Home > Veckorapport v18: ”Flockbeteendet indikerar uppgång…”

Veckorapport v18: ”Flockbeteendet indikerar uppgång…”

Fungerande och bestående finansiella marknader är ett relativt nytt påfund i vår historia. Visserligen förekom terminshandel redan under Tulpanhysterins galna dagar i Holland på sextonhundratalet, men den marknaden kollapsade efter bara några få år. Börsen i New York bildades 1792 som en klubb med ett par dussin medlemmar. Under soliga dagar brukade de genomföra sina affärer under en stor ek och om det regnade fungerade Fraunces Tavern som mötesplats. Modern kommunikation innebär dock att samma flockbeteende som förr uppstod i en grupp där medlemmarna var fysiskt närvarande nu kan uppstå lika enkelt även om personerna ifråga inte befinner sig på samma plats.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

OMXS30
OMXS30

Naturligtvis existerar flockpsykologin rent fysiskt även på dagens elektroniska marknader. Det räcker att observera beteendet i ett större tradingrum när det inträffar en signifikant ekonomisk händelse som t.ex. en oväntad åtgärd från en ledande centralbank. Då kan man verkligen märka hur sinnesstämningen ändras och studera hur olika individers skilda meningar smälter samman och hela gruppen anammar en likartad uppfattning.

I mer än två månaders tid har den svenska börsen rört sig i ett tradingintervall, dvs. marknaden har pendlat mellan två tydliga nivåer och varken köpare eller säljare har lyckats få övertaget. Psykologiskt är ett tradingintervall en mycket intressant situation och det skapas efterhand vad vi kallar för en psyklogisk dynamik som ger förutsättningar för ett flockbeteende, vilket kan resultera i en kraftfull rörelse när tiden väl är mogen – och vi tror att så nu är fallet.

Innan slutsatser och prognoser vill vi som alltid studera vår omvärld och vi kan konstatera att rapportperioden i USA har överraskat klart positivt medan bilden i Sverige är mer splittrad. I flera fall har de konkreta siffrorna för Q1 varit besvikelser, men positiva prognoser och uttalanden samt förbättrad orderingång har i de flesta inneburit att de negativa kursreaktionerna har uteblivet och i de fall som de har inträffat har de ofta lindrats snabbt som t.ex. för Atlas Copco och Sandvik.

Nasdaq
Nasdaq

Marknaden vet att vinstutvecklingen ofta underskattas i vändningslägen och rapportsäsongen var tillräckligt bra för att investerarkollektivet ska belöna bolagen med ytterligare tålamod även om det naturligtvis går att hävda att börsen är övervärderad. Det är sålunda lätt att komma till markant divergerande slutsatser och det är viktigt att inte ha någon ”Pollyannasyn” (Pollyanna är en bok av Eleonor H. Porter och handlar om en flicka med orubblig optimism och okuvlig tro på andra människors goda avsikter) rörande den kommande börsutvecklingen.

Samtidigt följer börsen minsta motståndets lag och trender har en tendens att kunna vara långvarigare och envisare än väntat. Vår tydliga erfarenhet är att det lönar sig att studera börsens beteendemönster och agera i enlighet med dessa framförallt när vi ser en global samstämmighet.

Ser vi på börserna i Europa och USA har det vid första anblicken inte hänt så mycket sedan föregående vecka, men en mer noggrann analys av placerarnas beteende ger stöd för en positiv börssyn. Den signifikanta förändringen är att volatiliteten (svängningarna) har minskat markant. Tidigare har både Europa och USA flaxat fram och tillbaka som smått skadeskjuta kråkor inom sina tradingintervall, men nu har situationen stabiliserats påtagligt och marknaderna har bildat balanspunkter, bitit sig fast och konsoliderar.

Balanspunkter bildas antingen i toppen eller i botten av intervall och innebär ett förändrat beteendemönster, dvs. köpare och säljare har närmat sig varandra och kommit i balans. Om detta beteende kan avläsas i övre delen av intervall så har köpsidan kommandot och det motsatta gäller naturligtvis om beteendet uppkommer i botten av intervallet.

Europa
Europa

Det går aldrig att dra några säkra slutsatser om börsens kommande riktning och under onsdagskvällen presenterades den amerikanska centralbanken sitt räntebesked och hur de kommer agera avseende de månatliga obligationsköpen. Här blev det inga nyheter, och under torsdagen (då den svenska börsen är stängd) presenterade Kina, USA och Storbritannien sina inköpschefsindex och på fredag kommer motsvarande siffror från EMU och Sverige, vilket följs av den alltid viktiga siffran om sysselsättningen och arbetslösheten i USA.

Vi ser samma kursmässigt positiva beteendemönster i Danmark, Norge, Finland, Belgien, Holland, Italien, Spanien och Tyskland samt på den breda amerikanska marknaden och är därför bekväma med att upprepa föregående veckas prognos för den svenska börsen, dvs. en sannolik uppgång för index (OMXS30) till 1420 -1450 punkter (nu 1364).

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto