektiv ser vi stor potential på uppsidan.

Brentolja, Guld och Koppar
Brentolja, Guld och Koppar

Valutamarknaden

I förra veckans analys av euron nämnde vi en ny faktor att ta hänsyn till. Det är ECB:s så kallade superrepor som ECB började med strax innan jul. Det innebär att europas banker i princip kan låna obergänsade euro-belopp till 1 procent ränta upp till 3 år och dessutom använda krisobligationer från Grekland, Italien med mera som säkerhet.

Dollar-index har de senaste månaderna gradvis klättrat uppåt i spåret av Europas skuldproblem. Väldigt många investerare är bullish till dollarn och det är fascinerande hur sentimentet förändrats sedan maj förra året.

Dollar-index COT positions
Dollar-index COT positions

I EUR/USD är det extremt många investerare som ligger kraftigt positionerade för fortsatta nedgångar, vilket kan indikera att valutaparet kan vara i färd med att bilda en bottenformation.

EUR/USD COT positions
EUR/USD COT positions

Teknisk analys OMXS30

OMXS30-index ökade 2,4 procent under veckan. I föregående veckorapport konstaterade vi att index var kortsiktigt överköpt och aktörer med en kort placeringshorisont (nån dag till veckor) skulle invänta rekyl.

Index befinner sig vid motståndsområdet 1037-1050 och är fortfarande kortsiktigt överköpt. Det är svårt att hitta ett fördelaktigt risk-reward-förhållande och vi har därför ingen anledning att revidera vår ståndpunkt. Ligger man inte med köpta positioner bör man invänta en lägre nivå.

På nedsidan utgör utbrottsnivån 993 ett potentiellt stöd och nivå för att agera köpare. Vi återkommer under dagen med en mer utförlig analys av OMXS30-index.

Teknisk analys S&P 500

S&P 500 steg 1,5 procent till 1 315 under veckan. Index noteras på en högre topp och Stochastics överköpta nivå indikerar att tajmingen för köp inte är den bästa.

Således är den korta trenden definierat av MA-20 stigande och ger oss möjlighet att leta efter köptillfällen. I en starkt stigande trend kan köp göras på nedrekyler.

Närmaste nivå på nedsidan av större vikt är 1 295 följt av ett stödområdet vid intervallet 1 250-1267. På tisdag publicerar vi en mer utförlig analys av S&P 500.

Teknisk analys guld

Guldet fortsatte stiga under veckan och har nu snabbt återhämtat ca 50 procent av den kraftiga korrigeringen som tog fart i mitten av december.

Den korta trenden definierat av MA-20 är stigande, men den senaste rekylfasen har resulterat i att ädelmetallen är kraftigt utsträckt på uppsidan. Detta innebär på ren svenska att tajmingen för köp inte är den bästa utan nedrekyl bör isf inväntas.

En hälsosam andhämtning är sannolik innan en etablering sker ovanför den hårt befästa utbudsbastionen vid 1 680-1 700 dollar.

Teknisk analys USD/SEK

Dollarn föll under veckan snabbt tillbaka till 6,77 efter misslyckat försök att forcera motståndsintervallet kring 7 kr.

Den kraftiga reaktionen har resulterat i test av det potentiella stödet vid 6,70 kr. Kombinationen av det översålda tillståndet och nivån på nedsidan stärker vår tro om att kursen kortsiktigt kan stärkas från nuvarande nivå.

Köp kan därför göras på dagens nivå. Vårt målområde blir motståndsintervallet kring 7 kr och en forcering av utbudsnivån ger en ny chans att köpa på utbrottet.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto