Home > Veckorapport v25: Lättnadsrally eller trendbrott…?

Veckorapport v25: Lättnadsrally eller trendbrott…?

Vår bedömning var att efterfrågesidan visade lite mer kraft än tidigare och att sannolikheten för en bottenformering hade ökat. Den senaste tidens börsutveckling ger anledning till ökad optimism, men låt oss som vanligt först studera omvärlden innan vi avslutar med vår marknadsbedömning.

Naturligtvis är det de pågående regeringsförhandlingarna i Grekland och FED:s (den amerikanska centralbanken) räntemöte som inleds ikväll som står i marknadens fokus. En EU- och åstramningsorienterad grekisk regering väntas presenteras inom kort liksom att FED låter operation ”Twist” löpa vidare. Detta är inget nytt påfund utan ”Twisten” lanserades redan i liten skala under sextiotalet.

Syftet är att genom försäljningar av mycket stora kvantiteter kortfristiga räntepapper vars likvid används för att istället köpa långfrista obligationer hålla nere räntan på obligationerna (åtminstone teoretiskt), vilket enligt läroboken bör stimulera den ekonomiska tillväxten. Med hänsyn till de försämrade konjunktursignaler som på senare tid har kommit från USA vore det en påtaglig överraskning om FED inte fortsatte med sina ekonomiska lättnadspaket, men för att börskurserna ska drivas vidare av centralbankens finansiella stimulanser lär det krävas att dessa blir tydligt större än vad som redan är inprisat i börskurserna.

Utfallet i det grekiska nyvalet skapar en andhämtningspaus, men löser absolut inte problemen. Den kommande regeringen har en arbetsuppgift av herkulesliknande proportioner och åratal av mödosamt arbete framför sig för att om möjligt försöka få Grekland att växla in på rätt spår. Utmaningarna lär börja omedelbart med krävande försök till omförhandlingar av de tidigare beslutade åtstramningarna och det vore förvånande om dessa gick smärtfritt.

Efter att ha passerat över kritiska räntenivåer under veckans första dag så har den spanska räntenivån lugnat sig något under tisdagen och även om Spanien har tydligt bättre förutsättningar än Grekland är utmaningen även här av gigantisk omfattning. Det är den spanska bankstödsmyndigheten FROB som tar emot lånet till banksektorn, vilket ökar den spanska statsskulden med runt 10% och fastän summan på 100 mdr Euro är högst ansenlig är den ändå sannolikt för liten samtidigt som finansieringen är oklar och bl.a. behöver lösas genom att Italien lånar upp ytterligare 20 miljarder Euro dyrt för att sedan låna ut samma pengar mot halva räntekostnaden till Spanien.

Landet har blivit uppenbart välvilligt behandlat avseende kreditvillkoren, vilket är ett argument som Grekland säkerligen kommer använda sig av i sina kommande omförhandlingar för att förbättra sina egna villkor.

Italien uppvisar svag tillväxt, stor statsskuld och höga räntor, men bör dock kunna undvika att söka nödlån, medan det snarast framstår som en tidsfråga innan Cypern sällar sig den föga illustra skaran av nödlånstagare. Avslutningsvis kan man ifrågasätta hur mycket resurser det egentligen finns i de så kallade räddningsfonderna, då Spanien bl.a. är en av garanterna bakom fonderna och då Italien kan behöva bära en allt större del av Spaniens börda.

Som vanligt är det svårt att begränsa sig när man börjar uppräkningen av den mångfald problem som finns i Europa, men som vi har konstaterat de senaste veckorna så uppvisar börsen trots detta en ökad stabilitet som kan härdledas från historiskt låga värderingar. Inte minst verkar placerarna i USA har slappnat av och det så kallade rädsloindexet (VIX) har fallit tillbaka högst markant från nivån 28 till låga 17 medan börsen har rekylerat upp med nästan 8 procent. Situationen är likartad i Tyskland medan Sverige har fjädrat upp med ca 6 procent från årslägsta.

Kortsiktigt ser det ut som om börserna har blivit överdrivet glada, överköpta och stigit i förhoppning över möjliga stimulanser och lättnad över ett uteblivet europeiskt eurokaos. Efter denna enkla fas av uppgången, som innebär att nedgången under tre dagar i samband med månadsskiftet har återtagits, är det härifrån som styrkan i uppgången kommer att testas.

En vidare uppgång innebär att den negativa trenden på den svenska börsen (OMXS30) sedan mars månad och den tydliga utbudsnivån runt 1000 punkter måste forceras. Ur en teknisk synpunkt är en vidare uppgång möjlig, men för att vi ska känna oss bekväma med att ställa oss på köpsidan vill vi nu se att den svenska börsen börjar uppvisa ett annorlunda beteendemönster, dvs. att den hittillsvarande uppgångsfasen inte faller pladask utan att volatiliten tydligt minskar, riskaptititen ökar och att börsindex konsolideras, dvs. gör på stället marsch, kommer i balans och uppvisar en tydlig kraftsamlingsfas i närheten av den hittills uppnådda indexnivån runt 1000 punkter. Om detta inträffar ökar sannolikheten betydligt för att börsen kan stiga med ytterligare sex till tio procent under sommaren.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.