Home > Veckorapport v16: ”Börsläget kommer utkristalliseras..”

Veckorapport v16: ”Börsläget kommer utkristalliseras..”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Det är dock uppenbart att vi föregående vecka överskattade betydelsen av den positiva dynamik som börsen visade och att vi underskattade svagheten i konjunkturutsikterna. Detta innebär att börsen nedåtgående tendens har fortsatt och att korrigeringsfasen är fortsatt intakt.

Det är dock värt att notera att nedgången har skett under i stort sett ordnade former, att det inte råder några panikkänslor på marknaden och att den långsiktigt positiva trenden på den svenska börsen är intakt. Vill man se ett mycket tydligt uttryck för panik får man istället ta steget över till råvarumarknaderna där guldprisets långvariga och klassiska toppformation fullbordades med en av de kraftigaste nedgångarna under trettio års tid när en hord av investerare samtidigt försökte ta sig genom nödutgången.

Guld
Guld (Öppna i TP Trader)

Ett mer drastiskt uttryck för flockbeteende är svårt att hitta. När samtliga placerare som köpt guld sedan juli 2011 samtidigt konstaterade att de hade gjort fel blev effekten överraskande kraftfull. Det är ingen överdrift att påstå att det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa just på de finansiella marknaderna, vilket den explosiva nedgången i guldpriset är ett utmärkt exempel på. Det är guld som har fått de stora rubrikerna i media, men lillebror silver och övriga ädelmetaller såsom platina och palladium fick också känna av rejäla nedgångar.

Även basmetallerna fick sig en känga, men av betydligt mildare slag. Den allra mest essentiella råvaran, dvs. oljan har också märkt av placerarnas minskade riskaptit, men här handlar det inte om panik utan om ett ihärdigt sjunkande pris som efter mer två års intervallpendling brutit ut på nedsidan. Vi talar ibland om svårforcerade utbudsnivåer och oljan har nu ett etablerat en sådan nivå strax ovanför 105 dollar där det mycket sannolikt finns ett stort antal potentiella säljare (se diagram två). Idag (torsdag) steg priset upp mot 100 dollar och denna rekyl kan mycket väl ha lite mer kvar att ge, men det lär krävas en allvarlig geopolitisk händelse för lyfta priset ovanför ovanstående utbudsnivå. Det framstår istället som troligt att oljan efterhand kan söka sig vidare nedåt mot 90 dollar om inte OPEC på allvar minskar sin produktion.

Olja
Olja (Öppna i TP Trader)

Motsvarande utbudsnivå för guldpriset ligger vid 1550 dollar (se diagram två) och denna nivå kommer sannolikt under överskådlig tid att vara ett mycket tufft hinder för en större guldprisuppgång. Vi tror istället att guld liksom olja kan fortsätta sin nedåtriktade tendens även om vi här inte vill peka ut något distinkt prisobjektiv.

En annan intressant och snabb kursrörelse, men av betydligt mindre global signifikans står den svenska kronkursen för som oväntat tog ett spång upp till 8,55 Euro/SEK efter riksbankens oväntat mjuka framtoning avseende räntan. Även denna valutarelation har etablerat tydliga nivåer och kronan lär nu fastna i ett i intervall mellan 8,55 till 8,30 tills vi antagligen senare i år får se en förnyad fas av kronförstärkning. Om vi övergår till läget för den svenska räntan så ser vi en stark korrelation mellan den minskade riskaptiten för råvaror och aktier och en långränta som fallit från 2,25 till under 1,60 % när placerarna ånyo är villiga att köpa sig säkerhet på låga avkastningsnivåer. Samma tendens ser vi naturligtvis också internationellt även om just svenska statsobligationer möter ett särskilt stort intresse.

EUR/SEK
EUR/SEK (Öppna i TP Trader)

Söker vi oss österut så uppvisar börserna i Asien en splittrad bild. Singapore och Malaysia forsätter att vara immuna mot omvärldens negativism, men utropstecknet är Indien som gjort en märkbar uppryckning med 4-5 % på några få dagar och den negativa trenden kan nu vara på väga att brytas. Japan har efter närmare 60 procents uppgång gjort på stället halt och här kan man verkligen tala om en trend som behöver en mer rimlig lutning. Hong Kong, Korea och Kina fortsätter uppvisa en negativ tendens, men det ser dock inte ut som det ligger några större fortsatta nedgångar i korten utan mer som att dessa börser kan fortsätta att vara trista.

I Europa är tendensen likartad, dvs. de stora börserna rör sig på det stora hela sidledes med en tilltagande negativ underton medan de långsiktigt positiva trenderna fortsatt är i kraft. I USA så har dock slutligen marknaden sent om omsider fått sig en rejäl knäck nedåt och med tanke på den tidigare uppgången är det här som den största nedåtrisken finns. I kväll efter stängning så rapporterar de tre jättarna IBM, Google och Microsoft, vilket kommer sätta sin prägel på den närliggande börsutvecklingen. I Sverige så är rapportsäsongen i sin linda där SKF gav blandade signaler med en viss positiv underton.

Verkstadsbolagen har dock pressats så mycket att de nu börjar se mer köp än säljvärda ut och istället är det bankerna som står för indexpressen nedåt. Kommande vecka lämnar 25 viktiga bolag sina delårrapporter under en tidsrymd på bara tre dagar och först när detta crescendo är passerat har vi ett bra beslutsunderlag för att prognosticera börsens riktning. Vi var för positiva i vår senaste analys, men vi har samtidigt svårt att se någon stor fallhöjd från dagens kursnivåer under förutsättning att rapporterna inte generellt överraskar negativt.

Slutsatsen denna gång blir således ovanligt trist, dvs. det förefaller i senaste laget att sälja aggressivt, men samtidigt tror vi att det är för tidigt att gå på offensiven. Vi låter sålunda läget utkristallisera sig, har pengar i kassan och beredskap att agera när dammet har lagt efter rapportexplosionen den 23-25 april.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto