Home > Veckorapport v14: ”Korrigeringen på börsen fortsätter”

Veckorapport v14: ”Korrigeringen på börsen fortsätter”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Prognosen har än så länge stämt väl, men nu är naturligtvis frågan om gårdagens nedgång bara är ett led i en relativt behaglig anpassning till en mer rimlig lutning på den underliggande trenden eller om vi har sett det första steget i en större nedgång. Innan vi försöker besvara denna essentiella fråga behöver vi dock göra en global utblick.

De sista veckorna har konjunktursignalerna i Europa gjort placerarna besvikna och det är nästan bara Tyskland och även Sverige som har visat framfötterna, medan främst Frankrike och Italien visat tydliga svaghetstecken. När chefen för den Europeiska centralbanken lade lök på laxen genom att tala om nedåtriskerna för ekonomin blev detta en negativ injektion för den konjunkturkänsliga svenska börsen som i går föll mest i Europa. Varken Tyskland, Frankrike, Italien eller Spanien visade dock samma oro utan noterade mildare sättningar. De två förstnämnda länderna befinner sig i positiva men slagiga grundtrender, men de andra två inte visar alls samma styrka.

Guld
Guld (Öppna i TP Trader)

Om vi blickar österut så fortsätter Japans resa uppåt efter en tillfällig dipp i samband med att valutan stärktes mot den amerikanska dollarn. Beskedet från Bank of Japan att de kommer dubblera köpen av japanska statsobligationer, slopa begränsningen om att obligationsköpen inte får överstiga mängden sedlar och mynt samt att centralbanken även kommer köpa mer riskfyllda tillgångar som indexfonder fick yenen att tvärdyka mot dollarn och börsen satte under natten nytt årshögsta.

I Kina håller däremot börsen fortfarande på att korrigera den snabba uppgång som skedde under hösten och början på innevarande år. Den konjunkturmässiga bilden är oklar med starkt stigande import i januari och en rakt motsatt tendens i februari. Marssiffrorna kommer förhoppningsvis att ge en klarare bild samtidigt som marknaden väntar på politiska besked om hur regeringen tänker försöka få fart på den inhemska efterfrågan. I de flesta övriga asiatiska länder påminner kursutvecklingen om den kinesiska, dvs. börserna är sedan årsskiftet inne en långsam och svagt nedåtriktad korrigeringsfas med några få undantag som t. ex. Malaysia och Singapore.

Tyskland
Tyskland (Öppna i TP Trader)

På råvarusidan har guldpriset som väntat studsat uppåt, men dynamiken är tydligt nedåtriktad då fyra veckors kursuppgång på ett nästan brutalt sätt eliminerades på bara tre dagar. Prisutvecklingen uppvisar ett klassikt beteende som brukar känneteckna en toppformation. Först har vi en långvarig trend som efter flera års uppgång accelererar vertikalt uppåt i samklang med aggressiva prognoser om fortsatt kraftigt stigande priser. Därefter fick vi se en mycket snabb och stor rekyl som övergick till ett långvarigt intervall med stora svängningar, dvs. ett pris som pendlar mellan 1550 till 1800 dollar. Undersidan av intervallet testades för tredje gången i början av året och har sedan enligt ovan visat en påtaglig svaghet.

Kortsiktigt är guld översålt, men om inte priset inom kort och kraftfullt reverserar uppåt är sannolikheten hög att guldpriset kan stå inför en långvarig nedgångsfas. Ur ett börsmässigt perspektiv är detta dock snarast positivt då det frigjorda kapitalet lär söka sig till andra tillgångslag som t.ex. aktiemarknaden.

USA
USA (Öppna i TP Trader)

Även basmetaller visar svaghet, men där toppade priserna redan för två till fyra år sedan och har därefter fallit mellan 30 till 45%. Till skillnad mot guld ser dessa metaller ut att bilda bottenformationer även om det är svårt att se några snart förestående uppgångar av större karaktär.

Läget på den svenska börsen är svårbedömt. Efter de försvagade konjunktursignalerna, tilltagande problem i Frankrike och oro för att Cyperns bankkris kan sprida sig till Luxemburg, Malta och Slovenien har riskaptiten minskat markant. Vi är även mitt uppe i utdelningssäsongen, vilket innebär att börsindex utsätts för en kursmässig press samtidigt som en stor del av utdelningarna med ett par veckors fördröjning lär återinvesteras.

Dessutom börjar rapportperioden i USA redan på måndag med Alcoa medan Sverige mjukstartar om två veckor med SKF, Getinge och Tele 2. Veckan därpå kommer crescendot med samtliga storbanker och merparten av de stora verkstadsbolagen. Verkstadssektorn är dock redan så nedpressad att det lär behövas överaskande dystra utsikter för att dra ned kurserna ytterligare, men samtidigt lär banksektorn som drivit årets börsuppgång knappast ånyo kunna överraska på uppsidan. När vi ser på de internationella börstrenderna är det stora hotet att den amerikanska börsen kan få sig en rejäl knäck på nedsidan medan de ledande europeiska marknaderna visar stabilitet.

Summa summarum så är läget osäkert och svårbedömt med en viss negativ underton på den svenska börsen. Att härifrån dra paralleller med samma period föregående år då börsen föll med runt 17% förefaller dock vara en förhastad och allt för enkel slutsats. Däremot är det sannolikt att korrigeringsfasen på börsen ännu inte är över och att börsen utan vidare kan tappa ytterligare några procent på nedsidan. Vi tror dock att den påbörjade nedgången har förutsättningar att bli betydligt mildare jämfört med 2012 och att fortsatt svaghet kan öppna för attraktiva köptillfällen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto