Home > Veckorapport v11: ”Finns det risk för trendbrott…?”

Veckorapport v11: ”Finns det risk för trendbrott…?”

Vi uttryckte en positiv syn på den kommande börsutvecklingen föregående vecka. Svårtolkad statistik från Kina med en negativ tendens i kombination med en kollaps i kopparpriset och fortsatta spänningar på Krim inte minst inför den kommande omröstningen om ett eventuellt utträde ur Ukraina fick dock verkstads- och råvarubolagen att tvärvända på en femöring och den pågående uppgången vändes istället till sin motsats.

Den trendvändning som initierats i Sydostasien bröts också abrupt och svagheten på den tyska börsen, som vi betraktat som tillfällig, tilltog i styrka. Den stabilitet som de allra flesta övriga börser i Europa samt USA uppvisat räckte inte till för att motverka ovanstående batteri av negativa nyheter. Nu kan det låta som vi under veckan bevittnat en kraschlandning på marknaderna, men så är inte alls fallet utan nedgången har skett under ordnade och måttliga former. Därtill ligger i princip samtliga börser i Europa plus USA kvar i sina positiva grundtrender.

Detta gäller också Tyskland även om svagheten där är ett orosmoln. Denna marknad har dock vid flertal tillfällen de senaste åren uppvisat markant svaga tendenser med tillhörande säljsignaler och sedan snabbt ändrat skepnad och vänt norrut igen.

I Ryssland tror vi definitivt inte på ett sådant scenario utan när börsen för femte gången sedan 2010 testade sin mycket tydliga bottennivå och bröt denna med brutal kraft skapades en synnerligen negativ psykologisk situation där en stor mängd placerare samtidigt fick uppleva att de senaste fyra årens väntan på uppgång varit helt fruktlös och att de nu istället hade förlorat ännu mer pengar. Fyndköpare tryckte upp kurserna under en dag men under torsdagen nåddes en ny bottennivå och börsen ligger nu på samma nivå som december 2005.

Förr eller senare blir denna marknad attraktiv, men vi blir inte alls förvånade om vi först får se ytterligare tio procents nedgång. Vår smått självsäkra höjning av målkursen för den svenska börsen föregående vecka föll platt till marken, men vi ser dock ingen anledning att förvandlas till dysterkvistar.

Vi tror i dagsläget inte på mer än ytterligare ett par procents nedgång och det är först om nedgången blir större än så som vi mer på allvar blir oroliga för den svenska börsutvecklingen. Det finns dock skäl att iaktta en ökad försiktighet och vårt basscenario är att marknaden nu sannolikt kommer röra sig mer sidledes /(nedåt) än uppåt tills konjunkturbilden och situationen i Ukraina har utkristalliserats.

Sverige
Sverige
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto