Home > Veckorapport v15: ”Är börsens korrigeringsfas över…?”

Veckorapport v15: ”Är börsens korrigeringsfas över…?”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Det mest sannolika var att korrigeringsfasen på börsen ännu inte var över och att marknaden kunde tappa ytterligare några procent på nedsidan, men att den påbörjade nedgången hade förutsättningar att bli betydligt mildare jämfört med våren 2012.

På fredagen (5/4) så fick index en klassisk säljsignal då marknaden under stigande volym tydligt föll under bottennivån från slutet av februari och nervositeten började sprida sig i marknaden att vi stod inför en nedgång av samma dignitet som för ett år sedan. Vi människor har en stark tendens att dra förhastade slutsatser baserade på bristfälliga underlag som att bara för att föregående vår var en dålig börsperiod så ska historien upprepa sig.

S&P 500
S&P 500 (Öppna i TP Trader)

Den säljsignal som utlöstes var tydlig, lätt identifierbar och därmed relativt väntad. Smärtsamma nedgångar har istället en tendens att komma oväntat och vid tillfällen då majoriteten på marknaden inte förväntar sig dem och redan i tisdags började börsen visa styrka igen. När man försöker tolka marknaden är det viktigt att studera den underliggande dynamiken, dvs. hur börsen beter sig när den går upp och ned. Om index efter två markanta nedgångsdagar under ”stor möda och mycket besvär” får kämpa sig sakta uppåt får att återerövra tappat territorium så indikerar detta att säljarna har övertaget och bara väntar in rätt läge för att få vrida på säljkranen igen. Så var inte fallet denna gång utan börsen reverserade snabbt och under god volym uppåt och neutraliserade därmed den utlösta säljsignalen.

Innebär detta då att man kan luta sig avslappnat tillbaka och lugnt vänta på att index fortsätter att vandra norrut. Vi önskar att verkligheten vore så enkel, men vi är mitt uppe i utdelningssäsongen som inom två veckor kommer att övergå i rapportsäsongen och dessa perioder är notoriskt svårprognosticerade då ny information på ett brutalt sätt kan rådbråka även den vackraste av tekniska formationer. Innan vi drar en slutsats behöver vi som vanligt betrakta vår omvärld då den svenska börsen till övervägande del är ett derivat av den globala börsutvecklingen.

Europa
Europa (Öppna i TP Trader)

Börsnedgången föregående vecka berodde bl.a. på svaga inköpschefsindex från EMU-området och ett lägre än prognosticerat inköpschefsindex från USA. Som lök på laxen avslutades även fredagen med en rejält sämre siffra från USA som visade en sysselsättningsökning på bara 88 000 personer. Under innevarande vecka har istället makroekonomin gått i dur. Oväntad låg inflation från Kina bäddar för att regeringen inte behöver vara rädd för överhettning utan kan våga vara offensiv med stimulanser samtidigt som den höga importsiffran för mars tyder på klart ökad inhemsk konsumtion, vilket är vad både vad både Kina och omvärlden vill se. I USA har dessutom nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd minskat mer än väntat och detta väger till vis del upp den negativa sysselsättningssiffran.

På guldfronten fortsätter vi att ha en negativ syn då priset efter en uppstuds lika snabbt vände nedåt igen, vilket ökar sannolikheten att en toppformation är under bildande. Basmetallerna har däremot som väntat studsat uppåt, men även om detta är positivt så är uppgångarna hittills av så ringa karaktär att vi inte vill dra några större växlar på dessa rörelser.

Asien
Asien (Öppna i TP Trader)

När man studerar den internationella börsutvecklingen genom att se på diagram över den amerikanska börsen (diagram två), Europa (diagram tre) och Asien (diagram 4) så framgår det mycket tydligt att USA leder utvecklingen, Europa rör sig sidledes medan Asien har en nedåtriktad tendens. Det vi såg som ett möjligt hot mot en positiv indexutveckling, dvs. en rejäl knäck av den amerikanska börstrenden har sålunda vänts till sin motsats då USA efter några veckors paus med lätthet stigit till nytt årshögsta. Väger man ihop tendenserna från ovanstående marknader får man en indexutveckling som stämmer mycket väl med den svenska börsen (diagram ett) och långsiktigt rör sig Sverige självklart i tydlig symbios med rörelserna hos de stora drakarna. Kortsiktigt kan det dock förekomma betydande avvikelser inte minst i samband med delårsrapporterna. Den svenska industrins stigande orderingång i mars ger vissa förhoppningar om att den så viktiga verkstadssektorn kan ha pressats ned oförtjänt mycket och att orderböckerna kan visa sig starkare än väntat.

Om vi ser strikt tekniskt på index (OMXS30) ser vi goda förutsättningar att nedgångfasen kan vara över, men för att marknaden ska få kraft att bryta upp till årshögsta så behövs det injektioner från positiva delårsrapporter och det är därför inte tillrådigt att peka ut den kommande riktningen med hela handen. Vi har en positiv grundinställning och är fortsatt bekväma med vår målkurs på 1250 punkter, även om alla prognoser måste behandlas med extra försiktighet tills börsen har fått tillfälle att skaka hand med den siffermässiga verkligheten.

If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing.” Magret Thatcher (www.investerarcitat. se)

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto