Home > Veckorapport v.41: ”Ökad nervositet på börserna…”

Veckorapport v.41: ”Ökad nervositet på börserna…”

Sverige
Sverige

När vi har studerat utvecklingen för den svenska börsen har vi även sett möjligheten för en mer långsiktig positiv trendförändring under förutsättning att den nu påbörjade rapportsäsongen inte utmynnar i en besvikelse.Trenden för den svenska börsen är fortfarande uppåtriktad, men den mjuka och milda rekyl som tidigare har varit gällande har under innevarande vecka ändrat karaktär och börsen uppvisar nu ett mer markerat säljtryck i kombination med ökad volym. Det är tydligt att nervositeten har ökat, om än inte i någon drastisk form, och att de negativa konjunkturprognoser som presenterats under veckan inte har lämnat placerarna oberörda.

Det dröjer till torsdag (18/10) kommande vecka innan de svenska rapporter som är av börspåverkande karaktär presenteras och fokus ligger på SKF, som på sedvanligt maner kommer agera riktkarl för börsens verkstadssektor. Som alltid var dock den amerikanska aluminiumproducenten Alcoa först ut på plan och trots ett något bättre resultat än väntat och en hel del positiva tongångar i rapporten så var det den något nedjusterade prognosen avseende efterfrågan på aluminium, som fick aktien att falla. Alcoa ligger redan runt 80% under sin toppkurs från 2007 så dagens (onsdagens) nedgång på 4-5% ändrar inte aktiens kursmönster på något avgörande sätt då Alcoa rört sig sidledes på låga nivåer i snart fyra år. Däremot hade marknaden hoppats på att Alcoa skulle slå an en positiv ton som kunde gett upphov till lite konjunkturell optimism, men av detta blev tyvärr intet.

EUR/SEK
EUR/SEK

Förväntningarna inför den svenska rapportperioden är att utsikterna har försämrats påtagligt de senaste månaderna samtidigt som börsen rört sig uppåt och kronan tappat i konkurrenskraft. Börsen har dock en bra beredskap för sämre siffror då analytikerna inte minst efter sommaren har justerat ned sina vinstestimat med mellan 6-10% och bolagens lönsamhet, räknat som nettomarginal, har reducerats i samma storleksordning. Även vinstförväntningarna för 2013 har fått sig en tydlig släng av sleven och tveksamheten har ökat när det gäller hur kortvarig den pågående vinstförsämringen kommer att vara.

När rapportfloden börjar kommande vecka kommer därför fokus inte att ligga så mycket på det faktiska utfallet för Q3 utan, som vanligt, mer på vad bolagen vågar tro om framtiden.

SKF kom ju med en vinstvarning redan under försommaren och Sandvik har uttryckt oro om svagare försäljning så marknaden har i god tid haft möjlighet att korrigera sina prognoser och de svenska verkstadsaktierna har tveklöst fått sig en rejäl känga, men värderingen är inte så låg att den har tagit hänsyn till några drastiska nedrevideringar av utsikterna för det kommande året.

USA
USA

De svenska bankerna har, förutom de sista dagarna, haft ett påtagligt starkt börsår och här finns inte alls samma oro vad gäller risken för försämrade vinstutsikter, vilket är fullt naturligt då varken konjunkturen eller kronkursen påverkar vinstutvecklingen i alls samma grad. Däremot finns det en viss farhåga att årets börsuppgång kan ha intecknat en lite väl optimistisk framtidsyn och det dröjer ytterligare nästan en vecka efter SKF innan banksektorn lättar på förlåten.

På den politiska arenan står naturligtvis det amerikanska valet och väntan på att den spanska regeringen ska ansöka om nödlån via krisfonden ESM. Oron rör inte främst vem som blir amerikansk president utan hur demokrater och republikaner ska hantera den allt mer långtgående polariseringen som skapat historiskt svåröverkomliga motsättningar när det gäller att hantera det amerikanska budgetunderskottet. Marknaden förväntar sig att partierna kommer överens innan deadline vid årsskiftet, men skulle valutgången bli av den karaktären att endera sidan anser att de måste visa sig kavata, obstinata och motsträviga för att rädda sitt anseende efter ett nederlag i presidentvalet, kan detta resultera i att man bara skyfflar över problemet till 2013, vilket inte den amerikanska börsen kommer respondera positivt på.

Kina
Kina

Spanien har presenterat en budget för EU som har utformats så att den ska kunna vara ett underlag för en stödlånsansökan. Prognosen för 2013 visar på ett fall i BNP på mindre än 1%, vilket med stor sannolikhet är en försköning, men det viktiga är att den spanska regeringen har fokuserat på kostnadsnedskärningar istället för på skattehöjningar, vilket är helt i linje med vad EU-kommissionen vill se. En låneansökan från Spanien skulle mottas med lättnad och positivism från de finansiella marknaderna, eftersom landet då kommer under ECB:s vingar med en garanterad finansiering av landets offentliga skuld, som ligger på runt 90% av BNP; en skuldsättning ca. tre gånger högre än den svenska.

När vi nu ser en förändring i marknadens beteende i kombination men den närliggande rapportsäsongen finns det skäl att bli mer försiktig avseende marknadens kommande riktning. Börsen är emellertid nedpressad, den underliggande trenden är alltjämt positiv och vinstförväntningarna har justerats ned. Börsutvecklingen under rapportperioder är dock notoriskt svårprognostiserad, eftersom ny information väger markant tyngre än utseendet på de underliggande kursdiagrammen. Det skulle inte behövas mycket till positiva uttalanden från företagsledningarna för att skapa en förnyad börsoptimism, men har lågkonjunkturen bitit sig fast finns det mer fallhöjd i kurserna. Vi tycker därför att det är sunt och vettigt att ha tillgång till en anständig likviditet dels för att minska risken och dels för att ha möjlighet att kunna plocka upp bolag vars kurser pressas ned överdrivet mycket på rapportbesvikelser. Vi vill gärna ha en tydlig och klar åsikt om vart börsen är på väg, men nödgas tyvärr vara återhållsamma på prognosfronten till dess att tredje kvartalets siffror börjar sippra in kommande vecka.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto