Home > Veckorapport v18: ”Balanspunkt under bildande!?…”

Veckorapport v18: ”Balanspunkt under bildande!?…”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Om beteendemönstret sedan fortsatt indikerade att köparna dominerade scenen såg vi en bra möjlighet för ett uppgångsförsök mot årshögsta i god tid före midsommar. Vi återkommer till vår marknadssyn i slutet av brevet, men först en global utblick

På råvarusidan går diskussionens vågor höga om guldets framtid, dvs. om vi har sett en långsiktig toppformation som kommer göra guld mindre intressant att placera i för överskådlig tid eller om det kraftiga kursfallet bara är en kännbar korrektion i en trend som fortfarande kan anses som uppåtriktad. Marknaden är en plats där man aldrig får säga aldrig, men guldets toppformation (som vi beskrivit utförligt i tidigare utgåvor) är av en sådan klassisk karaktär att det krävs en hel del för att vi ska ändra åsikt. Vårt krav för ånyo bli positiva är lätt kvantifierbart, dvs. att guldpriset med kraft och volym bryter tillbaka över 1550 dollar. Hittills har vi fått se en studs uppåt, men denna gör oss inte imponerade utan snarare istället tvärtom då tretton dagars uppåtriktad tendens inte ens motsvarar fallet som skedde under en dag den 15 april.

Europa
Europa (Öppna i TP Trader)

Oljepriset har också studsat uppåt men säljarna kom snabbt fram när priset nådde 104 dollar. Nedåtrörelsen i olja är långt ifrån lika dramatisk som för guld, men vi ser i dagsläget inte mycket som inspirerar till att ställa sig på köpsidan och framförallt är det den markanta utbudsnivån vid 106 dollar som avskräcker oss. Basmetallerna fortsätter att kana utför och de flesta av dessa metaller testar nu eller har redan brutit under sina bottennivåer från 2011.

På räntesidan råder det stilla vindar och den svenska långräntan ser ut att ha stabiliserats vid höstens bottennivåer. Räntorna på italienska och spanska obligationer har dock fortsatt ned trots uppenbara problem med att nå sina budgetmål och detta är möjligt när man har den Europeiska Centralbanken i ryggen.

USA
USA (Öppna i TP Trader)

De ekonomiska utsikterna i Europa har blivit sämre och ett antal länder nödgas konstatera att deras budetprognoser har varit för optimistiska. Att den ekonomiska saneringsprocessen går långsammare än väntat ger dock inte börserna särskilt mycket huvudbry då skepticismen mot drastiska nedskärningar har tilltagit på marknaden. Portugal vill t.ex. sänka bolagsskatten och Italiens premiärminister har återkallat beslutade skattehöjningar.

ECB-chefen Draghi visade en viss pessimism då han under torsdagen som väntat sänkte räntan och effekten av den sänkta refiräntan från 0,75% till 0,50% begränsas av att marknadsräntorna redan ligger nära nollpunkten. Utmaningen för ECB ligger i att stimulera utlåningen till företagssektorn, vilket hämmas av återhållsamma banker och en sviktande konjunktur. De europeiska börserna hade därför svårt att bestämma sig för om ECB:s agerande var positivt eller negativt, men efterhand tog det optimistiska tonläget över. De billiga pengarna från ECB, den amerikanska riksbankens duvaktiga besked under onsdagen och det finansiella flödet från japanska investerare till utländska tillgångar skapar jakt på avkastning och håller börserna under armarna.

Guld
Guld (Öppna i TP Trader)

Det är lätt att bli ambivalent till börsutvecklingen då Kina samtidigt visar en svag exportefterfrågan, vilket pressar landets ledning att omforma ekonomin från att vara investerings- och exportledd till att drivas av inhemsk efterfrågan. Konjunktursiffrorna från USA och Europa skapar inte heller några muntra miner och den fråga placerarna ställer sig är om vårens dystra statistik indikerar en övergående svacka i konjunkturen eller är ett steg mot ny recession. Vi vet inte svaret, men däremot lär inte placerarna nöja sig med svaga siffror och positiva utsikter när det är dags för andra kvartalets rapporter utan man kommer då vilja se att optimismen har medfört konkreta resultat.

Det är lätt att bli negativ när man studerar makrostatistiken, men när vi istället ser hur investerarkollektivet de facto agerar blir bilden
en annan och betydligt positivare. Nästan alla börser i Asien, ex. Kina strävar uppåt och i Europa är det i princip bara Italien som tjurar samtidigt som USA ligger kvar i en envist positiv trend.

Veckans milda svängningar på den svenska och på de internationella börserna har stärkt oss i vår positiva uppfattning även om det fortfarande finns ett kvarvarande behov att korrigera den ”överköpthet” som uppstod i samband med delårsrapporterna och den kursmässiga eufori som då infann sig.

De breda europaindexen har pendlat i ett intervall sedan i januari och om kurserna lyckas bita sig fast vid nuvarande kursnivåer i toppen av intervallet, bildar en balanspunkt och sedan bryter uppåt så kan detta utlösa en rejäl köpiver med tydligt stigande kurser som följd. Vi tror att sannolikheten är hög för ett sådant scenario och siktar som tidigare på nya årshögsta indexnivåer i Sverige i god tid före sommar, sill och semester.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto