Home > Veckorapport v17: ”Från översålt till överköpt…”

Veckorapport v17: ”Från översålt till överköpt…”

Sverige
Sverige

Även om verkstadsbolagen under föregående vecka hade pressats så mycket att de såg mer köp- än säljvärda ut, så hade vi inte förväntat oss en kursexplosion med inslag av eufori.

Det är nästan så att ju negativare rubriker som media satte på rapporterna ju mer steg kurserna uppåt. Detta är naturligtvis starkt förenklat, men orden katastrof, kalldusch och chock har varit vanligt förkommande de senaste dagarna, vilket beror att på siffrorna i många fall var ganska bedrövliga för det först kvartalet. Börsen är dock en diskonteringsmekanism som bygger på framtida förväntningar och med genomgående positiva uttalanden om bättre tider, som även i vissa fall redan manifesterats i orderböckerna, så var marknaden mer än villig att förlåta de dystra Q1-siffrorna.

Nasdaq
Nasdaq

Vi talar ofta om negativ och positiv dynamik i detta brev, eftersom analysen tappar en dimension om man bara studerar om börsen går upp eller ned och inte betraktar det underliggande beteendet hos placerarkollektivet. Den nedgång som tog 21 dagar har nu under tydligt ökande volymutveckling tagits igen på bara tre dagar, vilket visar i vilken riktning som minsta motståndets lag finns. Detta innebär att hausseflocken har återtagit kommandot och att den långsiktigt positiva trenden är intakt samtidigt som den kortsiktigt negativa börstrenden har brutits. Vi kan dock inte med självklarhet prognosticera en fortsatt börsuppgång, vilket vi återkommer till i vår slutsats.

På råvarusidan har som väntat olje- och guldpriset studsat upp, men vi känner oss bekväma med våra tidigare prognoser, dvs. att det lär krävas en allvarlig geopolitisk händelse för lyfta oljepriset ovanför utbudsnivån 106 dollar utan priset lär istället efterhand söka sig vidare nedåt mot 90 dollar. Motsvarande utbudsnivå för guldpriset ligger vid 1550 dollar. Som tidigare tror vi att denna nivå kommer vara ett mycket tufft hinder för en större guldprisuppgång och liksom för oljan tror vi att guld så småningom kommer fortsätta sin nedåtriktade tendens.

Frankrike
Frankrike

Den svenskan kronan har fastnat runt 8,60 mot Euron och så mycket mer försvagning tror vi är osannolik. Räntenedgången på den långa sidan bör vara över även om bottenfasen efter sexton års trendande nedgång kan bli utdragen.

De stora europeiska börserna har generellt sett fallit mindre än den svenska och de har också varit snabba på att återhämta nedgången i kraft av en tydligt positiv dynamik. Det är dock inte Tyskland som varit draglok denna gång utan i stället så har Frankrike varit den starke mannen och index befinner sig där nu ytterst nära årshögsta. Den stora negativa indexavvikelsen finner vi i Östeuropa där främst Ryssland och närliggande länder som Polen och Ungern fortsätter att gå kräftgång.

Olja
Olja

Flera asiatiska länder med Indien i täten visade styrka redan föregående vecka. Denna tendens har fortsatt och inte bara Japan utan även Singapore noterar årshögsta. Hong Kong ser ut att ha fått ett trendbrott och det verkar mest vara en tidsfråga innan även Kina börja röra sig i en positiv riktning.

Indexen i USA har i det närmaste sluppit rekyl utan de har istället fått en behaglig trendanpassning genom att röra sig sidledes. Nasdaq försöker nu efter starka teknikrapporter ex. Apple i samklang med den breda marknaden, S&P 500, att sätta nya årshögsta. Den senaste tidens makrostatistik har varit tydligt negativ som t.ex. de missade budgetmålen i Sydeuropa och de preliminära inköpschefsindexen för EMU-området som uppvisar en bild av ekonomier i tydlig recession. Till detta kan vi addera ett inköpschefsindex från Kina som inte motsvarade förväntningarna och ett preliminärt inköpschefsindex för industrin i USA som gick åt fel.

Vissa positiva influenser kommer dock ifrån ett mildare tonfall avseende kraven på besparingarna i södra Europa och att den negativa ekonomiska utvecklingen ska få ECB att sänka räntan kommande veckan och även vidta andra finansiella stimulanser. Det är dock märkligt att exportföretagens framtidsbilder avviker så påtagligt mot makrodatan och kanske befinner vi oss i en brytpunkt där företagens positiva bild ännu inte har fångats upp av den övergripande statistiken som ofta har en eftersläpande tendens.

De senaste dagarnas börsuppgång har visat sådan kraft och har så mycket understöd av positiva rapporter att vi inte tror att det är ett tillfälligt uppställ i en negativ trend. Vår slutsats är istället att den svenska börsen (och de flesta andra stora marknader) har bekräftat att den långsiktigt positiva trenden är intakt. Vi tror dock inte att vi får någon omedelbar omsvängning till en trendande uppgång utan det mest sannolika scenariot verkar i stället vara en övergång till en sidledes marknad. Om köpintresset visar kraft att förhindra något större nedställ finns det goda möjligheter att vi sedan i god tid före midsommar får se ett allvarligt menat försök att bryta upp till nya årshögsta, vilket innebär att det troligtvis är bra risk/reward att köpa på rekyler i de aktier som har varit ledande i den senaste uppgångsfasen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto