Home > Veckorapport v2: ”Positiva globala börstrender….”

Veckorapport v2: ”Positiva globala börstrender….”

Sverige
Sverige

Att index (OMXS30) före årsskiftet fastnade runt 1100 punkter var dock logiskt och naturligt. Det var vid denna nivå som bägge uppgångsfaserna under våren och sommaren 2012 slog i taket och efter en i det närmaste oavbruten stegring sedan mitten på november fanns det ett tydligt behov av vinsthemtagning och konsolidering på marknaden.

Under de sista veckorna i december rörde sig börsen sidledes och när detta sker i toppen av ett intervall bildas vad som kallas för en balanspunkt, vilket innebär att volatiliteten tydligt minskar och att köp- och säljtrycket hittar en jämnviktspunkt.

Förutom de psykologiska och utbudsmässiga faktorerna så spelade naturligtvis förhandlingarna om det amerikanska budgetunderskott en avsevärd roll för att marknaden gjorde på stället marsch. Det gick dock inte att utläsa några överdrivna tecken på nervositet, men samtidigt så vågade inte heller investerarkollektivet köra vidare framåt. Brott av en balanspunkt i samband med en viktig extern händelse (tillfällig lösning av budgetstupet) är en perfekt cocktail för att utlösa ett flockbeteende och på årets första dag fick se vi ett unisont sådant på samtliga stora internationella marknader och den svenska börsen steg mycket snabbt med tre procent.

Olja
Olja

Efter denna kursexplosion har lite av eftertankens kranka blekhet präglat börsutvecklingen för i samband med den annalkande rapportperioden kommer placerarna att få skaka hand med verkligheten med risk för att förväntningar och siffror inte harmonierar med varandra. Så är det alltid inför rapportsäsonger, men efter de två senaste månadernas uppgång är bågen relativt hårt spänd och marknaden extra känslig för besvikelser.

Innan vi blir mer konkreta om vad vi tror om vinterns kursutveckling behöver vi göra en global utblick och börser, råvaror, räntor och valutor är nu sällsynt väl korrelerade med varandra. Under hösten var det ofta så att om USA visade styrka så var Europa svagt och om Tyskland agerade draglok så gick Sydeuropa åt andra hållet. När Sydostasien visade framfötterna gick Kina tvärsemot och nådde istället nytt årslägsta. Räntorna var under press nedåt medan basmetallerna visade på ökad riskaptit samtidigt den svenska kronan for som en jojo i ett nästan desperat försök att hitta sin jämnvikt.

Svensk ränta 10 år
Svensk ränta 10 år

Nu kan vi konstera att samtliga större europeiska börser har brutit sina negativa trender i samklang med markanta kursuppgångar i Italien och Portugal. Kina har tvärvänt uppåt, Japan har rusat visare samtidigt som Indien och tigerekonomierna fortsätter att visa stryka. Långräntorna har etablerat distinkta bottenfaser och signalerar för vidare uppgång samtidigt som både basmetaller och inte minst oljepriset visar styrka. Till sist men inte minst har USA-börsen ånyo vänt upp och testar av sina årshögsta nivåer i full samklang med utseendet för världsindex.

Den långsiktiga tolkningen av detta blir att det finns goda förutsättningar för vidare kursuppgångar efterhand, men först måste delårsrapporterna visa att optimismen är befogad. Alcoas uppjusterade prognos var ett första positivt tecken särskilt som Kina strax efter redovisade statistik som klart överraskade marknaden. Även Nokia lade ved på brasan med torsdagens omvända vinstvarning, men rapportperioden är bara i sin linda och i Sverige får vi vänta till slutet av januari när Sandvik, Investor, H&M, Nordea, Scania, Autoliv, SEB, Ericsson, Atlas, Astra, Telia och SKF under loppet av tre dagar släpper sina siffror.

Världsindex
Världsindex

I november minskade orderingången till den svenska industrin med 5,2 procent jämfört med oktober och störst är nedgången på exportmarknaden som föll med 7,6 procent. Uppbromsningen är tydlig och veckans rekyler nedåt i flera av de stora verkstadsbolagen tyder på en stigande oro för utvecklingen under det fjärde kvartalet, men placerarnas fokus kommer inte ligga på de faktiska siffrorna utan på uttalanden om de framtida konjunkturutsikterna. Rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade och Q4 kommer inte att bli något undantag med snabba och ibland brutala svängningar i enskilda aktier som följd.

Infrias förväntningarna kan vi se fram emot en fortsatt behaglig resa uppåt annars är risken stor för en kännbar rekyl. Även om det sistnämnda skulle inträffa krävs det markanta besvikelser och/eller nya politiska krishärder för att reversera de positiva trender som har etablerats på global basis. Att göra en konkret prognos för börsen under januari blir alltför mycket en gissningslek, men vi ser ingen anledning att ändra vårt grundläggande positiva scenario och behåller vår målkurs om att börsen bör nå 1180 punkter innan vintern är slut.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto