Home > Veckorapport v10: ”Klassisk trippel leder börsen uppåt…”

Veckorapport v10: ”Klassisk trippel leder börsen uppåt…”

Ibland får man mer än man ber om… Vår grundsyn på börsen var tydligt positiv föregående vecka, men vi ansåg att både den svenska och de flesta andra västerländska börser var i behov av konsolidering för att eliminera den uppkomna överköptheten och göra trendlutningen mer rimlig. Putin åstadkom detta behov av korrigering brutalt och effektivt genom att sänka riskaptiten till minusgrader samtidigt som han skapade panik på den egna börsen och fick flocken att rusa rakt ut över klippkanten och ned i ett svart hål.

Sverige
Sverige

Efter en uppgång på över 5000 % under nio års tid med fullkomligt ohejdad optimism och med klassiska drag av eufori, girighet och masspsykologisk galenskap så föll börskurserna i Ryssland dramatiskt i samband med finanskrisen 2008. Den ryska börsen var innan interventionen i Krim mycket nära att falla under bottenkursen i det intervall som marknaden pendlat inom sedan 2010 och Putins agerande blev den externa katalysator som behövdes för att utlösa ett flockbeteende.

I princip samtliga placerare som köpt ryska aktier sedan hösten 2009 och sedan behållit dem har nu förlust på sina innehav. Denna situation skapar ett gigantiskt utbudstak över den ryska börsen och erfarenhetsmässigt brukar det ta lång tid innan detta latenta säljtryck har elimineras. Måndagens börsutveckling slutade av naturliga skäl i moll i Europa.

London
London

Ur ett strikt börstekniskt perspektiv skakade marknaden ut de svaga händerna/flyktiga kapitalet och de som väntat på en kurskorrigering såg istället ett attraktivt köpläge. På tisdagsmorgonen hade risken för krig minskat högst markant och nästan hela måndagsrekylen återhämtades under en dag. För investerarkollektivet var denna svängning pyskologiskt betydelsefull. En hotande väpnad konflikt som kursmässigt blåste över på 24 timmar fick riskaptiten att nå nya höjder och USA klättrade med lätthet upp till en ny ”all time high”.

I Asien har det positiva börsmönster som vi började skönja föregående vecka blivit tydligare och sannolikheten att Hong Kong, Sydkorea och Singapore sett sina bottennoteringar har ökat och positiva trendbrott ser i det närmaste ut som en tidsfråga. Till dessa tre börser kan vi även addera Indien som – efter en långvarig och tråkig period med börskurser som tragglat sidledes – nu verkar bryta upp över de så svårpasserade toppnoteringarna från 2008 och 2010. ”Utbrottet” är dock ännu inte bekräftat, men påtagligt sannolikt.

Hong Kong
Hong Kong

Den europeiska centralbanken gjorde under torsdagen marknaden besviken då Mario Draghi varken sänkte räntan eller tillförde mer likviditet. Draghi motiverade beslutet med att BNP-tillväxten i EMU-området nu försiktigt tagit fart. Under fjolårets sista kvartal steg tillväxten till 0,3 procent och det var tredje kvartalet i rad som tillväxten steg. Därtill pekar inköpschefsindex i kombination med hushållens ökande tillförsikt mot en fortsatt positiv ekonomisk utveckling. Arbetslösheten har också, som statistik från Frankrike visar, börjat sjunka något även om siffror runt 12 % historiskt sett är mycket höga. Den initiala marknadsreaktionen blev ett tapp på några tiondelar som i det närmaste återhämtades senare under torsdag eftermiddag.

Som alltid fortsätter Tyskland att spela en avgörande roll för börsutvecklingen i Europa, men det är sunt att det inte bara finns ett lokomotiv som drar vagntåget framåt. Vi tror som tidigare att Storbritannien efter ett års kursmässig intervallpendling mycket snart är moget att sätta fart på uppsidan med understöd av Belgien, Grekland, Frankrike, Italien, Portugal, Schweiz och Spanien som samtliga indikerar uppgångspotential.

USA
USA

I Sverige såg vi under torsdagen för första gången på länge en markant förändring i marknadens interna dynamik. Den klassiska verkstadstrippeln Atlas, Sandvik och SKF har under en tid bildat formationer som indikerat en rejäl rörelse på uppsidan och igår kom rycket med dessa tre aktier som solklara börsvinare bland storbolagen. Understöd till uppgången kom bl.a. från köprekommendationer, positiva konjunktursignaler och höjda vinstprognoser från en amerikansk konkurrent. Den indextunga banksektorn lär hålla ångan uppe inför de snart stundande utdelningarna, Ericsson möter förnyat köpintresse och indexjätten H&M förfaller kunna lossna på uppsidan.

Vår slutsats börjar nästan bli lite enformig till sin karaktär, men tillvägagångssättet att ingående studera marknadernas beteendemönster har visat god tillförlitlighet och vi fortsätter att nyttja denna väl fungerande metodik. Vår målkurs om 1400 punkter (nu 1374) för index (OMXS30) rycker allt närmare och med mindre än två procent kvar till målsnöret är det dags att höja ribban ytterligare ett snäpp till 1425 – 1450 punkter.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto