Home > Veckorapport v24: ”Har vi en möjlig kursbotten i sikte…?”

Veckorapport v24: ”Har vi en möjlig kursbotten i sikte…?”

Vi konstaterade i den senaste publikationen att den svenska börsen låg i en tydligt positiv grundtrend, men frågan var om den pågående rekylen kunde anses som en normal korrektion eller om börsen riskerade att ändra sin långsiktiga riktning. Läget var svårbedömt föregående vecka och efter torsdagens ras i Asien samtidigt som USA och Europa visade en överraskande stabilitet har inte läget blivit särskilt mycket mer lättprognosticerat.

Sverige
Sverige

Låt oss studera några argument för en negativ respektive en positiv marknadssyn innan vi försöker dra en slutsats om den kommande börsutvecklingen.

Sedan Ben Bernanke i en kongressutfrågning i mitten på maj inte uteslöt en nedtrappning av amerikanska obligationsköp redan under tredje kvartalet, under förutsättning av en snabb förbättring av arbetsmarknaden, har risken för minskande stimulansåtgärder från de ledande centralbankerna varit en ständig källa till oro hos placerarna.

Även om knappast någon tror på drastiska åtgärder och att eventuella räntehöjningar ter sig påfallande avlägsna så är marknaderna rädda för att även blygsamma åtstramningar i penningpolitiken bara skulle vara en första sekvens av många där de finansiella stimulanserna successivt trappas av.

USA ränta 10 år
USA ränta 10 år

När det gäller den Europeiska Centralbanken finns det en uppfattning att banken börjar lida brist på vapen i penningarsenalen och att en eventuell ytterligare räntesänkning eller negativa räntor på utlånade pengar till ECB inte förslår särskilt långt för att påverka ekonomin positivt.

I Japan blev besvikelsen tydlig när deras centralbank inte vidtog förväntade ytterligare stimulanser och yenen började omedelbart stärkas mot dollarn och kursfallet på den japanska börsen accelererade. Om man jämför den japanska valutans beteende med börsutvecklingen kan man lägga karbonpapper emellan även om svängningarna på börsen har en häftigare amplitud.

Som en följd av ovanstående oro så har inte minst de amerikanska långräntorna (10 år) stigit kraftigt från 1,6% till 2,2%. 0,6% kanske inte låter så mycket i absoluta tal, men i procentuella tal innebär det en uppgång med 38% och ett mycket kännbart värdetapp för innehavare av långfristiga obligationer.

Japan
Japan

Om vi ovanpå detta lägger en avsvalnande kinesisk ekonomi, en besvärande tröghet på flera andra tillväxtmarknader och i Europa samtidigt som Världsbanken sänker prognosen för den globala tillväxten och att aktievärderingarna har ökat i ett raskt tempo, så är det inte svårt att förstå negativa tongånger rörande börsutvecklingen.

Varje mynt har dock två sidor och ökningstakten i den amerikanska sysselsättningen framstår som för långsam för att skapa den snabba förbättring av arbetsmarknaden som skulle ge anledning för Federal Reserve att börja minska sina tillgångsköp – inte minst då antalet sysselsatta personer i USA fortfarande är lägre än 2008. Dessutom vore det märkligt om inte den japanska centralbanken agerar för att bromsa yenförstärkningen och börsfallet och det vore snarast en nesa att efter så kort tid börja dra tillbaka sina insatser och inte våga fullfölja sina planer och intentioner.

Asien ex. Japan
Asien ex. Japan

Eftersom börsen har tydliga manodepressiva tendenser och bruka överfokusera på ett gällande tema kan det mycket väl vara så att oron för en åtstramning av penningpolitiken är överdriven och att både vinstutveckling och kommande inköpschefsindex kan överraska positivt under sommaren med bättre rapporter från framförallt verkstadsindustrin. Detta kan förefalla som ett önsketänkande, men så är inte fallet utan under andra halvåret finns det en god möjlighet för en ökande tillväxt med stigande ledande indikatorer, bättre orderingång och en ljusare syn på företagens intjäningsförmåga.

Skulle investerarkollektivet börja oroa sig mindre för minskande stimulansåtgärder och istället fokusera på förbättrade konjunktursignaler samtidigt som börskurserna är nedpressade så kan detta resultera i en angenäm börssommar. De sektorer som då framförallt skulle gynnas är årets förlorarbranscher, dvs. de cykliska bolagen eftersom förbättrade vinsutsikter och kurser i moll är en attraktiv börscocktail.

Att resonera är lätt medan det är en mer delikat materia att dra vederhäftiga slutsaster och göra konkreta prognoser och vi har tyvärr inte blivit så mycket klokare jämfört med föregående vecka. Säljtrycket och korrektionen på den svenska börsen har blivit större än vad vi förväntade oss, men utvecklingen ligger definitivt inom ramen för en sedvanlig rekyl i en positiv trend. Det behövs dock inte särskilt många mer procent på nedsidan för att ett allvarligt trendbrott ska effektueras samtidigt som USA och Europa visar en imponerande motståndskraft rörande den påtagligt negativa asiatiska utvecklingen.

En mycket viktig indikation avseende penningpolitiken får vi redan kommande vecka då den amerikanska centralbanken ska presentera sitt nya räntebeslut och det skulle inte förvåna med nervositet på marknaderna inför detta besked. Helst skulle vi vilja avvakta och låta utvecklingen utkristalliseras innan vi försöker peka ut en trolig riktning. Veckan kommer dock med hög sannolikt avslutas positivt i och med den tydliga uppgången på USA-börserna under torsdagen, men vi tror att det finns lite för mycket underliggande skepticism för att börserna ska tvärvända uppåt. Däremot ser vi det som fullt möjligt att börserna kan börja bottna ut runt nuvarande kursnivåer och i samband med minskande rädsla för finansiella åtstramningar och en ökad tilltro till en positiv konjunkturutveckling så skulle sommaren denna gång kunna bekräfta det slitna talesättet om att ”köpa till sillen och sälja till kräftorna”.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto