Home > Veckorapport v22: ”Positiv trend, men villrådiga börser”

Veckorapport v22: ”Positiv trend, men villrådiga börser”

Den 22/5 passerade börsindex (OMXS30) vår målkurs på 1250 punkter genom att noteras i 1257. Vår prognos var att målkursen hade en hög sannolikhet att uppnås i god tid före sommar, sill och semester och med knappt tre veckor kvar till midsommar skedde detta med god marginal. Ovanstående datum nådde börsen även årshögsta och har sedan dess tappat strax under fyra procent.

Sverige
Sverige

Denna rörelse rymmer egentligen ingen större dramatik då det fanns inslag av överoptimism på marknaden och trendlutningen var för brant för att vara långsiktigt uthållig. Vi såg samma beteende i början av mars och då resulterade rekylen i en nedgång på strax under 7% beroende på överköpta kurser och rädsla för att delårsrapporterna skulle överraska negativt.

Den långsiktiga trenden på den svenska börsen är tydligt uppåtriktad men som alltid är marknaden (investerarkollektivet) manodepressiv, dvs. den söker ständigt efter balans men har notoriskt svårt att uppnå detta och de känslomässiga inslagen (flockpsykologin) innebär att kurserna nästan alltid drivs lite längre upp och ned än vad som är rationellt motiverat.

USA 10-åring
USA 10-åring

Frågan är naturligtvis om den pågående rekylen är att betrakta som en sedvanlig korrektion i en positiv primärtrend eller om någon mer kännbar rörelse lurar om hörnet. Vi lutar åt det förstnämnda, men väntar med konklusionen till slutet av brevet.

Japan har levt i sin alldeles egen börshimmel och när kursutvecklingen började trotsa tyngdlagen med en vertikalt uppåtriktad trend var det bara en tidsfråga innan det skulle inträffa en kraftfull korrektion. Efter att index nästan fördubblats sedan november är det sålunda inte alls märkligt att börsen på kort tid har tappat 14%. Det märkliga är snarast att uppgången hann bli så stor så snabbt innan reaktionen inträffade.

Bilden är annars relativt splittrad i Asien där Kina på ett försiktigt vis har fortsatt att röra sig uppåt. Även Sydkorea visar styrka sedan de geopolitiska övertonerna har ebbat ut och Malaysia fortsätter att visa tåga. Hong Kong, Indien och Singapore har emellertid visat motsatta tendenser. Öststatsekonomierna Polen och Ungern har visat framfötterna, men vi hade fel när vi såg ett möjligt trendbrott i Ryssland. Denna marknad har istället fallit ned mot årslägsta och vi tar ett steg tillbaka och låter bilden klarna.

EURSEK
EURSEK

De stora marknaderna i Europa har däremot varit påtagligt stabila även om de liksom i Sverige steg väl snabbt under april och maj och därför har rekylerat med runt tre procent.

Detta påverkar naturligtvis nedanstående slutsats om Sverige då samvariationen mellan den svenska börsen och de stora europeiska börsbolagen för närvarande är påfallande stark.

USA avslutade en stark börsmånad med en rejäl sell-off i fredagens sena handeln och innan vi vet vilken efterföljande reaktion detta får på måndagens öppning är det svårt att dra några långtgående slutssatser. Den sista handelsdagen i månaden har en tendens att påverkas av justeringar i förvaltarnas portföljer, varför rörelsens prognosvärde är sämre än normalt. Skulle vi dock få se ytterligare en tydlig nedgångsdag ökar risken tydligt för en fortsatt rekylfas.

Japan
Japan

Guldets beteendemönster är inte särskilt vackert att skåda, men har åtminstone den fördelen att det varit lättprognosticerat då det följer den tekniska manualen. Priset närmade sig som väntat lägstanivån från april vid 1320 dollar, vilket utlöste ett köpintresse med en studs uppåt som följd. Styrkan i upprörelsen var minst sagt modest och vi tror därför på en sväng nedåt och en förnyad test av köpintresset vid bottennivån. Det finns aldrig några givna slutsatser, men vi blir inte förvånade om guldet bryter ned till årslägsta inom kort

Den stora utmaningen för börsutvecklingen inträffar när den amerikanska centralbanken börjar fasa ut sina finansiella lättnader och vid något tillfälle måste självklart börserna kunna stå på sina egna ben med stöd av bolagens vinstutveckling. Kan detta göras i samklang med att en växande ekonomi tar över stafettpinnen så finns det förutsättningar för en långsiktigt positiv börs.

För närvarande är marknaden påtagligt rådvill och varje ord från Bern Bernanke vägs på guldvåg och positiv makrostatistik har i det närmaste tolkats negativt av marknadens aktörer under förutsättning att konjunktursignalerna inte är allt för svaga då detta trots allt bedöms som dåligt för börsen. Marknaden söker sålunda efter den perfekta balansen mellan finansiella stimulanser och ekonomins utveckling, men hur den fulländade blandningen av denna cocktail ska se ut är det svårt att få svar på.

Amerikanska långräntor har rört sig snabbt uppåt på sistone och detta är en indikation på att marknaden förbereder sig på en förändrad ekonomisk situation, vilket skapar ambivalens då rörelsen kan tolkas både positivt och negativt för börsen.

Fredagens mycket starka inköpschefsindex från USA som uppvisade en historiskt stor positiv förändring, tillsammans med helgens bättre än väntade officiella inköpschefsindex från Kina i kombination med att prisutvecklingen på basmetaller indikerar en bottenfas samt ett stigande köpintresse för verkstadsaktier gör att vi ser mer positivt än tidigare på konjunkturutsikterna.

Som framgår av resonemanget ovan behöver detta dock inte resultera i en positiv börsutveckling. Det finns därför skäl att ha beredskap för en fortsatt rekylfas, men under förutsättning att marknaden inte uppvisar ett tydligt säljtryck innevarande vecka tror vi att man försiktigt kan börja leta efter köplägen inom framförallt verkstadssektorn.

Vi tar oss dock friheten att avvakta veckans kursutveckling innan vi på fredag återkommer med vår nya målkurs för den svenska börsen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto