Home > Veckorapport v.41 – Veckan inleder positivt

Veckorapport v.41 – Veckan inleder positivt

Fredagens viktiga konjunkturindikator från USA gav börsen ett tillfälligt glädjeryck eftersom fler än väntat hade fått jobb, men lyckan blev kortvarig och börsen gick snart ned igen. Under veckan som helhet fick vi se stigande priset på aktiemarknaderna på de flesta håll, om än marginellt.

Ratings i Europa
Ratings i Europa

De senaste veckorna har varit tuffa med stora svängningar till följd av oberäkneliga nyhetsflöden, tillkännagiven markoekonomisk data och den europeiska skuldsituationen. Vi kan vänta oss en fortsatt hög volatilitet de kommande månaderna och som ni ser i bifogad bild är det ett flertal länder i Europa med låga ratings.

Under veckan drar rapportperioden för tredje kvartalet i gång på allvar och bolagssiffrorna kommer att hamna mer under fokus även om skuldkrisen i Europa kommer fortsätta lägga en stor skugga över marknaden.

I ett långsiktigt placeringshorisont bör man invänta ett trendskifte, selektivt bygga upp positioner då det är som billigast, särskilt inom segmenten tillväxtmarknader och riktigt nedslagna aktier.

Händer i veckan:

Måndag:
Tyskland: handels- och bytesbalans augusti kl 8.00

Tisdag:
Storbritannien: industriproduktion augusti kl 10.30

Onsdag:
EMU: industriproduktion augusti kl 11.00

Fredag:
EMU: KPI september kl 11.00

Sverige(OMXS30)
OMXS30 uppvisar positiva divergenser, vilket innebär stigande momentum medan prisgrafen bildat lägre bottnar. Under våren 2008 fick vi en rekyl på 15 procent och liknande divergenser fanns i veckografen. De senaste veckorna har index konsoliderat inom intervallet 850-970 och divergenserna förstärker en eventuell köpsignal vid utbrott vid 970. Således är den långa trenden fortsatt negativ och uppgångar bör ses som tillfälliga i en fallande marknad.


USA (S&P 500)
Positiva divergenser uppvisas även i S&P 500. Nya försök på uppsidan är sannolika de kommande veckorna där positiva bolagsrapporter skulle kunna agera katalysator. En köpsignal ges när augusti- och september topparna forceras. I ett längre perspektiv är trenden fallande och det är först när 1250-1260 återtas som vi kan agera mer större självförtroende för en fortsatt uppgång.Guld (GC 12-11)
Guldet korrigerade kraftigt i september efter att den långvariga uppgången tog slut vid 1900-nivån. Trenden på lång sikt är stigande men på kort sikt fallande. Under föregående vecka steg priset marginellt och det ska bli intressant att se om 1680 kommer att testas igen under veckan. Kortsiktiga aktörer kan använda upprekyler för att blanka med den fallande trenden i ryggen. I ett längre perspektiv har vi stöd på nedsidan vid 1530-1580 och därefter 1480.Olja (BRN 11-11)
Under veckan gav en överraskande positiv EIA-rapport om lagren i USA gav uppsida för oljan och under fredagen fortsatte priset upp efter att den amerikanska sysselsättningsrapporten rapporterades. Brentoljan handlas inom en fallande trendkanal med större stödområde kring 90-95 dollar. En lägre botten ser ut att ha bildats och köp kan först göras vid notering ovanför septembertoppen ($114).USD/SEK
USD/SEK vände som väntat ner vid den fallande motståndslinjen. Trenden på långsikt är negativ och den senaste rekylen mot motståndslinjen kan användas till att sälja dollar med en långsiktig placeringshorisont. I ett kortare kan köp göras efter att priset rekylerat ner mot 6,76.


Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto