Home > Veckorapport v19: ”ECB – katalysator för börsuppgång…!?”

Veckorapport v19: ”ECB – katalysator för börsuppgång…!?”

Som vi noterade föregående vecka har den svenska börsen i mer än två månaders tid rört sig i ett tradingintervall, dvs. marknaden har pendlat mellan två tydliga nivåer och varken köpare eller säljare har lyckats få övertaget. Psykologiskt är tradingintervall synnerligen intressanta och det skapas efterhand vad vi kallar för en psyklogisk dynamik som ger förutsättningar för ett flockbeteende, vilket kan resultera i en kraftfull rörelse när tiden väl är mogen – och vi tror liksom föregående vecka att så nu är fallet.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Blir ECB den katalysator börsen behöver?
Blir ECB den katalysator börsen behöver?

Balanspunkter bildas antingen i toppen eller i botten av intervall och innebär ett förändrat beteendemönster, dvs. köpare och säljare har närmat sig varandra och kommit i balans. Om detta beteende kan avläsas i övre delen av intervallet så har köpsidan kommandot och det motsatta gäller naturligtvis om beteendet uppkommer i botten av intervallet.

Enligt våra studier kan balanspunkter se ut och bildas på minst fem olika sätt, men det är otvetydigt att dessa blir mer signifikanta under ju längre tid de bildas och ju mindre volatilitet de uppvisar. Verkligheten är tyvärr sällan så enkel att man kan enkelt kan navigera bland grynnor och skär i börsens farvatten genom att förlita sig på enkla mallar och tumregler och medan en balanspunkt bildas är det inte ovanligt att man får känna av ”den nervösa punkten”, vilket kan upplevas emotionellt obekvämt, men som ofta innebär att de ”nervösa” händerna på marknaden skakas ut.

På den svenska börsen inträffade detta under tisdagen och onsdagen då börsen efter två veckors handel med små svängningar plötsligt och oväntat fick uppleva två minusdagar, vilka trots sin måttliga karaktär skapade oro i placerarkollektivet då dessa minusdagar så tydligt avvek från det rådande mönstret.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Europa fortsätter att kraftsamla
Europa fortsätter att kraftsamla

När så chefen för den Europeiska Centralbanken Mario Draghi under torsdagen som väntat lär räntan ligga still, men sa att han var bekväm med att presentera finansiella stimulanser vid det kommande räntemötet i juni förändrades sinnesstämningen dramatiskt och investerarflocken rusade snabbt och bestämt åt samma med resultatet att de tidigare två dagarnas nedgång effektivt neutraliserades genom två timmars uppgång.

Innebär då ovanstående beteende och Draghis uttalande att börsen nu med säkerhet kommer fortsätta uppåt. Självklart är det inte så men vi tror att hans besked innebär en katalysator som ökar riskaptiten och köplusten. Börjar nu börserna på global basis samfällt röra sig uppåt lär det vara många- oavsett om anser börsvärderingen som rimlig – som inte vågar stå utanför marknaden.

Det extra intressanta med nuvarande börsläge är just den globala samstämmigheten där Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Portugal, Schweiz och inte minst Tyskland och USA visar samma beteendemönster. En marknad som tydligt avviker är Norge som har sprungit i förväg och som uppvisar två veckors oavbruten uppgång.

Tyvärr är Oslo inte av den karaktären att denna börs har förmåga att leda övriga marknader uppåt, men däremot är uppgången ett utmärkt exempel på hur snabbt det kan gå när flocken får upp farten. Vi ser det som en fördel med ovan nämnda samstämmighet då kraften blir större ju fler börser som samtidigt rör sig åt samma håll.

Och även USA fortsätter att samla kraft!
Och även USA fortsätter att samla kraft!

Om vi riktar blicken utför Europa och USA är emellertid inte bilden densamma. Börsutvecklingen i Kina är händelsefattig och tråkig, Indien rör sig visserligen uppåt men saknar kraft liksom Japan som nu befinner sig på samma nivå som för ett år sedan. Inte håller Hong Kong och Sydkorea uppvisar någon större entusiasm medan däremot Singapore visar framfötterna.

Det stora utropstecknet är Ryssland där Putins fredstrevare under onsdagen fick den ryska börsen att tvärvända uppåt och denna marknad gör nu ett seriöst att bryta sin nedåtgående trend. Onsdagens uppställ var väl häftigt, men skulle marknaden lugna ned sig och helst backa lite under ordnade former börjar det faktiskt se ut som ett köpläge.

Ser vi på råvarumarknaderna är dessa för närvarande ovanligt disparata och divergerande med priser som rör sig åt alla håll och kanter. Olja fortsätter att vara en stabil hamn och även guld har hittat sin balans runt 1300 dollar. Aluminium har visat sig svagare än väntat medan koppar kämpar sig uppåt och nickel tokrusar med hänsyn till bristande utbud.

Jordbrukspriserna rörde sig samfällt uppåt och steg markant under februari och mars, men sedan dess har bilden ändrats och det är nu bara majs och vete som visar styrka. Som helhet ger inte råvarorna någon större input för bedömningen av det allmänna börsläget utan vi noterar att börserna i Europa och USA lever sitt eget liv, vilket har varit fallit hittills under 2014.

Ryssland närmar sig köpläge...
Ryssland närmar sig köpläge…

Den positiva syn som vi gav uttryck för under föregående vecka är i högsta grad intakt och har dessutom förstärkts. Studerar vi specifikt den svenska börsen är den interna dynamiken positiv. Indextunga Ericsson och HM förefaller att bottna ut, tre utav fyra storbanker visar styrka och de tyngsta verkstadsbolagen har tydligt piggnat till vilket gav torsdagens uppgång både bredd och stryka. Det skulle dock inte förvåna oss om de tidigare toppnivåerna vid 1370 punkter visar sig svårforcerade då marknaden sex gånger i år har misslyckats med att passera just denna signifikanta utbudsnivå.

Med detta i åtanke är vi bekväma med att upprepa vår föregående prognos för den svenska börsen, dvs. en sannolik uppgång för index (OMXS30) till 1420 -1450 punkter (nu 1359).

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto