Home > Veckorapport v13: ”Stock picking till heders igen…”

Veckorapport v13: ”Stock picking till heders igen…”

De geopolitiska spänningarna har ingalunda försvunnit men däremot har de märkbart klingat av och tar allt mindre plats i det dagliga nyhetsflödet. Situationen kan snabbt ändras om Putins makthunger behöver få ytterligare utlopp, men det förfaller som markeringen av Rysslands styrka är tillräcklig – åtminstone för denna gång.

Sverige
Sverige

Marknaden börjar vänja sig vid en avtagande kinesisk tillväxt och har förtroende för att staten kan hantera de väntade ekonomiska fallissemangen samtidigt som man hoppas på statliga stimulanser för att få bättre fart på hjulen.

Den ränteoro som spred sig efter att centralbankschefen Janet Yellen i USA var mer offensiv avseende möjliga räntehöjningar än väntat har liksom oron för Putin avtagit. Den amerikanska obligationsräntan steg under perioden 1962 till 1982 och har sedan dess trendat nedåt i mer än trettio års tid. Långsiktigt framstår uppgångspotentialen som betydande, men i ett kortare perspektiv ser vi inga tecken på att räntan ska skjuta fart uppåt utan den snabba spik uppåt i samband med Yellens tal dog ut inom 24 timmar. Guldpriset, som vi analyserar längre ned, tvärvände och har på mindre än 10 dagar tappat 100 dollar. Detta beror till viss del på en starkare dollar, men mer på att världsläget upplevs som mindre hotande.

Italien
Italien

Vi konstaterade föregående vecka att börsutvecklingen på global basis var sällsynt divergerande och disparat, men att bilden ändå var tydlig dvs. tillväxtmarknaderna med vissa undantag tog styrk och kapitalet flyttade till mer mogna marknader. I linje med ovanstående resonemang borde vi dock den senaste veckan kunnat bevittna en ökad riskaptit och till viss del har detta manifesterats.

Ryssland har tagit tillbaka merparten av tappet som skedde i inledningen av konflikten på Krim. Vi tror dock som tidigare att det inte brådskar att vara offensiv på köpsidan då det är mycket sällan som marknader tvärvänder uppåt efter en krasch. Däremot är det vanligt med mer eller mindre utdragna bottenfaser innan kollapsade marknader så småningom ändrar beteendemönster till det positiva. Kina fortsätter att vara lika tråkigt som tidigare men Brasilien har däremot studsat uppåt rejält och Indien fortsätter sin vandring mot högre höjder. Hong Kong präglas negativt av moderlandet men Malaysia, Sydkorea, Singapore och Taiwan ser alla påtagligt pigga ut och indikerar positiva trendbrott.

samklang med en allt mer politisk stabil situation och efterlängtade reformer av sina förvånansvärt regelstyrda, byråkratiska och ålderdomliga styrsystem. Spanien har rört sig sidledes och ser ut att samla kraft för uppgång, Grekland har fått ett hack i kurvan, Portugals börstrend påminner om den italienska och Frankrike ser positivare ut än både Tyskland och Storbritannien.

Europa
Europa

USA befinner sig sedan länge i en positiv grundtrend, men visar för närvarande en viss håglöshet. Det är framförallt tekniksektorn i kombination med bank som visat mest svaghet även om denna inte är alarmerande. Ett av de allra starkaste bolagen är aluminiumjätten Alcoa som efter 15 års nedgång och ökenvandring i det närmaste har exploderat på uppsidan och stigit med över 50% sedan oktober.

Om vi studerar råvarumarknaderna kan vi konstatera att det etablerade prisintervallet för oljepriset mellan 100 -115 dollar är mycket robust och vi har i det korta perspektivet svårt att se något som skulle förändra denna bild. Volatiliteten i priset är dock klart minskande, vilket innebär att en större rörelse kan vara under formering och i avvaktan på att bilden ska utkristallisera sig väljer vi att stå på sidlinjen och bevaka utvecklingen.

Vi såg ett attraktivt köpläge när guld i början av februari passerade 1260 dollar med en möjlig potential till runt 1400 dollar. Vi nådde tyvärr inte ända fram, men uppgången till lite över 1385 får godkänt. Den lugnare geopolitiska situationen i samklang med en allt större sannolikhet för höjda kort- och långräntor i USA avslutade denna uppgångsfas abrupt och priset befinner sig nu några dollar under 1300. Vid denna nivå lär utbudet minska avsevärt, men för att vi verkligen ska bli lockade att gå på köpsidan vill vi se en nedgång till 1280 eller allra helst ända ned till 1260 dollar.

Guld
Guld

Det mesta pekar på att lillebror silver befinner sig i en långvarig bottenfas, men vi ser för närvarande inga tydliga tecken på att denna skulle vara över. Priset kommer sannolikt fortsätta att harva runt 20 dollar, men ett tapp till 19 dollar eller därunder skulle skapa en attraktiv risk/reward för den mer kortsiktige aktören.

För kopparpriset liksom för aluminium ser vi långsiktigt en betydande potential, men kortsiktigt finns det allt för mycket osäkerhet och utbud och vi vill varken står på köp- eller säljsidan. Som för oljan avvaktar vi att bilden ska utkristallisera sig även om vår grundsyn avseende koppar och aluminium är betydligt mer positiv än för oljepriset.

Studerar vi den svenska börsens interna dynamik ser vi en splittrad bild. Under torsdagen noterade Ericsson årshögsta medan H&M noterade årslägsta. Atlas, Sandvik och SKF är tröga medan råvarubolagen försiktigt visar framfötterna. Bankerna är lite trötta efter utdelningarna och Telia attraherar inte trots sin kommande storutdelning. De annars så trista bolagen Securitas och Swedish Match tillhör däremot vinnarna och byggsektorn med NCC, Peab och Skanska noterar kursrekord på löpande band. Indexmässigt medför denna splittrade bild att vi som tidigare inte tror att den svenska börsen ska rusa uppåt utan vi bedömer att index (OMXS30) kan kämpa och arbeta sig uppåt mot 1400 punkter (nu 1342) under våren. Däremot finns det ett flertal intressanta enskilda aktier på marknaden, vilket skapar utmärkta möjligheter för aktiv ”stock picking”…….!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto