Home > Veckorapport v24: ”Trendanpassningen ännu inte över…”

Veckorapport v24: ”Trendanpassningen ännu inte över…”

I vår föregående publikation för två veckor sedan låg index (OMXS30) på 1397 punkter och vid gårdagens stängning låg index på exakt samma nivå. Kursmässigt har juni således varit en tråkig period, men denna pågående konsolidering är både logisk och nödvändig.

Svenska Börsen
Svenska Börsen

Uppgången under andra hälften av maj gick så snabbt och rakt uppåt att den underliggande trenden helt enkelt fick en lutning som endast är hållbar under kortare tidsperioder och en korrektion och anpassning var därför på sin plats. En korrektion är dock inte detsamma som en rekyl utan denna kan lika väl ske genom att marknaden gör på stället marsch och går sidledes, vilket är precis vad börsen gjort hittills under juni.

Som vi konstaterar i slutsatsen längre ned i texten så tror vi inte att den pågående anpassningsfasen ännu är över utan att vi få dras med denna tråkiga börs ytterligare en tid.
USA och Europa har dock varit lite positivare och piggare än i Sverige. Den breda amerikanska marknaden har haft en tydligt positiv utveckling i juni bortsett från de två senaste dagarna. Uppgången var viktig ur ett psykologiskt perspektiv då den innebar nya högstanoteringar efter att börsen varit seg och tråkig under fem månaders tid.

USA påverkades positivt av den Europeiska Centralbankens agerande, men sysselsättningsrapporten föregående fredag vägde också tungt i den positiva vågskålen.

USA
USA

Detta var fjärde månaden i rad som sysselsättningen ökade med över 200 000 personer och det finns skäl att tro att denna trend kommer hålla i sig ett tag till. Arbetslösheten i USA kan därmed sjunka under 6 % senare i år, vilket stärker bilden av en positiv ekonomisk utveckling.

Till skillnad från Europa visar USA upp en stigande inflation som väntas nå lite över 2 % i år, men vi tror inte att detta kommer inverka negativt på ränteutvecklingen utan att räntan sannolikt höjs först om tolv månader.

Summa summarum är det därför ingen överdrivet djärv gissning att USA kan uppvisa en BNP- tillväxt på över 4 % för innevarande år. De senaste dagarnas modesta börsrekyl gör oss inte oroliga utan den beror (liksom som i Sverige) på en trendanpassning samt viss oro över aggressionerna i Irak med stigande oljepriser som följd.

Oljepriset testade av 110 dollar redan i mitten av maj, men den underliggande styrkan var inte tillräcklig utan priset föll snabbt tillbaka under 108 dollar. Därefter har priset arbetat sig upp till 110 dollar igen för att under torsdagen bryta denna viktiga psykologiska nivå med kraft.

Europa
Europa

Den första uppgångsfasen kan härledas till de ökade oroligheterna i Libyen och att den så kallade ”driving season” i USA står för dörren.

När så den geopolitiska situationen under gårdagen vreds upp flera snäpp genom att den militanta gruppen Isis i tog kontroll över oljefält i norra Irak med en daglig kapacitet på över 300.000 fat olja, så steg priset snabbt till över 112 dollar.

I motsats till de flesta prognoser visar oljepriset en allt mer grundläggande positiv tendens och även om priset nu har stigit väl snabbt så tror vi att oljan mycket väl senare i år kan nå högre höjder. Detta skulle kunna få negativa effekter på börsutvecklingen, men i nuläget, efter en dags rejäl uppgång, är det för tidigt för att skissa på eventuella negativa scenarier.
Även guldpriset har rört sig uppåt beroende på situationen i Irak, men uppgången är måttlig och sannolikt av en mer tillfällig karaktär.

Basmetallerna har rört sig åt motsatt håll och rekylerat nedåt, men ur ett längre perspektiv har inte aluminium och zink inte sett så köpvärda ut på flera år. Bägge föll kraftigt under eurokrisen 2011 och det inte förrän nu som de på allvar har bottnat ut och brutit sina långa negativa trender.

Oljepriset
Oljepriset

Även om ett lyft från dagens nivåer inte är en självklarhet blir vi inte alls förvånade om priset ligger 10 % högre inom ett par månader.
Om vi återvänder till börserna i Europa så reagerade de klart positivt på ECB:s agerande i förra veckan med negativ ränta, billiga lån till bankerna, övriga åtgärder för att öka krediterna samt slut på så kallad sterilisering av tidigare obligationsköp.

Helst hade börserna velat se ännu kraftigare stimulanser som regelrätta obligationsköp, men åtgärderna var tillräckliga för att infria marknadens förväntningar och inte minst börserna i södra Europa regerade klart positivt.

Att vi därefter har fått se smärre nedgångar är helt följdriktigt och nödvändigt för att eliminera den uppkomna överköptheten.
Den svenska börsen har sprungit lite före USA och Europa och det är därför naturligt att Sverige inte regerade lika positivt på ECB och de amerikanska sysselsättningssiffrorna. Fördelen är att Sverige har kommit längre i sin trendmässiga anpassning, men vi tror likväl inte att Sverige ännu är moget för vidare uppgång.

Om inte situationen i Irak eskalerar på oväntat sätt är vårt mest sannolika scenario en fort konsolidering med en svagt negativ underton och att marknaden runt midsommar kan vara mogen för ett försök att vandra vidare uppåt.

Vi var positiva till börsen för två veckor sedan och ser i nuläget inget skäl att ändra på denna åsikt och upprepar därför en än gång samma prognos, dvs. en trolig uppgång för index (OMXS30) till 1420 -1450 punkter (nu 1397), med siktet inställt på den övre delen av prognosintervallet

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto