Home > Veckorapport v12: ”Anpassning av börstrenden påbörjad”

Veckorapport v12: ”Anpassning av börstrenden påbörjad”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Vi har tidigare tydligt uttryckt att det långsiktigt är ohållbart att ha en lutning på börstrenden som indikerar en årsvis uppgång på mellan 50 till 60 procent och att marknaden förr eller senare måste anpassa sig till en trend med en mer rimlig lutning. Vi trodde dock att vi skulle få se lite mer styrka på uppsidan innan denna anpassning skulle effektueras.

Efter tre nedgångsdagar befinner sig nu börsen på samma nivå som för en månad sedan och trendjusteringen kommer sannolikt fortsätta att ske genom en kombination av en sidledes rörelse och en rekylfas. Det går självfallet inte att utesluta att vi liksom föregående vår får uppleva en kännbar nedgångsfas. Marknaden toppade då den 16 mars och föll sedan med runt 17 procent fram till början av juni. Detta är dock inte vårt huvudscenario då både konjunkturläget och den politiska situationen, trots Cypern, är betydligt mer stabilt jämfört med ett år sedan. Marknaden bröt sin tretton år långa nedåtgående trend vid årsskiftet och det krävs mer än tio procents nedgång för att börsen ska glida tillbaka in i denna negativa trend, vilket inte är omöjligt men dock klart osannolikt.

Tyskland
Tyskland (Öppna i TP Trader)

Även om krisen på Cypern har påverkat världsbörserna negativt kan vi konstatera att reaktionerna, i varje fall än så länge, har varit återhållsamma. Hade samma situation uppstått för ett år är oddsen höga att reaktionen blivit avsevärt mer negativ. En positivt trendande börs brukar utmärkas av sin förmåga att skaka av sig negativa nyheter och de milda reaktionerna efter det italienska valet, budgetdiskussionerna i USA och nu Cypern visar att stämningsläget på marknaderna har blivit mindre emotionellt och mer stabilt.

Studerar vi de internationella marknaderna så uppvisar USA en imponerande styrka och här vore det hälsosamt om index under ordnade former drog sig ett par procent nedåt för att eliminera den överköpta tendens som fortfarande råder.I Europa är det självklart Tyskland och Storbritannien som fortsatt leder utvecklingen och där det förstnämnda landet har den mest stabila börstrenden.

USA
USA (Öppna i TP Trader)

Söderut så har Spanien slutat sträva uppåt och uppvisar en tråkig börs som pendlar i ett intervall på samma kursnivåer som i höstas medan Italien har dragit sig nedåt mot sommarens indexnivåer. Asien som tidigare drog världsindex uppåt har fått erfara en mindre kursmässing knäck i såväl Kina som Indien och Hong Kong och just nu är det nästan bara Japan som tydligt strävar uppåt även om Nikkei uppvisar ett stort behov av kursmässig korrigering.

På råvarusidan har guldet fått en sväng uppåt och kortsiktigt ser guldpriset inte oävet ut, men långsiktigt förefaller ädelmetallen att bilda en toppformation och det finns en klar logik att guldet visar en motsatt utveckling jämfört med börsindex. Oljepriset har fallit pladask efter en snabb resa uppåt och har nu återvänt till sin nästan tröstlösa pendling runt 110 dollar som har pågått i över två års tid. Basmetallerna har glidit ännu djupare nedåt, vilket har gjort tydligt negativa avtryck på börsens råvaruaktier, men nu när metallpriserna är nere på samma nivåer som sommaren 2009 blir vi inte förvånade om köpintresset kan börja vakna till liv.

Olja
Olja (Öppna i TP Trader)

Ska vi försöka summera ovanstående tendenser så är de långsiktiga trenderna tydligt intakta på de ledande världsbörserna och Cypernkrisen bör inte medföra att vi får uppleva samma utförslöpa som under våren 2012. Däremot är det osannolikt att trendanpassningen redan skulle vara slutförd utan både USA, Europa och därmed Sverige kan mycket väl komma att testa av lägre nivåer, men vårt grundtips är att korrigeringen framförallt kommer att ske i form av en sidledes kursutveckling och inte som en smärtsam nedgångsfas. För att kurserna ånyo ska få fart uppåt behövs både politiskt lugn och positiva konjunktursignaler och den resterande delen av veckan kommer att ge flera ledtrådar. På onsdag kväll klockan sju presenterar den amerikanska centralbanken sin syn på kommande finansiella stimulanser, på torsdag kommer inköpschefsindex för både Kina och EMU-området och på fredagen avslutas veckans sifferkavalkad med det viktiga tyska IFO-indexet, som vid de senaste tillfällen lyckats överträffa förväntningarna.

Vi utrustar oss med mer tålamod och är fortfarande bekväma med vår målkurs på 1250 punkter (OMXS30) även om det lär dröja tills längre fram på vårkanten innan denna uppnås.

Good trading is a peculiar balance between the conviction to follow your ideas and the flexibility to recognize when you have made a mistake. You need to believe in something, but at the same time, you are going to be wrong a considerable number of times. The balance between confidence and humility is best learned through extensive experience and mistakes.” Michael Steinhardt www.investerarcitat.se

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto