Home > Veckorapport v.45: ”Kinas och USA:s politik i fokus….”

Veckorapport v.45: ”Kinas och USA:s politik i fokus….”

Sverige
Sverige

Börsläget har därför tyvärr inte blivit särskilt mycket tydligare och det är fortfarande inte lättprognosticerat. Om vi som tidigare utgår ifrån ett enkelt 200 dagars glidande medelvärde för att bedöma börsens riktning så kan vi ånyo konstatera att den långsiktigt positiva trenden för börsindex (OMXS30) ännu är intakt om än med blygsam marginal. Innan vi försöker oss på en slutsats om utvecklingen vill vi dock som vanligt göra en global utblick.

I Asien har nu Indien övertagit ledarrollen som den starkaste börsen medan Hong Kong efter sin snabba rusning uppåt fått en förväntad nedrekyl. Kinas kursveckling ger inte upphov till några applåder, men marknaden har slutat att falla och vår bedömning är som tidigare att sannolikheten är hög att en bottenfas är under bildande. Kommunistpartiet har påbörjat sin kongress där en av  de viktigaste punkterna är ”valet” av en ny president. Allt annat än valet av Xi Jinping, som är generalsekreterare för kongressen samt medlem av det mäktiga ständiga utskottet, vore en sensation. Förhoppningen är att Jinping ska vara mer reformvänlig än sin företrädare Hu Jintao, som även om han prisas för Kinas snabba ekonomiska utveckling får kritik för bristande politiska och ekonomiska reformer under sina tio år vid makten.

Indien
Indien

För att klara sitt tillväxtmål behöver Kina växa med minst 7% per år vilket är fullt möjligt, men för att lyckas med detta krävs sannolikt en markant starkare inhemsk konsumtion, minskad korruption, reformerad finanssektor, slopande av statliga monopol och en fastighetssektor i balans.

Detta är en process som tar tid och marknaden vill därför också se fortsatta finansiella stimulanser och stora infrastruktur projekt för att landet inte ska tappa tempo medan
omvandlingen pågår. Alla ekonomiska och politiska signaler som visar att jättelandet lyckas hålla ett fortsatt bra tempo i tillväxten kommer därför att mötas med öppna armar av investerarkollektivet.

I Europa fortsätter nästa alla stora marknader som Tyskland, England och Frankrike sitt pendlande utan någon tydlig riktning. Föregående vecka var undertonen försiktigt positiv medan den nu har en svagt negativ lutning. Den svagaste tendensen återfinns i USA där den korta börstrenden nu pekar tydligt nedåt. Gårdagens fall på över två procent har dock inte medfört någon större efterföljande negativ reaktion även om det mest sannolika är en viss fortsatt svaghet.

Kina
Kina

Efter valet i USA har demokraterna som väntat majoriteten i senaten medan republikanerna dominnerar i representanthuset, vilket innebär fortsatta låsningar i kongressen. Obama har lovat att genast inleda förhandlingar om budgeten, men marknaden är nervös för att en överenskommelse inte kommer nås före årsskiftet. Det välkända finanspolitiska stupet (skattehöjningar och automatiska budgetnedskärningar) som skulle kunna medföra en åtstramning på runt 4% av BNP 2013 är därför självklart i fokus. Dessutom måste demokrater och republikaner komma överens om en ny höjning av skuldtaket de närmaste månaderna för att kunna fortsätta att låna till den löpande offentliga verksamheten.

De automatiska budgetnedskärningarna medför så smärtsamma konsekvenser för bägge partierna att det är högst sannolikt med en uppgörelse, men frågan är hur många politiska krumbukter som först måste till och om uppgörelsen verkligen hinner bli klar före årsskiftet eller skjuts till första kvartalet 2013.
Den största risken för den amerikanska börsutvecklingen är därmed den osäkerhet som kan komma att lägga sig som en våt filt över marknaden medan demokrater och republikaner frenetiskt försöker undvika att fatta de nödvändiga, men obehagliga ekonomiska beslut som krävs för att hitta en acceptabel kompromisslösning.

USA
USA

Vi skrev föregående vecka att den svenska börsen inte behövde stå inför en nedgångsperiod, men för att vi skulle bli tydligt positiva ville vi se en försiktig nedåtrekyl som tog bort de senaste dagarnas överköphet och sedan en marknad som med kraft och volym bröt den negativa trenden från september. Det var synnerligen nära att just detta inträffade under gårdagen, men sedan ändrade nedgången i USA börsens positiva tendens. Den går inte att utesluta att den svenska börsen börjar glida nedåt, men vi ser det som mer sannolikt att det blir en fortsatt sidledes slagig utveckling där riktningen kommer utkristalliseras i takt med att världens två största nationer inom kort tvingas redogöra för hur de ska hantera sina politiska och ekonomiska utmaningar.

Kommande vecka gör vi ett kort uppehåll i utgivningen, men vi återkommer redan veckan därpå, dvs. vecka 47, med nästa nummer.

Prenumerera på Tradingportalens kostnadsfria nyhetsbrev

Fyll i formuläret för att motta exklusiva inbjudningar till events, erbjudanden från partners och bli uppdaterad om vad som sker på Tradingportalen.com

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto