Home > Veckorapport v.44: ”Osäkerheten består på börsen…”

Veckorapport v.44: ”Osäkerheten består på börsen…”

Denna beskrivning var dock i hårdaste laget med tanke på att rapportsäsongen nådde sin peak och när så mycket ny information på kort tid sköljer över marknaden är det naturligt att det uppstår förvirring och osäkerhet till dess att bilden har börjat klarna. Marknaden har nu tydligt sänkt pulsen och svängningarna har avtagit samtidigt som det börjar utkristalliseras vilka kursrörelser som bara var av tillfällig karaktär och vilka som var substantiella och präglade av större uthållighet.

Sverige
Sverige

Tyvärr innebär inte detta att börsläget blivit så värst mycket klarare och det är definitivt inte lättprognosticerat. Om vi utgår ifrån ett enkelt matematiskt sätt att bedöma trendens riktning så kan vi konstatera att den långsiktigt positiva trenden för börsindex (OMXS30) tydligt utmanades föregående vecka, men fortfarande är intakt. Den något mer kortsiktiga trenden är sedan mitten på september negativ även om både kraften nedåt och trendens lutning är av ett relativt måttligt slag. Den senaste veckan har dock gått i dur även om uppgången inte precis visat någon överdriven positiv dynamik, vilket tydligt exemplifieras av en klart avtagande handelsvolym. Innan vi försöker oss på en slutsats om börsutvecklingen vill vi dock göra en kortfattad global utblick.

Asien
Asien

I Asien trendar Hong Kong tydligt uppåt, Kina visar fortsatta tecken på en bottenfas i symbios med Japan och de flesta övriga börser visar en stabil till något negativ utveckling. Samma analys kan på det stora hela göras för Europa där de stora tunga marknaderna som Tyskland, England och Frankrike lite planlöst fladdrar upp och ned utan någon tydlig riktning, dvs. sidledes. I USA har öppningen efter ”Sandy” varit helt odramatisk och börsen ger ett vilset intryck i sitt letande efter riktning.

Oljepriset sällar sig till samma skara medan guld och basmetaller efter en rejäla dippar nu verkar ha funnit stöd på nedsidan, vilket gör att de börjar se intressanta ut. Efter den uteblivna räntesänkningen från den svenska Riksbanken vore det märkligt om inte kronan stärkts något, men en förändring på mindre än 10 öre måste betraktas som marginell.

USA
USA

Inte heller denna utblick gör oss särkskilt mycket klokare så vad är det marknaden går och väntar på? Det investerarkollektivet suktar efter, men för närvarande inte kan få, är en tydlig uppfattning om konjunkturnedgången kommer bottna ut under kvartal fyra för att sedan successivt stärkas under 2013. Om så skulle visa sig vara fallet är dagens prissättning av svenska verkstadsbolag attraktiv och att vissa aktörer redan börjat positionera sig för en sådan utveckling märks bl.a. av SKF:s positiva och stabila kursutveckling. Tyvärr dröjer det ända till Q4 rapporterna i januari innan det blir bekräftat om denna strategi är korrekt, men redan de två kommande dagarna så får vi åtminstone en fingervisning när Kinas, USA:s, Storbritanniens, EMU:s och Sveriges inköpschefsindex publiceras i kombination med arbetsmarknadsstatistik från USA.

Mexico
Mexico

Inte minst Kinas index kommer tilldra sig intresse då det kommit ett antal smärre positiva signaler om bättre ekonomiska tider därifrån. Kommande vecka inleder även det kinesiska kommunistpartiet sin försenade kongress där marknadens förhoppning står till nya finansiella stimulanser.

Ett av de allra viktigaste skälen till marknadernas otydliga riktning är självklart att placerare känner oro inför hur demokrater och republikaner ska hantera USA:s budgetunderskott före årsskiftet (statsskulden uppgår till ca. 108 000 miljarder kronor). Vinner Obama valet blir det sannolikt lite lättare för parterna att komma överens än om en helt ny politisk ledning först ska komma plats, men partierna vet att de måste komma överens om inte åtstramningar på runt 700 miljarder dollar eller ca 4% av USA:s BNP ska effektueras mer eller mindre automatiskt. En bred och stabil överenskommelse skulle med hög sannolikhet ge riskaptiten en påtagligt positiv injektion. Marknaden kan även leva med att förhandlingarna skjuts till 2013, men ett tvärstopp i förhandlingsviljan kan skapa en situation av skarpt fallande börskurser.

Den svenska börsen behöver dock inte stå inför en nedgångsperiod, men för att vi ska bli mer positiva vill se en försiktig nedåtrekyl som tar bort de senaste dagarnas överköpthet och en marknad som därefter med kraft och volym bryter den negativa trenden sedan september. Detta är emellertid en förhoppning och inte en prognos och tills börsen blir mer distinkt avseende sin kommande färdriktning får vi leva med osäkerheten, förslagsvis ha en anständig likviditet i portföljen och vara beredda att agera i bägge riktningar även om vi sätter oddsen ett par snäpp högre för upp- än för nedsidan.

I figured I wasn´t as smart as some of the other fellows, so I had to work twice as hard.Joyce Hall

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto