Home > Veckorapport v.40: ”Med rapportsäsongen i fokus…”

Veckorapport v.40: ”Med rapportsäsongen i fokus…”

Sverige
Sverige

Mot slutet av veckan kom dock lite mer säljtryck då börsens största bolag (H&M) pressades nedåt markant efter en rapportbesvikelse samtidigt som Ericsson testade av bottennivåerna i sitt tradingintervall p.g.a. oro för att även denna tungviktare ska leverera negativa överraskningar i den kommande rapporten. Studerar vi beteendemönstret i dagsläget har detta dock inte försämrats utan ser snarare bättre ut än för en vecka sedan. Fredagens nedgång pressade ned index (OMXS 30) till den underliggande positiva trend som varit i kraft sedan i maj och tog definitivt bort den ”överköpthet” som skapades på börsen i samband med amerikanska riksbankens överraskande stora finansiella stimulanser. För att korrigera de tre uppgångsdagarna mellan den 12-14 september har börsen behövt kämpa sig nedåt under elva dagar och som vi noterat tidigare är detta beteende en tydlig indikation på en positiv dynamik i marknaden, dvs. att efterfrågesidan (köparna) har kommandot på den svenska börsen.

Asien
Asien

Innan det är dags att presentera vår åsikt om den mest sannolika börsutvecklingen vill vi göra en kortfattad global utblick och börja med Asien som vi berörde i veckorapporten vecka 38. När vi studerade ett aggregerat diagram över regionen ex. Japan syntes en kursutveckling som var påfallande lik den som Sverige uppvisar de två sista åren. Medan Sverige de senaste veckorna rekylerat nedåt så har dock Asien efter en kort paus istället börjat röra sig uppåt. Hong Kong, Korea, Malaysia och Singapore ser alla ut att vara redo för att kunna nå högre höjder och Indien visar tydliga tecken på ett trendbrott efter sin kännbara nedgång som varat sedan hösten 2011. Kina är fortfarande en tydlig bit från ett trendbrott, men däremot visar denna börs lovande indikationer att befinna sig i en bottenfas, vilket onekligen inte är märkligt efter en kursnedgång på 55% sedan våren 2008.

Spanien
Spanien

Flyttar vi blicken närmare Sverige så kan vi notera att problemländerna Italien, Portugal och Spanien liksom som norra Europa har rekylerat nedåt den senaste tiden, men det är ändå tydligt att börserna i Sydeuropa har piggnat till högst märkbart och där Italien och Spanien har haft tydliga uppgångar sedan i somras. Det riktigt stora utropstecknet står dock (hör, häpna och konstatera) Grekland för som, om även från mycket låga nivåer, har stigit med 60% på bara fyra månader.

Om vi förflyttar oss till råvarusidan noterar vi att guld konsoliderar i sin tydligt positiva trend i en ohelig allians med basmetallerna, som efter föregående veckas rekyl nu också försöker sträva uppåt. Ovanstående betraktelse är naturligtvis ingen obestridlig utsaga att börskurserna ska fortsätta den uppgång som påbörjades på försommaren, men den visar att den pessimism som ofta är påtaglig är svår att känna igen när man studerar den faktiska kursvecklingen.

Grekland
Grekland

Naturligtvis beror detta i hög grad på centralbankernas sedelpressar som flödar ut avkastningssökande kapital och det finns en tydlig och legitim oro att verkligheten ska hinna i fatt sedeltryckandet och visa att kejsaren inte har några kläder och att konjunkturen gjort ett rejält negativt avtryck i vinsterna för tredje kvartalet. Samtidigt skulle det kunna vara så att det mest negativa ur ett konjunkturmässigt perspektiv ligger bakom oss och att det finns skäl att betrakta 2013 och 2014 med en viss optimism. Som synes finns det gott om utrymme för både pessimister och optimister att på goda grunder förfäkta sina åsikter och det är onekligen inte lätt att veta om den pågående uppgången kommer visa vara av mer beständig karaktär eller bara är ännu ett så kallat lättnadsrally.

Börsen är dock inte oförberedd på att konjunkturen dragit ned vinstförmågan, vilket tydligt visades då Sandvik indikerade svagare utsikter som bara medförde en dags nedgång som i sin helhet återhämtades nästa dag. Frågan är istället om börsen har justerat ned sina förväntningar tillräckligt mycket och detta får vi först veta om två veckor, dvs. den 17-18/10 då rapportsäsongen börjar på allvar med Telia, Investor, Millicom, MTG, Axis, Nokia, SCA, SKF och Tele 2 som lyfter på förlåten.

Vår slutsats blir för tredje gången i rad mycket likartad, dvs. det hittillsvarande brottet av den nedåtgående trenden från 2011 är fortfarande inte tillräckligt signifikant för att man ska kunna dra en tydlig slutsats. Om vi strikt fokuserar på marknadens beteendemönster och studerar den underliggande dynamiken på börsen indikerar detta dock att det kan vara en långsiktigt positiv trendförändring på gång, men detta förutsätter självklart att rapportsäsongen inte utmynnar i en besvikelse.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.