Home > Veckorapport v12: ”När passerar USA ”all time high”…?”

Veckorapport v12: ”När passerar USA ”all time high”…?”

Svårtolkad statistik från Kina med en negativ tendens, problem i landets finanssektor med obligationslån som tilläts att fallera, vilket bidrog till en kollaps i kopparpriset. Starka aggressioner och spänningar på Krim med en despotisk Putin som verkar drömma om forntida Storryssland. Till sist den amerikanska centralbanken där den behagliga Janet Yellen ändrat skepnad och visat sig vara en hök förklädd till duva.

Detta låter onekligen som ett scenario som borde skapat smärre panik eller åtminstone en kännbar rekyl på börserna, men vad har de facto har hänt. USA ligger bara en halv procent från ”all time high”. Europa som helhet har rekylerat marginellt och har bara tappat något över två procent och de tre förut värsta krisländerna Italien, Grekland och Portugal visar markant styrka och tuffar oförskräckt på uppåt.

BRIC-länderna, dvs. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina visar däremot en dramatiskt annorlunda bild. Efter finanskraschen steg ett sammanvägt index över dessa länders börsutveckling med 140 %, men sedan 2010 är nedgången i stället runt 30 % och nivån densamma som senhösten 2008. Brasilien, Ryssland och Kina har varit rent ut sagt bedrövliga platser att sina pengar placerade på och det är bara Indien, oräknat valutaeffekter, som visar styrka och som istället har lyckats passera toppnivån från 2008. Ryssland har vi berört flera gånger i våra senaste publikationer och vår senaste prognos var att det fanns mer på nedsidan. Marknaden tappade sedan 6% och har därefter studsat upp. Vi tror dock som tidigare att det inte är någon brådska att vara offensiv på köpsidan då det är mycket sällan som marknader tvärvänder uppåt efter en krasch. Däremot är det vanligt med mer eller mindre utdragna bottenfaser innan kollapsade marknader så småningom ändrar beteendemönster till det positiva.

Bortsett från Indien, Malysia och Taiwan så ser resterande Asien svagt ut för närvarande och inte minst Kina är trögt även om det är fullt möjligt att index befinner sig i en långvarig bottenfas. Japan plågas av sin valuta och visar en nedgång på över 10% sedan årsskiftet. Australien befinner sig på femårshögsta medan Mexiko har tappat 20% det senaste året.

Börsutvecklingen på global basis är sällsynt divergerande och disparat, men bilden är ändå tydlig; tillväxtmarknaderna tar (med vissa undantag) stryk och kapitalet flyttas istället till mogna marknader och den mer hökaktiga inställningen från Federal Reserve med en ränta som lär höjas tidigare än beräknat har förstärkt ovanstående divergerande tillstånd. Förr eller senare kommer flera av de marknader som nu skys av placerarna att resultera i mycket intressanta köptillfällen, men vi tror inte att vi är där ännu utan föredrar tills vidare att hålla oss till USA, Europa och Norden.

Tillväxten i USA ser inte ut att bli fullt lika stark som vi tidigare hoppades på, men en tillväxt som trots allt lär överstiga 3% och där det sämre utfallet sannolikt kan hänföras till den osedvanligt besvärliga vintern visar dock på en imponerande styrka. Det är därför inte märkligt att den första räntehöjningen i USA lär komma tidigare än väntat. Tar vi dessutom hänsyn till det faktum att den amerikanska tioåriga obligationsräntan har fallit under trettio års tid från toppen på närmare 16% 1982 till som lägst 1,4% 2012 (nu 2,78%) förfaller det onekligen som logiskt att de kommande årens riktning lär vara norrut även om takten uppåt inte behöver vara dramatisk. Börsernas första impulsiva reaktioner var entydligt negativ men nedgångarna blev mycket kortvariga. USA tog under torsdagen tillbaka onsdagens nedgång och i Europa vände torsdag förmiddags tydliga minustecken till plus vid stängning.

Låga räntor är generellt sett ett uppskattat smörjmedel för stigande börskurser, men modest stigande långräntor mot bakgrund av en starkare ekonomi är även det en cocktail som börserna efter stunds reflektion och eftertanke visade sig kunna uppskatta. Samtliga börser i Europa plus USA ligger kvar i sina positiva grundtrender. Tyskland har visat en oroande svaghet men det verkar som om denna marknad än en gång – som vid flertal tillfällen
de senaste åren – uppvisat markant svaga tendenser med tillhörande säljsignaler för att sedan snabbt ändra skepnad och börja röra sig norrut igen.

Vi blev försiktigare föregående vecka avseende den svenska börsen om dock inga dysterkvistar och trodde på upp till två procents nedgång, vilket visade sig vara en anständigt korrekt prognos. Vi prognosticerar inte att den svenska börsen ska rusa uppåt, men bedömer att den kan kämpa och arbeta sig uppåt under våren dvs. ”ranging upwards” eller ”röra sig sidledes med en positiv underton i en inte linjär uppgångsfas”.

Sverige

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto