Home > Veckorapport v14: ”Kraftsamling inför ny uppgångsfas…”

Veckorapport v14: ”Kraftsamling inför ny uppgångsfas…”

Nyligen noterade vi att börsutvecklingen på global basis var ovanligt divergerande med tillväxtmarknaderna som strykpojkar medan de mogna marknaderna i Europa och USA visade stabilitet med en positiv underton. Den senaste veckan har riskaptiten ökat, vilket visas genom ett ökat intresse för Brasilien, Indien, Ryssland och Sydostasien i symbios med ett fallande guldpris och försiktigt stigande långräntor i USA.

BNP Paribas – minifuturernas nya hem
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Sverige
Sverige

I Sverige började veckan med en både bred och stark uppgång och marknadens interna dynamik förbättrades påtagligt. Nu ligger index (OMXS30) och balanserar strax under årshögsta och vilka slutsatser vi drar av detta beteende återkommer vi till längre ned i texten.

Den marknad/region som har imponerat mest är Europa som har gått från klarhet till klarhet. Så sent som för tre veckor sedan skapade utvecklingen på den tyska börsen en smärre panikstämning när den föll under sin tidigare botten och därmed utlöste en teknisk säljsignal. Den tyska börsen har dock de senaste två åren haft för vana att med jämna mellanrum skaka till ordentligt, få placerarkollektivet rejält nervöst och sedan tvärvända upp just när det ser som svagast ut.

Europa
Europa

Till skillnad från de flesta andra större marknader i Europa har emellertid Tyskland inte noterat årshögsta, men det är inte så märkligt med hänsyn till de betydande affärsmässiga kopplingarna med Ryssland och då Tyskland varit Europas draglok i snart tre års tid. Storbritannien som tidigare såg ut att vara på väg mot nya höjder har fastnat på stället marsch och ligger på samma nivå som för ett år sedan medan medelhavsländerna (exklusive Grekland för tillfället) fortsätter att dominera. Italien och Portugal ligger kvar i sina tydligt positiva trender medan Spanien efter en längre konsolidering på sex månader under torsdagen gick upp till treårshögsta. Frankrike visar samma beteende och passerar nu på allvar kursnivåerna från oktober.

Precis som väntat lämnade den Europeiska Centralbanken räntan oförändrad, men däremot framgick det tydligt att centralbankschefen Mario Draghi nu inte utesluter kommande finansiella stimulanser. Bankdirektionen var enig om att de har mandat att använda vad de anser som okonventionella metoder för att hantera risken med en utdragen period med låg inflation och har diskuterat ett flertal möjliga åtgärder som obligationsköp även om den europeiska situationen är mer komplex att hantera än den i USA.

Singapore
Singapore

Sannolikt kommer ECB nu att invänta mer data, men vi tror det är fullt möjligt att konkreta åtgärder vidtas i god tid före midsommar. Marknaden regerade försiktigt positivt på Draghis uttalande och detta stöder vår positiva bild av börsutvecklingen.

Efter den förväntade uppgången till strax under 1400 dollar har den väsentligt lugnare geopolitiska situationen medfört en ökad riskaptit, vilket vänt investerarkollektivets fokus mot aktiemarknaderna och man har därför lämnat guldprisets trygga famn. Vi ville se tydlig nedgång till under 1300 dollar för att bli lockade att gå på köpsidan och nedgången till 1277 dollar innebar att guld hamnade i köpzonen.

Guldpriset är nu påfallande översålt och i nuvarande marknadsklimat tror vi inte på någon större uppgång, men priset kan mycket väl stiga till 1320 -1340 dollar inom ramen för nuvarande tradingintervall.

Aluminium
Aluminium

Efter den prismässiga paniken i koppar är vi långsiktigt positiva till denna basmetall, men den brett använda industrimetallen aluminium ser för närvarande betydligt mer intressant ut. Nedgången från 2011 har varit en pina att bevittna då priset långsamt och obevekligt rört sig nedåt under tre års tid. Vi bedömer att nedgången nu har ebbat ut och ser fallet i mars till 1680 dollar som en falsk säljsignal som skakade ut de sista tappra spekulanterna. Sannolikt är vi något tidigt ute, men vi tror att den negativa trenden är i färd med att brytas, vilket efterhand kan föra upp aluminiumpriset till väsentligt högre nivåer.

Vi är väl medvetna om att det fundamentalt och värderingsmässigt är svårt att hävda att den svenska börsen är köpvärd. Dagens värdering ligger tydligt över snittet för de senaste tio åren och det krävs en rejäl konjunkturförbättring med stigande vinster för att justera värderingen till sin historiska jämnviktsnivå. När vi granskar marknadernas beteende och psykologi har vi däremot svårt att komma till någon annan slutsats än att framförallt Europa men även USA indikerar fortsatt uppgång och den sannolikt ännu lättare penningpolitiken i Europa och en tilltagande tillväxt i USA ger eldunderstöd.

Att det under året kan komma en kännbar rekyl på 10 procent plus är dock ingen djärv gissning, men vi tror inte att det ännu är dags för en sådan sättning.

Studerar vi den svenska börsens interna dynamik är bilden nu betydligt mer enhetlig. Ericsson fortsätter att trenda uppåt, kursfallet i H&M har stabiliserats. De traditionella verkstadsbolagen Atlas, Sandvik och SKF har piggnat till avsevärt och efter en välbehövliga paus finns det sannolikt mer på uppsidan i denna sektor.

Råvarubolagen fortsätter att visa stryka och den trötthet som bankerna visade efter avskilda kuponger är som bortblåst. Med nuvarande värdering tror vi inte på någon börsmässig eufori utan mer att index (OMXS30) kan sträva och gneta sig uppåt, varför marknaden lär bli mer krävande och utmanande än under 2013 och gynna aktiva och alerta aktörer. Vi är bara runt två procent från vår målkurs om 1400 punkter och gör en uppjustering av denna till 1420 – 1450 då vår bedömning är att börsen kraftsamlar för att bryta över februaritopparna med en efterföljande uppgångsfas som följd.

Läs även vår färska, populära Morgonrapport: Morgonrapport: ”OMX kippar efter andan”…

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto