Home > Veckorapport v25: ”Håller börsens positiva trend…?”

Veckorapport v25: ”Håller börsens positiva trend…?”

Vi har i de senaste publikationerna brottats med frågan om den pågående börsrekylen är att anse som en normal korrektion i en positiv trend eller om marknaden håller på att ändra sin långsiktiga riktning. För att få perspektiv på utvecklingen kan vi konstatera att börskurserna (OMXS30) – efter två formidabla decennier med stigande kurser – toppade den sjätte mars år 2000.

Sverige
Sverige

Dessförinnan hade den amerikanska börsen pendlat i ett brett intervall under cirka femton års tid och den svenska börsen hade också en påtagligt trist utveckling under större delen av sjuttiotalet.

Den nedåtgående trend som började år 2000 bröts för Sveriges del inte förrän vid det senaste årsskiftet då index med kraft passerade 1120 punkter (indexnivå onsdagen 19/6 = 1175). Vi hävdar inte att börsen är inne i en långvarig uppgångsfas utan vill bara påvisa att trender kan vara mycket envisa och att man har sannolikheterna på sin sida om man utgår ifrån att nedrörelser är tidsbegränsade rekyler så länge som grundtrenden har en positiv riktning. Vi återkommer som vanligt till vår syn på den närliggande börsutvecklingen i slutet av texten

USA ränta 10 år
USA ränta 10 år

Oron har tidvis varit stor inför onsdagskvällens besked från den amerikanska centralbanken huruvida de massiva köpen av räntebärande stats- och bostadsobligationer (finansiella stimulanser) skulle fortsätta i samma takt som hittills. Efterhand som tidpunkten för beskedet närmat sig har dock rädslan för oväntade utspel mildrats (i varje fall på den amerikanska börsen).

Både obligationsköpen och räntenivån ligger som väntat kvar på samma nivå tidigare, men centralbankschefen är tydligare med att köpen sannolikt kommer vara avslutade om ett år och att man planerar att börja minska köpen när arbetslösheten ligger vid 7%, vilket väntas vara läget vid kommande årsskifte. Någon räntehöjning planeras emellertid inte förrän 2015.

Sverige ränta 5 år
Sverige ränta 5 år

Den amerikanska börsen reagerar negativt på Ben Bernankes besked, men den starkaste reaktionen ser vi på de amerikanska långräntorna (10 år) som forsätter upp och som har stigit kraftigt från 1,6% till 2,35%. Efter en fallande räntetrend, från en nivå på strax under 16%, sedan början av 80-talet (se diagram två) så är det naturligtvis inte märkligt om räntan nu visar mycket tydliga tecken på bilda en långsiktig bottennivå och att den framöver lär klättra långsamt vidare uppåt.

Efter gårdagens (onsdag) konjunkturbarometer och arbetslöshetsstatistik så har även de svenska obligationsräntorna rört sig uppåt. Barometern visade som väntat en bred, men försiktig uppgång i de flesta konfidensindikatorer, men den stora överraskningen var en tydligt fallande arbetslöshet och även om denna till viss del kan förklaras av säsongsvariationer så har sannolikheten för en räntesänkning i juli minskat betydligt. Den svenska långräntan har inte stigit alls lika explosivt som den amerikanska, men som framgår av diagram tre så är det tydligt att den befinner sig en bottenfas med en långsiktig riktning uppåt.

USA
USA

I dag (torsdag) så börjar de preliminära inköpschefsindexen presenteras från flera delar av världen och även om vi inte väntar oss några större ljusglimtar i dessa så tror vi som tidigare att vinstutvecklingen och kommande inköpschefsindex kan överraska positivt under sommaren med bättre rapporter från framförallt verkstadsindustrin. I nuläget nu kan detta förefalla som väl optimistiskt, men under andra halvåret finns det en god möjlighet för en ökande tillväxt med stigande ledande indikatorer, bättre orderingång och en ljusare syn på företagens intjäningsförmåga.

Dagen före midsommarafton lär dock den svenska börsen öppna i moll efter den negativa stängningen i USA, men efterhand tror vi att investerarkollektivet kommer att börja oroa sig mindre för minskande stimulansåtgärder och istället fokusera på förbättrade konjunktursignaler. Just nu är dock marknaden villrådig och reagerar instinktivt negativt på risken för minskande likviditetsflöden.

Vi tar dock rygg på börsens stigande grundtrend och vår bedömning är fortsatt att börsen håller på att bottna ut runt nuvarande kursnivåer med reservationen att vi inte vill se en stängning med stor volym under indexnivån 1155 punkter för att behålla vår positiva inställning till börsutvecklingen.

Vi önskar alla våra läsare en härlig och solig midsommarafton och under sommaren fortsätter vi att publicera denna veckoanalys, men utgivningen kommer ske varannan vecka i ett mer kortfattat format.

Once you have mastered time, you will understand how true it is that most people overestimate what they can accomplish in a year – and underestimate what they can achieve in a decade.Anthony Robbins (investerarcitat.se)

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto