Home > Veckorapport v20: ”Trettio år i finansbranschen…”

Veckorapport v20: ”Trettio år i finansbranschen…”

I förgår firade undertecknad sin trettioårsdag. Nej, inte en trettioårsdag i traditionell ordalydelse även om det hade varit trevligt om så varit fallit. Det som åsyftas är trettio år i finansbranschen som började en varm och solig vårdag i Stockholm anno 1984. Då kom en ung yngling bördig från Småland med examen från Lund och dåligt lokalsinne till huvudstaden. En vänlig stockholmare pekande dock med ett leende ut vägen till Kungsträdgården och SEB:s huvudkontor. Karriären som finansanalytiker kunde dock ha börjat på ett betydligt bättre sätt än med rejäl avhyvling redan efter timme på jobbet. 

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

OMX
OMX

En analys av ett börsbolag som låg helt öppet på ett skrivbord fångande mitt intresse och med stort intresse tog jag del av innehållet.  Men, nu var det så att ingen rörde något som fanns på herr stjärnmäklares bord oavsett om det handlade om en börsanalys eller en blyertspenna.

Framförallt skulle en landsortsbo med småländsk brytning veta sin plats i hierarkin när han haft turen att få arbete i kapitalismens absoluta högborg. Och högborg var det defacto med Peter Wallenberg, Erik Penser, Fredrik Lundberg och andra tungviktare som ofta kunde skymtas i de diskreta sammanträdesrummen.

Nå väl, även om mitt första intryck av finansvärlden blev aningen stukat förbättrades detta snabbt när SEB mycket välvilligt lät mig bilda Sveriges Tekniska Analytikers Förening (STAF) i bankens matsal i november 1985. Därtill sponsrade även banken sedan samtliga möten som vi höll i deras lokaler.

USA
USA

Efter att ha drivit STAF i runt tio års tid följde ytterligare ca tio år som styrelseledamot i IFTA (den internationella tekniska analysföreningen) och ett par böcker om psykologins betydelse på börsen och det är boken ”En aktiespekulants psykologi” publicerad 2004 tillsammans med min vapenbroder Tony Ugrina som var startskottet till vårt gemensamma kapitalförvaltningsbolag.

De sista veckobreven har handlat mycket om vikten att förstå flockbeteendet på börsen och det är med intresse som undertecknad konstaterar att de teser som 1998 presenterades i boken ”Aktiemarknadens Psykologi – Eller – Vad styr upp- och nedgångarna på börsen” fortfarande fungerar väl idag om inte än bättre än tidigare. I vår globaliserade och internetbaserade värld är det ju lättare än någonsin att göra som alla andra gör och följa flocken när osäkerheten kommer krypande och frågetecknen gör sig gällande….

Vi noterade föregående vecka att tradingintervall är psykologiskt synnerligen intressanta och att den psykologiska dynamik som uppstår kan ge upphov till tydliga kursrörelser – uppåt eller nedåt. Vår analys gav även vid handen att börserna i Europa och USA var ovanligt väl synkroniserade, vilket var ett stöd för vår positiva uppfattning.

Tyskland
Tyskland

Det finns dock ett problem med tradingintervall och det är att de oftast är lätta att identifiera även för ett otränat öga, vilket medför risk att allt för många gör samma analys och att rutinerade säljare kan invänta den positiva rörelsen uppåt bara för att kunna avyttra sina innehav till bra priser. Är det underliggande köpintresset genuint brukar dock ändå rörelsen uppåt få fäste just när de tidigare optimisterna klivit av p.g.a. otålighet eller oro över deras positiva syn var felaktig.

Just detta inträffade under eftermiddagen igår. Både Tyskland och USA som brutit ut uppåt ur sina tradingintervall och klivit upp till nya årshögsta fick en tydlig smäll på fingrarna med nedgångar på över en procent i samband med svaga BNP-siffror i Europa och sämre än väntad industriproduktion i USA.  BNP-tillväxten stannade vid 0,2 procent jämfört med sista kvartalet i fjol medan förväntningarna låg på en uppgång om 0,4 procent.

Att BNP-utvecklingen under årets första kvartal var svagare än väntat kan dock vara just den information som den Europeiska Centralbanken behöver för att vid sitt möte i juni lansera ytterligare penningpolitisk stimulans, vilket är något som onekligen skulle vara gynnsamt för börsutvecklingen.

Indien
Indien

Om vi vänder blicken mot Asien så är Indien den solklara vinnaren med en uppgång på 7 % på tre dagar. Under fredagen avgörs vem som får uppdraget att bilda ny regering i Indien och det preliminära valresultatet indikerar tydligt att det blir regeringsskifte med den karismatiske Narendra Modi som tar över regeringsmakten.

Även Hong Kong och Sydkorea har haft en klart positiv utveckling medan Japan och Kina fortsätter att röra sig sidledes. Sverige klarade sig markant bättre än Europa under gårdagen, bl.a. beroende på en märklig och hastig rörelse uppåt i samband med stängningsförfarandet och H&M som solklar vinnare.

Signalerna är lite motstridiga, men som beskrivits ovan inget direkt ovanligt när börser som pendlat en period försöker ta sig upp till högre höjder. Beteendet får oss att öka vår vaksamhet, men inte att ändra vår uppfattning om inte gårdagens nedgångar i Europa och USA följs av snara och tydligt röda nedgångsstaplar.

Studerar vi specifikt den svenska börsen är den interna dynamiken positiv med styrka både hos indextunga Ericsson och H&M , de stora verkstadsbolagen, byggsektorn, läkemedel och även den viktiga banksektorn  börjar ånyo piggna till. Den svenska marknaden kan dock inte mer än kortsiktigt gå åt annat håll än Europa och USA.

Vi tror dock att veckans misslyckade försök att etablera sig på högre nivåer är en tillfällig motgång och behåller vår prognos för den svenska börsen, dvs. en sannolik uppgång för index (OMXS30) till 1420 -1450 punkter (nu 1386).

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto