Home > Veckorapport v23: ”Sedvanlig rekyl eller trendbrott..?”

Veckorapport v23: ”Sedvanlig rekyl eller trendbrott..?”

Den svenska börsen ligger i en tydligt positiv grundtrend, men frågan är om den pågående rekylen är att betrakta som en normal korrektion eller om börsen riskerar att ändra riktning. Dessa lägen är svårbedömda och analyserna om börsutvecklingen uppvisar en mycket stor spridning avseende den framtida riktningen.

Efter två veckors dragning nedåt märks det dock tydligt att pessimismen börjar få övertaget i kommentarerna, men samtidigt är det alltid så att åsikterna har en stark korrelation med det aktuella börsläget och den vanligaste metoden är att bara extrapolera den pågående rörelsen.

Vi noterade i föregående publikation att nedgången kunde fortsätta på de stora europeiska marknaderna, men att börsernas tekniska utseende gjorde det osannolikt med mer är än ytterligare tre procent på nedsidan. Efter gårdagens nedgång har vi hamnat just i detta läge och nu är det upp till bevis för köparna Vi såg även en risk för att USA skulle öppna veckan med nedåtriktade kurser och det kom en kännbar nedgångsdag i onsdags. Kurserna började nedåt också under gårdagen, men reverserade sedan markant uppåt och slutade på plus. Efter tjugo procents nedgång visade även

Japan på ett liknande mönster i nattens handel. Först drevs kurserna ned med tre procent för att under den sista timmen stiga till runt plus 1,5%. Marknaden orkade dock inte hålla uppgången utan slutade på ett marginellt minus.

Ur ett börsspykologiskt perspektiv har ovanstående rekyler nu eliminerat de tidigare något euforiska och överoptimistiska tendenserna på börserna och det kan mycket väl vara så att det är dags för köpsidan att ånyo överta stafettpinnen. Klockan 14.30 idag kommer dock de amerikanska sysselsättningssiffrorna för maj och helst vill man se den perfekta balansen mellan finansiella stimulanser och ekonomins utveckling, dvs. både tillväxt och förbättrad ekonomisk data, men inte så starka siffror att Federal Reserve vrider år kranen för snabbt och för mycket. Förväntningarna ligger dock redan på att tillgångsköpen kommer dras med runt 25% under hösten

Säljtrycket och korrektionen på den svenska börsen har blivit något större än vad vi förväntade oss, men utvecklingen ligger fortfarande klart inom ramarna för en sedvanlig rekyl i en positiv trend. Vår grundinställning är sålunda fortsatt positiv, men vi är lite försiktigare än tidigare och har en beredskap att agera på köpsidan om vi kan konstatera att marknaden på ett trovärdigt sätt börjar indikera att botten är nådd samtidigt som vi inte kan utesluta att det finns risk för fortsatt svaghet. Vi tycker inte om att förmedla ett ambivalent budskap och hoppas kunna peka ut en tydligare riktning kommande vecka..

Svenska börsen
Svenska börsenSvens
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto