Home > Veckorapport v17: ”Sannolikt med utbrott uppåt…”

Veckorapport v17: ”Sannolikt med utbrott uppåt…”

I mer än två månaders tid har den svenska börsen rört sig i ett tradingintervall, dvs. marknaden har pendlat mellan två tydliga nivåer och varken köpare eller säljare har lyckats få övertaget. I denna typ av marknadsläge skiftar stämningen snabbt och präglas av tydliga emotionella inslag. Ena dagen är det smärre eufori medan panikstämningen kan ligga på lut några dagar senare.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

OMX
Vi känner oss trots allt bekväma med att återgå till vår tidigare positiva syn och målkurs för index om 1420 -1450 punkter.

Vi har ofta skrivit att börsen har utpräglade bipolära (manodepressiva) tendenser, dvs. att den söker balans och i sin eviga strävan efter detta (utopiska) tillstånd istället ofta svänger mellan ovan nämnda sinnestillstånd. Beteendevetenskapligt är ett tradingintervall en mycket intressant situation och det skapas efterhand vad vi kallar för en psykologisk dynamik som ger förutsättningar för ett flockbeteende, vilket kan resultera i en kraftfull rörelse – antingen uppåt eller nedåt – när tiden väl är mogen.

För att få flocken att springa åt samma håll behövs dock en extern katalysator, dvs. en yttre händelse som ger antingen ”hausseflocken” eller ”baisseflocken” övertaget och som driver priset i en klar riktning. Investerarkollektivet är i nuläget i ovanligt stort behov av vägledning och många placerare väntar på att bilden ska utkristallisera sig. Ett index som rör sig i en tydlig riktning t.ex. baserat på en bättre rapportperiod än väntat (extern katalysator) skulle sannolikt få ett stor antal aktörer att springa i samma riktning och utlösa ett flockbeteende där alla samtidigt vill in genom dörren.

Det är fullt förståeligt om man som placerare har varit ambivalent till kursutvecklingen under våren då bilden har påverkats av ett stort antal motstridiga krafter. På den negativa sidan finns bl.a. den ryska aggressionen i Ukraina, den försämrade ekonomiska situationen i Kina och den ansträngda värderingen på börsen.  På den positiva sidan kan istället den amerikanska tillväxten, ett allt mer stabilt Europa, låga räntor och spendersamma centralbanker återfinnas.

USA-börsen
USA är överköpt för närvarande men fortsatt uppgång, efter konsolidering, framstår som en sannolik utveckling

Till syvende och sist är det dock bolagens vinstutveckling som bestämmer börsens riktning och tvekan har varit stor om vinsterna verkligen kan växa med den kraft som nuvarande värdering fordrar. Den pågående rapportsäsongen tilldrar sig därför ovanligt stort intresse och i USA har den överraskat klart positivt medan vi i Sverige åtminstone får invänta fredagens siffror från Electrolux, Sandvik, SEB, SSAB och Volvo innan vi kan dra någon mer långtgående slutsats.

Innan vi ger oss in på slutsatser och prognoser om den svenska börsen är det dock essentiellt med en titt på vår omvärld. En viktig pusselbit som har saknats när konjunkturoptimismen tidigare har gjort sig gällande har varit en positiv utveckling för basmetallerna och då framförallt för koppar och aluminium som är starkt korrelerade med den industriella situationen. Vi konstaterar nu att det var länge sedan som dessa två metaller såg så lovande ut.

Aluminium lyfte från 1300 dollar 2003 till över 3300 dollar 2008 och föll sedan handlöst (som övriga basmetaller) under finanskrisen. Återhämtningen förde raskt upp priset till 2800 dollar, men därefter har nedgången varit plågsam att betrakta då priset långsamt och obevekligt rört sig nedåt under tre års tid. Runt 1800 dollar ebbade dock nedgången ut och vi ser fallet i mars till 1680 dollar som en falsk säljsignal som skakade ut de sista tappra spekulanterna. Vi tror nu att ett långsiktigt trendbrott är under bildande, vilket efterhand kan föra upp aluminiumpriset till väsentligt högre nivåer än dagens pris på strax under 1900 dollar.

DAX
Prognosen är i det närmaste identisk för Tyskland, men här skulle uppgången kunna komma lite tidigare…

Koppar har en påtagligt stor känslighet för utvecklingen i den kinesiska ekonomin och det är därför inte märkligt att just koppar har fått mest smäll av samtliga basmetaller med ett prisfall på 10 % bara under mars månad. Även om det inte är bekräftat ser vi liksom för aluminium en god sannolikhet att denna brutala nedgången kan ha varit sista fasen i den utförslöpa som har pågått i över tre års tid.

Vi tror både långsiktigt och kortsiktigt på koppar och efter en rörelse uppåt har priset varit stabilt under en månads tid, pendlat inom ett mycket snävt intervall mellan 6600 till 6700 dollar och håller nu på att bryta detta på ovansidan.

Ser vi på börserna i Europa och USA har de som i Sverige i huvudsak intervallpendlat, dvs. rört sig sidledes och både Tyskland och den breda amerikanska marknaden tappade så sent för någon vecka så fort och så mycket på nedsidan att marknadsläget framstod som högst osäkert med stor risk att den rörelse (som vi nämner i inledningen) skulle komma på nedsidan istället för på uppsidan.

Marknaderna visade dock (oväntad) styrka och tvärvände så snabbt uppåt att USA (S&P 500), Tyskland och därmed även Sverige nu istället utmanar sina årshögsta nivåer (övre delen av intervallen).

Aluminium chart
Efter tre dystra år ser det äntligen ut att våras för aluminium även om nuvarande utbudsnivå är svårforcerad…

Den hittillsvarande internationella rapportsäsongen har överraskat positivt och med stöd av både stark orderingång för varaktiga varor i USA och ett klart positivt IFO-index i Tyskland – som visar att orderböckerna är fulla samtidigt som exporten presterar starkt – i kombination med god utveckling för basmetallerna har sannolikheten ökat betydligt att hausseflocken kommer gå segrande ur striden på marknaden och driva aktiekurserna vidare uppåt.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

I Sverige nödgas vi lägga in en brasklapp/reservation avseende de kommande tre dagarnas rapportflod, men vi känner oss trots allt bekväma med att återgå till vår tidigare positiva syn och målkurs för index (OMXS30) om 1420 -1450 punkter (nu 1365).

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto