Home > Veckorapport v21: ”Den svenska börsen i tätklungan…!”

Veckorapport v21: ”Den svenska börsen i tätklungan…!”

Med hänsyn till tjänsteresa är veckans publikation i kortformat. I föregående utgåva noterade vi att signalerna var lite motstridiga, men att detta inte var något ovanligt när en börs som pendlat en period försöker ta sig upp till högre höjder. Vi ökade dock vår vaksamhet då både USA och Tyskland visade oväntad svaghet, men behöll vårt positiva grund-scenario. Under innevarande vecka har denna positiva bild förstärkts om dock inte i någon drastisk form.

Den ryska börsen har med kraft brutit sin korta nedåtgående trend, men den stora utmaningen kommer först nu när över två års överhängande utbud ska forceras, Indien tjursrusade redan innan valresultatet var fastställt, har sedan rekylerat men behållit sin underliggande styrka. Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan visar också positiva tendenser medan Japan och Kina lever i sin egen trista (sidledes) börstillvaro, Asien som helhet ser dock piggare ut än på länge.

Blickar vi västerut så gör rörelserna på den breda amerikanska marknaden knappast någon upphetsad, men den underliggande tendensen är försiktigt positiv. Svängningarna har minskat och det har infunnit sig en stabilitet som skapar lugn hos investerarkollektivet. Det mer intressanta i USA är istället utvecklingen för teknikbolagstunga Nasdaq och småbolagsindexet Russel 2000. Nasdaq ser ut att kraftsamla för ett uppgångsförsök medan rekylfasen i Russel ser ut att gå mot sitt slut.

I Europa finns det svaghetstecken både i Italien och Portugal, men det detta är perifert för den kommande börsutvecklingen. Desto viktigare är det att de tre stora, dvs. Frankrike, Storbritannien och Tyskland istället förefaller att konsolidera inför ett kommande försök att passera årshögsta.

Till skillnad mot både Europa och USA så har Sverige de facto lyckats bryta ut uppåt från sitt tradingintervall, sätta nytt årshögsta och haft styrkan att bibehålla den uppnådda nivån. Vi har dock inte fått någon kraftfull rörelse driven av en skenande och euforisk flock utan mer en lugn skritt av en hjord som rör sig framåt under lugna och ordnade former.

Pådrivande har varit tungviktare som Atlas, Ericsson, H&M, Investor, Nordea, Sandvik, SCA och SHB vilket skapat en bra bredd i uppgången.

Vi tror att börsen kan fortsätta att gneta sig uppåt och är bekväma med vår prognos för den svenska marknaden, dvs. en sannolik uppgång för index (OMXS30) till 1420 -1450 punkter (nu 1386).

OMXS30-index
OMXS30-index
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto