Home > Veckorapport v.43: ”Börsen beter sig manodepressivt…”

Veckorapport v.43: ”Börsen beter sig manodepressivt…”

Rapportsäsongen håller på att kulminera och även om denna period alltid är svårprognosticerad så har sällan marknadens reaktioner varit så ryckiga och oförutsägbara som denna gång. Verkstadsbolagens kurser svänger som om investerarkollektivet är dopat, neurotiskt och manodepressivt.

Sverige
Sverige

Flocken kan backa med full kraft för att sedan tvärvända i steget och börja rusa i motsatt riktning för att därefter, när något som liknar eftertankens kranka blekhet gör sig gällande, ånyo ändra riktning.

Det finns dock en viss logik i alla dessa rörelser. Förväntningarna var lågt ställda och även om både vinst och försäljning i många fall har underskridit analytikernas prognoser så har marginalerna i flera fall hållits uppe förvånansvärt väl, varför någon risk för genomklappning som 2008/2009 kan anses som klart osannolik. Förutom marginalerna är det dock svårt att se någon riktigt klar och röd tråd i rapporterna. Alfa Laval som brukar vara stabila fick uppleva ett markant kursfall medan Atlas Copco, där oron var påtagligt stor för sviktande gruvinvesteringar tillhör onsdagens vinnare. Volvo öppnar åtta procent ned, men slutar nästan oförändrat. Scanias kurs studsar upp och ned som en gummiboll. SKF vänder upp i kölvattnet på Atlas medan Sandvik hämmas av siffrorna från amerikanska Kennametal På banksidan har SHB och Nordea tillhört förlorarna medan Swedbank står på prispallen och EB inte ännu bekänt färg.

Asien
Asien

Tittar vi på internationella börsindex sker även denna utblick i förvirringens tecken. Asien ex. Japan ser förvärnsvärt stabilt ut med HongKong i vinnarspåret, Kina i bottenfas och Indien som tuffar på uppåt. I Europa fortsätter Grekland sin uppgång och har trots kravaller, demonstrationer och ebb i kassan stigit med nästan 80% sedan i somras. Portugal, Italien och Spanien ser stabila ut liksom både England och Frankrike medan index för Tyskland ser oroväckande svajigt ut.

USA som nyligen närmade sig ”all time high” ser heller inte upplyftande ut och den svenska börsen har tydliga problem med att visa framfötterna och balanserar på slak lina mellan en sidledes till negativ riktning.

Inte blir man avsevärt mycket klockare genom att studera råvarupriserna där olja tillsammans med basmetaller och guld visar sviktande tendenser och tittar vi på vår egen valuta så visar den fortsatta svaghetstecken även om takten är avtagande.

Tyskland
Tyskland

Tyvärr hjälper det heller inte att sätta hoppet till konjunktursiffrorna för att få en tydlig och klar blick över ekonomins riktning. Det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i USA visar på en smärre nedgång medan produktionsindexet går åt andra hållet samtidigt som husbyggnationen fortsätter att överraska positivt. Kinas inköpschefsindex var dock entydigt mer positivt och visar på en uppgång från strax under 48 till något över 49 medan Tyskland visar fallande siffror både avseende industrin och tjänstesektorn. IFO-indexet för oktober, som visar stämningsläget i det tyska näringslivet, hade också en negativ tendens i samklang med inköpschefsindexet för hela EMU-området. Tittar vi slutligen på Sverige så visar Konjunkturinstitutets månadsbarometer på sämre aktivitet inom alla delar och stämningsläget var tydligt sämre både inom näringslivet och bland hushållen.

USA
USA

Det är sålunda inte märkvärdigt att indexutvecklingen på den svenska börsen speglar den konjunkturmässiga osäkerhet som omvärlden så tydligt visar upp. För att avgöra om den långsiktiga trenden på börsen är upp- eller nedåtriktad är ett vanligt tillvägagångssätt att studera om index ligger över eller under sitt 200-dagars glidande ovägda medelvärde, vilket anses spegla börsens långsiktiga trend (se diagram ett). Föga förvånade så balanserar nu marknaden med en i det närmaste kirurgisk precision exakt på denna indexkurva och vår slutsats är att börsen ändrat riktning från positiv till sidledes med en viss negativ underton.

Vår konklusion i föregående brev var att om delårsrapporterna motsvarade eller överträffade förväntningarna samtidigt som index (OMXS30) bröt upp över 1085 punkter så fanns det goda skäl att förvänta sig en positiv börshöst. Rapporterna har tyvärr inte infriat våra förhoppningar och index studsade upp till 1083 för att sedan visa tydlig svaghet.

Det är dock inte så att börsen nödvändigtvis behöver står inför en större nedgång, men det förefaller sunt och vettigt att även fortsättningsvis ha en anständig likviditet i portföljen för att hantera den ökade risken och att agera med försiktighet i marknaden tills dess att den ger oss tydliga indikationer på att avkastningsmöjligheten i förhållande till risknivån har fått en mer attraktiv relation.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto