Home > Veckorapport v2: ”Trenden är upp men rapporterna styr”

Veckorapport v2: ”Trenden är upp men rapporterna styr”

I vår senaste publikation före helgerna noterade vi att börsens trend var fortsatt uppåtriktad och återgick till vår tidigare positiva syn på börsutvecklingen med en målkurs om 1350 punkter för OMXS30. Vi hade dock inte väntat oss att denna målkurs i det närmaste skulle uppnås redan före nyår (årshögsta för 2013 nåddes den 30/12 på 1339 punkter).

Sverige
Sverige

Efter det oväntat duvaktiga agerandet från den amerikanska centralbanken som neutraliserade rädslan för radikala nedskärningar av de finansiella stimulanserna rusade USA och Europamarknaderna uppåt. En cocktail bestående av en stor mängd kapital väntandes på sidlinjen vilket därtill skulle placeras före årsskiftet skapade en häftig kursuppgång under fem dagars tid. Denna form av spikraka uppgångar varar mycket sällan mer än under korta perioder då lutningen på trenden blir matematiskt ohållbar. Skulle börsen fortsätta upp i samma tempo medför detta en årsuppgång på ett par hundra procent vilket de facto aldrig har inträffat i Sverige. Det finns därför ett i det närmaste naturlagsbundet behov av en korrigeringsfas efter den typ av uppgång som vi nyss har bevittnat.

Portugal
Portugal

Om ovanstående form av uppgång inträffar i en trend vars primära riktning är negativ och under svag volym brukar det vara en klok idé att slänga sig på säljknappen. När uppgången nu istället skedde i en positiv trend under markant ökad volym i kombination med ett brott av en viktig psykologisk nivå (årshögsta) blir dock bedömningen av annat slag. De senaste sex börsdagarna har dessutom index (OMXS30) bara rekylerat mindre än en procent, vilket visar på ett fortsatt starkt köpintresse och att uppgången sannolikt inte är av tillfällig karaktär.

Innan vi konkluderar vad vi tror om den kommande börsutvecklingen behöver vi dock som vanligt studera vår omvärld. Fyra gånger om året (vid delårsrapporterna) skakar marknaden hand med verkligheten. Prissättningen på börsen bygger på framtida förväntningar och rapporterna visar om placerarna ligger rätt i sin verklighetsuppfattning. Som alltid inleder Alcoa den amerikanska rapportsäsongen och även om Alcoa (en världens största aluminiumproducenter) bara förväntas redovisa oförändrad vinst och en något minskad omsättning så emotses siffrorna med stort intresse då bolaget liksom SKF i Sverige ses som en riktkarl för konjunkturutvecklingen.

Europa
Europa

I Sverige smygstartar rapporperioden den kommande veckan men det är först i slutet av januari som de större bolagen levererar sina resultat. Getinge, SKF och Swedbank är som vanligt snabbast och de följs de kommande dagarna (29 och 30/1) av Nordea, SCA, Scania, Atlas, Ericsson, Telia och Autoliv. Med en generell börsvärdering på strax över 15 årsvinster finns det naturligtvis mycket att bevisa även om den genomsnittliga direktavkastningen på 3,8% ger ett kursfallskydd i nuvarande lågräntemiljö. Vi dristar oss inte till att spekulera om rapportutfallet utan låter marknadens reaktioner visa vägen.

Rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade och det blir alltid ömsom vin och vatten med tidvis brutala kursrörelser. Både fundamental och teknisk analys blir mindre tillförlitlig då ny information och vägledning momentant kan ställa tidigare prognoser och antaganden på huvudet, men samtidigt kan de överreaktioner som uppstår skapa attraktiva köp- och säljlägen.

Om vi ser till den globala börsutvecklingen håller USA och Tyskland fortfarande i taktpinnen. Det som förändrats på den internationella scenen de senaste veckorna är att Asien med Kina i spetsen har återfallit i sin milda letargi (rör sig ånyo sidledes/svagt nedåt) och att Brasilien och Ryssland har fått smällar på nedsidan. I den positiva vågskålen finns södra Europa där de fyras gäng, dvs. Grekland, Italien, Portugal och Spanien samtliga har visat imponerande börstyrka. Rollen som Europas sjuke man har istället alltmer flyttas över till Frankrike som ihärdigt förnekar alla problem samtidigt som man gräver sin egen grop allt djupare och hoppas att problemen ska lösas av någon annan. De nordiska länderna med Danmark som utropstecken tillhör också de börser som tydligt visat framfötterna.

Koppar
Koppar

Även på råvarusidan är bilden splittrad. Oljepriset fortsätter att vara lika tråkigt att betrakta som sakta torkande oljefärg medan guld, till vår förvåning, lyckas spjärna emot på nedsidan och till och med visa försiktigt positiva tendenser. De mest intressanta rörelserna ser vi emellertid bland vissa basmetaller där zink och inte minst koppar ser mer attraktiva ut än de har gjort på flera år. Bägge metallerna är i färd med att bryta sina negativa trender som varit i kraft sedan början av 2011 och om detta lyckas är uppsidan betydande från dagens starkt nedpressade nivåer.

Summa summarum är det inte helt enkelt att få grepp om börsutvecklingen särskilt då rapportsäsongen står för dörren. Vi är medvetna om att börserna inte är billiga, men samtidigt visar beteendemönstret på fortsatt köpintresse i USA och Europa även om det finns behov av ytterligare konsolidering/rekyl efter årsskiftesuppgången. Tills vi ser en negativ förändring i detta beteende väljer vi att följa med den rådande trenden börstrenden i Sverige uppåt med beredskap att revidera vår syn med hänsyn till reaktionerna på bokslutsrapporterna. Vi behåller vår målkurs om 1350 punkter för index (nu 1323), men ser en större sannolikhet att ribban kommer behöva höjas istället för tvärtom.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto