Home > Veckorapport v.47 – Svag inledning på veckan väntas

Veckorapport v.47 – Svag inledning på veckan väntas

Stockholmsbörsen inledde förra veckan med en stor intradagsrörelse. Veckans fortsättning präglades av stor obeslutsamhet och storbolagsindexet OMXS30 noterade en nedgång på 3,7 procent. De europeiska terminerna pekar på att aktiemarknaden ska inleda ner när handeln drar igång idag. 

Vi närmar oss slutet av året och nu finns bara två marknader kvar med positiv avkastning under 2011. Venezuela leder överlägset med med en avkastning på hela +69 %. På plats nr två ligger USA som är den enda börsen bland utvecklade ekonomier som redovisar positivt index.

Krisen i Europa tog förnyad fart i början av november varefter OMXS30 fallit tillbaka ca 5 procent. Börsen förefaller nu vara kraftigt makrostyrd, d.v.s. den styrs mer av makrodata än av fundamentala aktiedata.

Kvartalsrapporterna redovisar ännu inte de vinstförsämringar som marknaden tycks förutse. Många bedömer att de åtstramningar som sker, framförallt i Europa, kommer att påverka efterfrågan under Q4 2011 och in i 2012.

De handlade räntorna för Italiens 10-åriga statslån har handlats över 7 procent, vilket anses vara över gränsen för hållbarhet i samband med statslån. Förutom skuldnedskrivning i Grekland och förstärkning av bankernas kapitalbas vill man skapa brandväggar kring krisländerna med räddningsfonden,  EFSF för att skapa en tryggare miljö i Europa .

EU har enats om att €1000 mdr är en lämplig nivå på räddningsfondens kapital, men det är oklart om detta räcker. För att skjuta till mer pengar har det diskuteras om att de länder som garanterar fonden, främst Tyskland och Frankrike, garanterar långivarna att man står för de första 20 procenten av de förluster som uppstår vid ett lands betalningsinställelse. Detta innebär en belånad fond med hävstång.

Volatiliteten på marknaden, dvs. marknadsrörelserna steg under förra veckan med ca 6,5 procent enligt VIX-index och befinner sig strax ovanför 30-nivån. Studier från SHB visar på att aktiemarknaden inte levererar hög avkastning i perioder av hög volatilitet.

Avkastning på Stockholmsbörsen vid olika risknivåer
Avkastning på Stockholmsbörsen vid olika risknivåer

Euron försvagades under förra veckan, men återhämtade sig en aning under fredagen och fortsätter stärkas under måndagsmorgonen. För Europas del vore en lägre eurokurs att föredra för att stimulera exporten, medan för marknadens del har en lägre euro och stärkt dollar varit negativ för börsen och råvarorna.

På råvarumarknaden pressades priserna på bred front och fortsätter ner under måndagsmorgonen. En säljsignal effektuerades i silver under föregående vecka, medan guldet verkar intressant utifrån ett köparperspektiv.

Enligt en World Gold Council rapport från tredje kvartalet, rapporterade centralbankerna mer än dubbelt innehav än rapporten för innehav av guld från andra kvartalet. Uppgifterna visar att centralbankerna håller mer än sju gånger av sina innehav i guld på ett jämfört årsbasis och köpte 148,4 ton.

Händer i veckan:

Måndag:
– AF: veckostatistik kl 10.45
– USA: försäljning befintliga bostäder oktober kl 16.00¨
– STAF (Skandinaviska tekniska analytiker föreningen) årsmöte kl. 17.30

Tisdag:
– Alliance Oil rapporterar kl 7.30
– USA: ICSC veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 13.45
– USA: BNP prel 3 kv kl 14.30
– USA: Redbook veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 14.55
– USA: API veckovisa oljelager kl 22.30

Onsdag:
– Melker Schörling rapporterar kl 8.00
– EMU: industriorder september kl 11.00
– USA: nyanmälda arbetslösa, veckodata kl 14.30
– USA: Michiganindex (def) november kl 15.55
– USA: DOE veckovisa oljelager kl 16.30

Torsdag:
– Tyskland: BNP (def) 3 kv kl 8.00
– Tyskland: IFO-index november kl 10.00
– Storbritannien: BNP (prel) 3 kv kl 10.30

Fredag:
– Japan: KPI oktober kl 0.30

USA (S&P 500):

S&P 500 föll med 3,8 procent föregående vecka och stängde under stödet 1 220. Volymerna har oavsett vilken riktning som börserna har tagit varit oerhört små som per definition är en indikation om att få aktörer väljer att ta större positioner. Den kortsiktiga trenden (nån dag till några veckor) som definieras av MA-20 är stigande. Således har kursstaplarna fallit genom stödet 1 220, vilket gett oss varningssignaler, men det är först när index punkterat 1 190 som säljsignal faller på plats. Väljer man att agera på kort sikt är det köp på rekylerna som fortfarande gäller. Nödutgången bör absolut inte vara lägre än strax under 1 190.

Sverige (OMXS30):

OMXS30 sjönk med ca 3,7 procent under föregående vecka, men läget är tämligen oförändrat. Förutom måndagens stora intradagsrörelse har veckans handeln skett inom ramen av små intervall med svansar på kursstaplarna. Svansarna speglar investerarnas obeslutsamhet och oförmåga att välja riktning. Den stigande trendkanalen är intakt och index befinner sig nere vid golvet av kanalen. Närmaste nivå på nedsidan är 925-926. Ett fall genom nivå ger oss säljsignaler där vägen är fri mot 850. På ovansidan är det framför allt 993 som är av stor vikt.

Tyskland (DAX):

DAX föll med 3,8 procent under föregående vecka och har därmed närmat sig bevakningsnivån 5 745. Den tidigare kortsiktiga upptrenden har flackat i och med konsolideringen i november och en säljsignal är nära att effektueras. Ett utbrott nedan 5 745 som sammanfaller med det glidande medeltalet på 50 dagar ger kortsiktiga handlare möjlighet att sälja blankt, men det är först när index passerar 4 967 som det finns skäl att sälja av långsiktiga positioner.

Guld (GC december):

Guldet föll med 3,5 procent under föregående veckan där prisbilden påverkades negativt av en dollarförstärkning. Den kortsiktiga trenden är fortsatt positiv och index har kommit ner till golvet av trendkanalen, vilket ger oss möjlighet att komma in i den rådande upptrenden till ett fördelaktigt pris. Stödområde hittar vi kring $1 680- $1 700.

USD/SEK

Dollarn fortsatte stärkas under föregående vecka och satte press på de dollarnoterade råvarukontrakten. MA-20 pekar upp och Stochastics befinner sig på extremt hög nivå, vilket indikerar att USD/SEK är överköpt. Detta är i sig ingen säljsignal, men kombinationen att valutaparet utmanar en tidigare topp ger oss att det är alldeles för sent att agera köpare. Man bör invänta en rekyl.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.