Home > Veckorapport v20: ”Börserna är starka men sträckta…”

Veckorapport v20: ”Börserna är starka men sträckta…”

Sverige
Sverige

Korrektionen blev verkligen av det snälla slaget och så ynklig att den knappast syns i kursdiagrammet. Börsen stampade på stället i fyra dagar och gick sedan upp till årshögsta i torsdags. Rent logiskt och matematiskt kan vi konstatera att nuvarande trendlutning inte är hållbar då denna indikerar en uppgångstakt på tydligt över 100% omräknat till årsbasis.

Vi förde samma resonemang i slutet av februari och då dröjde det bara ett par veckor till att börsen vek ordentligt på nedsidan. Börsen kan dock mycket väl fortsätta upp några procent till och sedan rekylera eller bara börja gå sidledes eller kombinera dessa två rörelsemönster. Innan vi drar någon konkret slutsats ska vi på sedvanligt manér studera vår omvärld.

Kina
Kina

Nästan all världens börsindex visar styrka och starkast av dem alla är Grekland som har stigit med över 40% sedan början av april och här har naturligtvis landets höjda kreditbetyg skapat framtidsoptimism. Även Italien har pinnat på bra uppåt och trots den mycket dystra ekonomin så ser den spanska börsen ut att kraftsamla för en uppgångsfas…!

Ledarhundarna är dock fortsatt Tyskland och Storbritannien med Frankrike strax därefter. Så som i Sverige ser alla dessa tre börser nu överköpta ut även om vi inte ser några tydliga trötthetstecken utan mer noterar att uppgången i det korta perspektivet förefaller att vara överdriven. Att USA börserna ska toppa har förutspåtts flitigt ända sedan föregående sommar, men den underliggande positiva trenden har varit synnerligen envis och stabil. Det är dock tveklöst så att även denna marknad är i behov av någon form av korrigering.

Grekland
Grekland

I Asien lever Japan i sin alldeles egen börshimmel och kursutvecklingen börjar där trotsa tyngdlagen med en nästan helt vertikalt uppåtriktad trend. Annars är det Singapore och Malaysia som visar stabilast trender och Indien har visat att landets uppgång inte är av en tillfällig karaktär då index nu har kämpat sig upp till årshögsta och börjar närma sig den historiska toppnivån från 2008.

Även om det sannolikt är för tidigt att ställa sig på köpsidan avseende kinesiska aktier bör man öka bevakningen av denna marknad då det finns en god möjlighet att en långsiktig bottennivå är under bildande. Om vi inte går fullt så långt österut bör även Ryssland bevakas noga då kursnivån är densamma som hösten 2009 och vi ser här en stigande sannolikhet för ett positivt trendbrott under sommaren.

Guld
Guld

Detsamma kan vi dock inte säga om guld utan där har beteendemönstret bekräftat att det är säljarna som har övertaget och efter en uppstuds är guldpriset ånyo under press nedåt. Det stora testet blir hur marknaden reagerar om priset närmar sig den nyss uppnådda lägstanivån vid 1320 dollar – är detta en stabil bottenplatta eller bara en nivå som kommer att passeras på vägen nedåt?

Oljepriset har dock varit mer motståndskraftigt än förväntat. Marknaden lyckades arbeta sig upp ända till 106 dollar och har sedan bitit sig fast varför vi ändrar vår syn från negativ till neutral. Basmetallerna med koppar i spetsen spjärnar emot ordentligt på nedsidan och även om det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser blir vi inte förvånade om prisutvecklingen kan överraska på uppsidan.

Man bruka säga att en stark marknad har en tydlig tendens att skaka av sig dåliga nyheter och detta syns klart på dagens börser. Kommer det positiva konjunktursignaler så ökar framtidstron, optimismen och börskurserna. Om det å andra sidan presenteras dystra makrosiffror och låg inflation utgår placerarna ifrån att centralbanksstimulanserna kommer att fortsätta i oförminskad takt.

Vid något tillfälle måste självklart börserna kunna stå på sina egna ben med stöd av bolagens vinstutveckling och den stora utmaningen för börsutvecklingen kommer när främst den amerikanska centralbanken börjar fasa ut sina finansiella lättnader. Kan detta göras i samklang med att en växande ekonomi tar över stafettpinnen så finns det förutsättningar för en långsiktigt positiv börs. Om marknaden börjar tvivla på om denna växling är möjlig att genomföra så är risken påtaglig för en smärtsam kurskorrigering.

Torsdagens stängningskurs på 1235 punkter (OMXS30) gör att vi nu ligger mycket nära vårt kursmål om 1250 punkter. Ur ett börspsykologiskt perspektiv hade vi gärna sett en mer omfattande konsolidering/rekyl än den vi såg föregående vecka. Detta medför att vi är något ambivalenta till den kommande börsutvecklingen. Samtidigt som trenderna är starka är de överköpta och rymmer inslag av överoptimism. Vi är därför försiktigt till något negativt inställda till kursutvecklingen i det korta perspektivet och vill inte höja ribban för vårt kursmål förrän relationen mellan möjlig kurspotential och nedåtrisken på marknaden ser mer attraktiv ut.

Då undertecknad befinner sig på resande fot utrikes kommande vecka sker det ett tillfälligt uppehåll av veckorapporten och nästa publikation kommer därför om två veckor, dvs. vecka 22.

The first rule of trading – there are probably many first rules – is
don´t get caught in a situation in which you can lose a great deal of
money for reasons you don´t understand”

Bruce Kovner

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto